DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Bilgisayar Destekli Mimari Grafikler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FFD 201
Güz
0
4
2
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mimarlık ve içmimarlık öğrencilerine grafik teknik ve konvansiyonların ileri bilgisini vermek; iki boyutlu bilgisayar destekli çizim becerilerini geliştirmek ve AutoCAD yardımıyla üç boyutlu modellemeyi tanıtmak; 3Ds Max programının temel araçlarını tanıtmak ve bu program yoluyla render almanın temel becerilerini vermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, mimari ve iç mimari teknik çizim konvansiyonlarını kullanarak bilgisayar destekli çizim yöntemiyle mimari ve içmimari çizimler geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, bilgisayar destekli çizim yöntemiyle, çeşitli bilgisayar programlarının yardımıyla üç boyutlu modelleme geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, üç boyutlu modellemeyi render alarak gösterebilecektir.
Ders Tanımı Ders iki ve üç boyutlu mimari grafikler için gerekli teknikler konusunda bilgi vermeyi amaçlar ve CAD (Computer Aided Design) gibi sanal teknolojiler kullanarak bu tekniklerin uygulamalarına vurgu yapar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Temel 3 boyutlu AutoCAD komutları ve araçları Omura, G. Mastering AutoCAD 2010 and AutoCAD LT 2010. Sybex, 2009.
3 Katı cisim ve yüzey düzenleme Omura, G. Mastering AutoCAD 2010 and AutoCAD LT 2010. Sybex, 2009.
4 Katı cisim ve yüzey düzenleme Omura, G. Mastering AutoCAD 2010 and AutoCAD LT 2010. Sybex, 2009.
5 Ortografik projeksiyon yöntemiyle çizim konvansiyonlarına giriş Ching, F. D. K. Architectural Graphics. John Wiley & Sons: NY, 2003.Kilmer, W. O., Kilmer, R., Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills. John Wiley & Sons: NY, 2003.
6 Ortografik projeksiyon yöntemiyle çizim konvansiyonları Ching, F. D. K. Architectural Graphics. John Wiley & Sons: NY, 2003.Kilmer, W. O., Kilmer, R., Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills. John Wiley & Sons: NY, 2003.
7 Ortografik projeksiyon yöntemiyle çizim konvansiyonları Ching, F. D. K. Architectural Graphics. John Wiley & Sons: NY, 2003.Kilmer, W. O., Kilmer, R., Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills. John Wiley & Sons: NY, 2003.
8 Ortografik projeksiyon yöntemiyle çizim konvansiyonları Ching, F. D. K. Architectural Graphics. John Wiley & Sons: NY, 2003.Kilmer, W. O., Kilmer, R., Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills. John Wiley & Sons: NY, 2003.
9 Plot Omura, G. Mastering AutoCAD 2010 and AutoCAD LT 2010. Sybex, 2009.
10 Mimari konvansiyonlara yönelik dersler Omura, G. Mastering AutoCAD 2010 and AutoCAD LT 2010. Sybex, 2009.
11 Mimari konvansiyonlara yönelik değerlendirme Ching, F. D. K. Architectural Graphics. John Wiley & Sons: NY, 2003.Kilmer, W. O., Kilmer, R., Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills. John Wiley & Sons: NY, 2003.
12 Mimari konvansiyonlara yönelik değerlendirme Ching, F. D. K. Architectural Graphics. John Wiley & Sons: NY, 2003.Kilmer, W. O., Kilmer, R., Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills. John Wiley & Sons: NY, 2003.
13 Malzeme atama ve değiştirme Murdock, K. L. 3ds max 9 Bible. Wiley: Indiana, 2008.
14 Malzeme atama ve değiştirme, Işık ve Kamera yerleştirme Render alma Murdock, K. L. 3ds max 9 Bible. Wiley: Indiana, 2008.
15 Mimari konvansiyonlara yönelik değerlendirme Ching, F. D. K. Architectural Graphics. John Wiley & Sons: NY, 2003.Kilmer, W. O., Kilmer, R., Construction Drawings and Details for Interiors: Basic Skills. John Wiley & Sons: NY, 2003.
16 Dönemin gözden geçirilmesi yok
Ders Kitabı Yukarıda listelenen kitaplar, dersin web sayfasındaki power point sunumlar ve eğitseller
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
28
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
32
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
7
100
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
5
Final Sınavı
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010