DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Mimari Programlama ve Mekânsal Planlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 318
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin mimari programlama ve mekansal planlama süreçlerine dair anlayışlarını geliştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimari program oluşturma teknikleri hakkında bilgi sahibi olabileceklerdir.
  • Mimari program ve vizyon oluşturma konusunda eleştirel bir bakış geliştirebileceklerdir
  • Mimari program ve mekânsal planlama ilişkisini öğrenebileceklerdir.
  • Çeşitli bina tipleri için mekânsal planlama becerilerini geliştirebilecekler.
  • Mimari programlama ve mekânsal planlamayı içeren mimari temsillerin üretilmesinin önemini tanıyabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, temel olarak, mimari tasarım pratikleri için önemli iki süreci –mimari programlama ve mekânsal planlama- irdeler. Mimari programlama, tasarımın erken aşamalarında gerçekleşen ve inşa edilecek binalara dair tanımlamaların ve bilgilerin toplanıp organize edildiği bir süreci tanımlar. Mekânsal planlama ise tasarımın gelişme aşamalarında tasarımcıların iç mekân organizasyonu için kullandığı bir beceriyi tarif eder. Bu aşamalar, tasarımcıların oluşan mimari program ve vizyonun kat planlarına dönüştürmesini içeren bir süreçtir. Bu ders mimari programlama ve planlama becerilerinin detaylı ve sistematik bir şekilde öğrencilere aktarmak üzere planlanmıştır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş postscript: The American Institute of Architects. (2008, 14th. ed). The Architect’s Handbook of Professional Practice. John Wiley & Sons, Hoboken: New Jersey. (Section on Programming, p. 507-519)
2 Mimari Programlamada Kavramlar ve Yaklaşımlar Cherry, E. (1999). Programming for design: from theory to practice. New York: John Wiley. (Chapter 4)
3 Programlamada Bilgi Toplama ve Organizasyonu Peña, W., & Parshall, S. (2001). Problem seeking: an architectural programming primer (4th ed.). New York: Wiley. Zeisel, J. (2006). Inquiry by Design: Environment / Behavior / Neuroscience in Architecture, Interiors, Landscape, and Planning. Cambridge University Press. NY. (Chapter 8, 9)
4 Programlamada Örnek Analizler Peña, W., & Parshall, S. (2001). Problem seeking: an architectural programming primer (4th ed.). New York: Wiley. (Chapter 1)
5 Programlama Çalışmaları
6 Ara Sınav 1
7 Mekânsal Planlamada Kavramlar ve Yaklaşımlar The American Institute of Architects. (2008, 14th. ed). The Architect’s Handbook of Professional Practice. John Wiley & Sons, Hoboken: New Jersey. (Section on Space Planning)
8 Mekânsal Planlamada Temsil Pratikleri Zeisel, J. (2006). Inquiry by Design: Environment / Behavior / Neuroscience in Architecture, Interiors, Landscape, and Planning. Cambridge University Press. NY. (Chapter 8, 9)
9 Mekansal Programlamada Örnek Analizler Kubba, Sam. (2003). Space planning for commercial and residential interiors. McGraw-Hill: New York. (Chapter 1)
10 Ara Sınav 2
11 Programlama Çalışmaları I Malkin, J. (2002). Medical and dental space planning: A comprehensive guide to design, equipment and clinical procedures. John Wiley & Sons: New York. (Chapter 2)
12 Programlama Çalışmaları II Karlen, M. (2009). Space Planning Basics. John Wiley & Sons: New York. (Chapter 7)
13 Final Projesi Kurgulama
14 Final Projesi Çalışmaları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Cherry, E. (1999). Programming for design: from theory to practice. New York: John Wiley. Karlen, M. (2009). Space Planning Basics. John Wiley & Sons: New York. Kubba, Sam. (2003). Space planning for commercial and residential interiors. McGraw-Hill: New York. Malkin, J. (2002). Medical and dental space planning: A comprehensive guide to design, equipment and clinical procedures. John Wiley & Sons: New York. Peña, W., & Parshall, S. (2001). Problem seeking: an architectural programming primer (4th ed.). New York: Wiley. The American Institute of Architects. (2008, 14th. ed). The Architect’s Handbook of Professional Practice. John Wiley & Sons, Hoboken: New Jersey. (Section on Programming, p. 507-519) Zeisel, J. (2006). Inquiry by Design: Environment / Behavior / Neuroscience in Architecture, Interiors, Landscape, and Planning. Cambridge University Press. New York.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
12
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
18
Portfolyo
Ödev
2
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
6
2
Portfolyo
Ödev
2
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
2
Final Sınavı
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010