Academic Authorities

 Rector

Prof. Dr. Hakan ABACIOĞLU
+90 232 488 81 36
hakan.abacioglu@ieu.edu.tr

Deans

Faculty of Engineering
Prof. Dr. Yaşar Güneri ŞAHİN
+90 232 488 81 22
 yasar.sahin@ieu.edu.tr
 

Faculty of Arts and Sciences

Prof. Dr. Neslihan YETKİNER
+90 232 488 83 56

neslihan.yetkiner@ieu.edu.tr

 

 
Faculty of Fine Arts and Design
Prof. Dr. Ender Yazgan BULGUN
+90 232 411 71 00
 ender.bulgun@ieu.edu.tr
 
Faculty of Business
Prof. Dr. Burcu GÜNERİ ÇANGARLI
+90 232 488 85 51
burcu.guneri@ieu.edu.tr
 

Faculty of Communication
Prof. Dr. Burak DOĞU

Acting Dean
+90 232 488 51 13
burak.dogu@ieu.edu.tr

 
Faculty of Law
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI
+90 232 488 83 51
 sevilay.uzunalli@ieu.edu.tr
Faculty of Health Sciences  
Prof. Dr. Filiz ÖGCE
+90 232 488 85 49
 filiz.ogce@ieu.edu.tr
 
Faculty of Medicine
Prof. Dr. M. İlgi ŞEMİN
+90 232 488 83 01
ilgi.semin@ieu.edu.tr
 

Directors

School of Graduate Studies
Prof. Dr. Efe BİRESSELİOĞLU
+90 232 488 98 57 
 efe.biresselioglu@ieu.edu.tr
 
School of Applied Management Sciences

Prof. Dr. K. Nazan TURHAN

+90 232 488 8456

nazan.turhan@ieu.edu.tr

 
Vocational School
Lecturer Emre KÜHEYLAN
+90 232 488 81 14
emre.kuheylan@ieu.edu.tr
 
School of Foreign Languages
Asst. Prof. Donald  STAUB
+90 232 488 81 32
donald.staub@ieu.edu.tr​
 
Vocational School of Health Services
Prof. Dr. Sevinç İNAN
+90 232 488 82 33
sevinc.inan@ieu.edu.tr
 
Vocational School of Justice

Lecturer Dr. Utku TOPCAN

+90 232 488 8198

utku.topcan@ieu.edu.tr