DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Programlamaya Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SE 113
Güz
2
2
3
6
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin ana amacı, öğrencilere programlamanın temel becerilerini kazandırmaktır. Python programlama dili kullanılacaktır. Konular şu kavramları kapsamaktadır: temel tipler, değişkenler, ifadeler, akış kontrol yapıları, fonksiyonlar, dosya operasyonları, sınıflar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Python programlama dili ile programlar geliştirebilecektir.
  • Python dilinde akış kontrol yapıları (karar ve döngü ifadeleri) kullanabilecektir.
  • Python dilinde fonksiyonlar tasarlayabilecektir.
  • Python dilinde çeşitli veri yapıları (diziler, listeler, sözlükler) kullanabilecektir.
  • Python programlama dilini kullanarak dosya girdi/çıktı operasyonları yürütebilecektir.
  • Python programlama dili kullanarak sınıflar tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Dersin İçeriği Bu ders öğrencilere Python programlama dilini kullanarak programlamanın temel kavramlarını öğretir.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Python ile programlamaya giriş. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 1.
2 Temel veri tipleri, sabitler, değişkenler, operatörler; LAB#1. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 2.
3 Girdi ifadeleri, algoritma, sözde kod; LAB#2. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Üniteler 3 ve 5.
4 Akış kontrolü: Koşullu çalıştırma; LAB#3. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 3.
5 Akış kontrolü: Döngü/yineleme ifadeleri, for, while; LAB#4. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 5.
6 Akış kontrolü: İç içe döngüler, break, continue; LAB#5. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 5.
7 Fonksiyonlar; LAB#6, Ara sınav 1. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 4.
8 Karakter dizileri. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 6
9 Listeler; LAB#7. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 8.
10 Sözlükler; LAB#8. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 9.
11 Dosya kullanımı: Girdi/çıktı operasyonları; LAB#9. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 7.
12 Sınıflar ve nesneler: Nesneleri kullanma; LAB#10. Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 14.
13 Ara sınav 2.
14 Sınıflar ve nesneler: Sınıfları tanımlama; Severance, Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Ünite 14.
15 Genel tekrar.
16 Final sınavı.
Ders Kitabı

Python for Everybody: Exploring Data in Python 3, Charles Severance, CreateSpace Independent Publishing Platform, 978-1530051120

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
18
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
84
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
10
Final Sınavı
1
12
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel ve ileri düzeydeki, fenomonolojik ve uygulamalı fizik kuramlarına hakim olur ve bunları kullanır,

2

Sorunları tanımlar, analiz eder ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretir,

3

Fiziğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilme ve modelleme yapar, kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakar ve bunları yeniler,

4

Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarır,

5

Fizik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır,

X
6

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular,

X
7

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur,

8

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlar ve çözümleri taşır, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar,

9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yeniler, kendini geliştirir, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur,

X
10

Fizik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar ve yürütür,

11

Bir yabancı dili kullanarak Fizik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar, ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır,

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest