Akademik Yönetim

Rektör Vekili

Prof. Dr. Murat AŞKAR
+90 232 488 81 07
 murat.askar@ieu.edu.tr

Dekanlar

Mühendislik Fakültesi 
Prof. Dr. Yaşar Güneri ŞAHİN
+90 232 488 81 22
 yasar.sahin@ieu.edu.tr
 
Fen-Edebiyat Fakültesi
Prof.Dr. İsmihan BAYRAMOĞLU
+90 232 488 81 39
 ismihan.bayramoglu@ieu.edu.tr
 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Prof. Dr. Ender Yazgan BULGUN
+90 232 411 71 00
 ender.bulgun@ieu.edu.tr
 
İşletme Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Filiz BAŞKAN
+90 232 488 81 24
filiz.baskan@ieu.edu.tr
 
İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Ebru UZUNOĞLU
+90 232 488 85 18
 ebru.uzunoglu@ieu.edu.tr
 
Hukuk Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Murat AŞKAR
+90 232 488 81 45
 murat.askar@ieu.edu.tr
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Filiz ÖGCE
+90 232 488 85 49
 filiz.ogce@ieu.edu.tr
 
Tıp Fakültesi 
Prof. Dr. Hakan ABACIOĞLU
+90 232 488 81 36
 hakan.abacioglu@ieu.edu.tr

Müdürler

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doç. Dr. Efe BİRESSELİOĞLU
+90 232 488 82 71 
 efe.biresselioglu@ieu.edu.tr
 
Fen Bilimleri Enstitüsü
Prof. Dr. Kenan Abbas ÇİFTÇİ
+90 232 488 83 46
kenan.ciftci@ieu.edu.tr

İşletme Ensitüsü
Prof. Dr. Hasan Fehmi BAKLACI
+90 232 488 82 50
hasan.baklaci@ieu.edu.tr

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Gül Akdoğan Güner
+90 232 488 82 45
akdogan.gul@ieu.edu.tr

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu
Yrd.Doç. Dr. Betül ÖZTÜRK
+90 232 488 85 72
 betul.ozturk@ieu.edu.tr
 

Meslek Yüksekokulu 
Öğr. Gör. Burçin Önder

+90 232 488 81 14
onder.burcin@ieu.edu.tr

 
Yabancı Diller Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Donald  STAUB
+90 232 488 81 32
 donald.staub@ieu.edu.tr
 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. M.İlgi ŞEMİN
+90 232 488 83 01
 ilgi.semin@ieu.edu.tr
Adalet Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZCAN
+90 232 488 85 24
ozcan.cem@ieu.edu.tr