11111

DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
Güz/Bahar
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, disiplinlerarası düzeyde kültürel eleştiri yapabilecektir.
  • Öğrenci, İngilizce akademik yazı yazabilecektir.
  • Öğrenci, disiplinlerarası konularda akademik araştırma yapabilecektir.
  • Öğrenci, izleme/gözlem yapma, tartışma, araştırma, okuma, yazma, ve sunum gibi farklı yöntemleri kullanabilecektir.
  • Öğrenci fikirlerini filimle ifade edebilecektir.
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kısa filmlerle giriş
2 Film 1
3 Film 2
4 Film 3
5 Film 4 Film 1, 2 ya da 3’un film analizi.
6 Film 5
7 Film 6
8 Film 7
9 Film 8 Film 4, 5, 6 nın analizi
10 Sunumlar Sunum ve metin hazırlanması
11 Kısa filmler Kısa film çekimi
12 Film 9
13 Film 10
14 Film 11
15 Film 12 Film 9, 10 ya da11’in film analizi.
16 Finaller Arch 300 Film Festivali
Ders Kitabı Yok
Önerilen Okumalar/Materyaller . AD: Architecture + Film, M. Toy, ed., 1994. AD: Architecture + Film II, B. Fear, ed., 2000. Alien Zone II: The Spaces of Science Fiction Cinema, A. Kuhn, ed., 1999. Architecture and Film, M. Lamster, ed., 2000. Architecture in Cinema: A Relation of Representation Based on Space, G. Kaçmaz Erk, 2009. Cinema and Architecture: Melies, MalletStevens, Multimedia, F. Penz and M. Thomas, eds., 1997. Cinema and the City: Film and Urban Societies in a Global Context, M. Shiel and T. Fitzmaurice, eds., 2001. Cinematic City, D.B. Clarke, ed., 1997. Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner, D. Neumann, 1996. Form Follows Film: Design and Cinema, B. Uluoğlu, A. Ensici and A. Vatansever, eds., 2006. OASIS 66: Virtuality Here: Space in Cyberfiction, L. Schrijver and P. Avidar, eds., 2005. Projected Cities: Cinema and Urban Space, S. Barber, 2002. The Architecture of Image: Existential Space in Cinema, J. Pallasmaa, 2001

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
14
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
Proje
1
14
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010