Akademik Yönetim

Rektör

Prof. Dr. Hakan ABACIOĞLU
+90 232 488 81 36
 hakan.abacioglu@ieu.edu.tr

Dekanlar

Mühendislik Fakültesi 
Prof. Dr. Yaşar Güneri ŞAHİN
+90 232 488 81 22
 yasar.sahin@ieu.edu.tr
 

Fen-Edebiyat Fakültesi
Profesör Dr. Neslihan YETKİNER
Dekan Vekili
+90 232 488 83 56

neslihan.yetkiner@ieu.edu.tr

 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Prof. Dr. Ender Yazgan BULGUN
+90 232 411 71 00
 ender.bulgun@ieu.edu.tr
 
İşletme Fakültesi
Prof. Dr. Burcu GÜNERİ ÇANGARLI
+90 232 488 85 51
burcu.guneri@ieu.edu.tr
 
İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Ebru UZUNOĞLU
+90 232 488 85 18
 ebru.uzunoglu@ieu.edu.tr
 
Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI
+90 232 488 83 51
sevilay.uzunalli@ieu.edu.tr
 
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Filiz ÖGCE
+90 232 488 85 49
 filiz.ogce@ieu.edu.tr
 
Tıp Fakültesi 
Prof. Dr. M. İlgi ŞEMİN
+90 232 488 83 01
ilgi.semin@ieu.edu.tr

Müdürler

Lisansüstü Programlar Enstitüsü
Prof. Dr. Efe BİRESSELİOĞLU
+90 232 488 98 57 
 efe.biresselioglu@ieu.edu.tr
 

Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu
Prof. Dr. K. Nazan TURHAN

+90 232 488 8456

nazan.turhan@ieu.edu.tr

 

Meslek Yüksekokulu 
Öğr. Gör. Burçin Önder

+90 232 488 81 14
onder.burcin@ieu.edu.tr

 
Yabancı Diller Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Donald  STAUB
+90 232 488 81 32
 donald.staub@ieu.edu.tr
 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. Sevinç İNAN
+90 232 488 82 33
sevinc.inan@ieu.edu.tr

Adalet Meslek Yüksekokulu
Mine Kasapoğlu TURHAN

+90 232 488 8458

mine.turhan@ieu.edu.tr