DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Mimari Yarışmalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 336
Güz/Bahar
1
4
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı Türkiye’deki ve uluslararasında düzenlenen mimari tasarım yarışmalarının koşulları, şartları, araştırma yaklaşımları, tasarım hedefleri, sunum teknikleri öğrencileri ile tanıştırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım çalışmaları hazırlanırken mimari proje yarışma şartnamesini inceleyebilecek ve içeriğini özetleyebilecektir,
  • Mimari proje yarışmasının şartnamesine uygun bir tasarım projesi hazırlayabilecektir,
  • Yarışma projesinin son şeklini vermek için başka tasarımcılar ve danışmanlar ile birlikte çalışabilecektir,
  • Mimari proje yarışmasının şartnamesine uygun proje sunum paftalarını hazırlayabilecektir,
  • Mimari proje yarışma sunum paftalarını verimli ve ikna edici şekilde düzenlenyebilecektir,
  • Ayrıntılı yarışma proje özetini verimli ve ikna edici şekilde yazabilecektir.
Ders Tanımı Mimari Tasarım Yarışmaları ile ilgili bilgi ve proje çalışmaları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtım / Ders şartları
2 Yurtiçi / AB / yurtdışı yarışmalar koşulların açıklanması Haftalık konu hakkında araştırma
3 Yarışma şartnamesini inceleme / hedef ve amaçlar oluşturmak Haftalık konu hakkında araştırma
4 Şartnamenin konularını araştirma Haftalık konu hakkında araştırma
5 Araştırma
6 Araştırma sunumu
7 Tasarım projeyi geliştirme Haftalık Ödev
8 Tasarım projeyi geliştirme Haftalık Ödev
9 Tasarım projeyi geliştirme Haftalık Ödev
10 Proje sunum ve incelemesi Proje sunum ve incelemesi
11 Sunum düzenleme Sunum düzenleme
12 Tasarım proje tamamlama Tasarım proje tamamlama
13 Pafta hazırlama Pafta hazırlama
14 Danışmanlar ile çalışmalar
15 Pafta tamamlama
16 Dönemin gözden geçirilmesi
Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Collyer, G. Stanley, ed. 2011 Competitions Annual. Louisville, KY : Competition Project Inc. , 2012.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
60
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010