Program Hakkında

Rüzgâr, güneş, hidroelektrik ve jeotermal gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanımı tüm dünyada ve Türkiye’de hızla artmaktadır. Bu artış, beraberinde bu sektörde çalışacak teknik eleman talebindeki artışı da beraberinde getirmektedir. Bu alanda yetişmiş eleman talebini karşılamak için ABD ve AB ülkelerinde bir çok üniversite 2 yıllık ön lisans ve beceri odaklı sertifika programları açmış, ve binlerce kişinin alternatif enerji sektöründe istihdamını sağlamıştır. Türkiye’de ise son yıllarda emek-yoğun bir sektör olan alternatif enerji yatırımlarındaki hızlı artışa rağmen, bu sahada eğitim programları açmada geri kalınmıştır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan 2 yıllık ‘Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri’ programı mezunları bu boşluğu kısmen de olsa doldurması hedeflenmektedir. Program mezunları, rüzgâr türbinlerinden güneş pillerine ve jeotermal enerjiye kadar yenilenebilir enerjinin her alanında Türkiye’de ve tüm dünyada iyi şartlarda istihdam imkânı bulabilecek şekilde yetiştirilmektedirler. Bu sahada eğitimli bir iş gücünün olması, yenilenebilir enerji kullanımının Türkiye’de daha hızlı yayılmasına da zemin hazırlayacak, ve ülkenin bilgi-tabanlı ekonomiye geçişi hızlanacaktır.