DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Sinemada Mimarlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 300
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Filmler çerçevesinde mimarlık ve çevre arasındaki ilişki inceleyen öğrencinin teorik, analitik ve algısal farkındalıklarını geliştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, disiplinlerarası düzeyde kültürel eleştiri yapabilecektir.
  • Öğrenci, İngilizce akademik yazı yazabilecektir.
  • Öğrenci, disiplinlerarası konularda akademik araştırma yapabilecektir.
  • Öğrenci, izleme/gözlem yapma, tartışma, araştırma, okuma, yazma, ve sunum gibi farklı yöntemleri kullanabilecektir.
  • Öğrenci fikirlerini filimle ifade edebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, mimari mekanın temsilcisi olarak film atmosferine ve sinema ve çevresnin algısal açılarına odaklanır. Kurgu filmler ruhsal durum, mekan, mimari ve tasarım açısından incelenir ve temsiliyet, montaj, zaman, renk, ışık ve ses kavramları tartışılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kısa filmlerle giriş
2 Film 1
3 Film 2
4 Film 3
5 Film 4 Film 1, 2 ya da 3’un film analizi.
6 Film 5
7 Film 6
8 Film 7
9 Film 8 Film 4, 5, 6 nın analizi
10 Sunumlar Sunum ve metin hazırlanması
11 Kısa filmler Kısa film çekimi
12 Film 9
13 Film 10
14 Film 11
15 Film 12 Film 9, 10 ya da11’in film analizi.
16 Finaller Arch 300 Film Festivali
Ders Kitabı Yok
Önerilen Okumalar/Materyaller . AD: Architecture + Film, M. Toy, ed., 1994. AD: Architecture + Film II, B. Fear, ed., 2000. Alien Zone II: The Spaces of Science Fiction Cinema, A. Kuhn, ed., 1999. Architecture and Film, M. Lamster, ed., 2000. Architecture in Cinema: A Relation of Representation Based on Space, G. Kaçmaz Erk, 2009. Cinema and Architecture: Melies, MalletStevens, Multimedia, F. Penz and M. Thomas, eds., 1997. Cinema and the City: Film and Urban Societies in a Global Context, M. Shiel and T. Fitzmaurice, eds., 2001. Cinematic City, D.B. Clarke, ed., 1997. Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner, D. Neumann, 1996. Form Follows Film: Design and Cinema, B. Uluoğlu, A. Ensici and A. Vatansever, eds., 2006. OASIS 66: Virtuality Here: Space in Cyberfiction, L. Schrijver and P. Avidar, eds., 2005. Projected Cities: Cinema and Urban Space, S. Barber, 2002. The Architecture of Image: Existential Space in Cinema, J. Pallasmaa, 2001

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
14
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
45
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
7
Proje
1
14
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010