DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Mimarlık Tarihleri ve Kuramları I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ARCH 203
Güz
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Taş Devrinden 1750 yılına kadar mimarlık tarihinin gelişimini anlaması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, mimarinin sosyal rolünü (din, siyaset, vb) açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, temel mimari formların terminolojisini açıklayabilecektir.
  • Öğrenci, Klasik Yunan ve Roma üsluplarını belirleyebilecektir.
  • Öğrenci, temel mimari plan tiplerini tanıyabilecektir.
  • Öğrenci, temel yapısal formları tanıyabilecektir.
  • Öğrenciler temel mimari stilleri tanıyabilecektir.
Ders Tanımı Taş Devriden 1750’e kadar mimarlık tarihi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Taş Devri ve Tunç Çağı Mimarisi Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 21-65.
3 Eski Mısır Mimarisi Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 67-89.
4 Hitit, Minos ve Miken Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 91-113.
5 Eski Yunan Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 137-159.
6 Eski Roma Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s 191-215.
7 Gezi Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 161-189.
8 Ara Sınav
9 Erken Hristiyan Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 245-267.
10 Erken Islam Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 269-272.
11 Orta Çağ Mimarisi Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 274-284.
12 Gotik Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 323-347.
13 Rönesans Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 375-386; 403-431.
14 Barok Mimarlığı Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 468-483.
15 Osmanlı Mimarisi Okuma Parçası: Kostof, A History of Architecture, s. 453-468.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Ders Kitabı Yok
Önerilen Okumalar/Materyaller Spiro Kostof, A History of Architecture: Settings and Rituals, Oxford: Oxford University Press, 1995.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
18
65
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
8
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
14
    Toplam
104

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve teknik bilgileri uygulamada kullanabilmek.

X
2

Mimarlık alanındaki kavram ve düşünceleri anlamak, yorumlayabilmek ve değerlendirmek. 

X
3

Uygulamada karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek.

X
4

Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek; öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenmesini yönlendirebilmek.

X
5

Mimarlıkla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.

X
6

Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek.  

 

X
7

Bir yabancı dili kullanarak mimarlık alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

X
8

Mimarlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek.

X
9

Mimari verinin birikiminde, yorumlanmasında ve/veya uygulamasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerle donanımlı olmak.

X
10

 

Mimarlıkla direk veya dolaylı olarak ilgili olan disiplinlerle bu disiplinlerde temel bilgiye sahip olarak işbirliği yapabilmek.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sakarya Caddesi No:156, 35330 Balçova - İZMİR Tel: +90 232 279 25 25 | webmaster@ieu.edu.tr | YBS 2010