Yüksek Lisans

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans (Tezsiz)
Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Finansal Matematik Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
İleri Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)
Mimarlık Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Uygulamalı İstatistik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

İşletme Enstitüsü

Finans Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
İşletme (MBA) Yüksek Lisans Programı (Tezli)
İşletme (MBA) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (İngilizce)
İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (e-MBA) (Türkçe)
Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Türkçe / Tezsiz)
Yönetim ve Yönetici Geliştirme Yüksek Lisans Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Cerrahi Hemşireliği Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Tezsiz) (Türkçe)
Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği (Tezli) (Türkçe)
Sağlıkta Kalite ve Hasta Güvenliği (Tezsiz) (Türkçe)
Üreme Biyolojisi (Tezli) (Türkçe)
Üreme Biyolojisi (Tezsiz) (Türkçe)

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Ekonomi Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Finans Ekonomisi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe)
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli) (Türkçe)
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)
Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkiler (Tezli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Tasarım Çalışmaları Yüksek Lisans Programı (Tezli)
Tasarım Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
Yat Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)