DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Nanobilim ve Nanoteknoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PHYS 411
Güz/Bahar
2
2
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı nano düzeyde kontrol edilebilen malzemelerin tanıtılması, uygulamalarının araştırılması ve karakterize edilmesi için kullanılacak yöntemlerin incelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • nano malzemelere özgü özellikleri sınıflandırabilecektir.
  • nano malzemelerin üretilmesi için kullanılan yöntemleri açıklayabilecektir.
  • nano malzemelerin uygulama alanlarını tartışabilecektir.
  • nano malzemeleri karakterize etmek için kullanılan farklı araçları karşılaştırabilecektir.
  • nano yapıların yüksek potansiyel arz eden uygulamalarını tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste nano malzemeler tanıtılacak, karakterize edilecek, malzemelerin yapımı ve yüksek potansiyele sahip uygulamaları incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nanomalzemeler, tarihi, kapsamı B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 1. ISBN: 9783662509128
2 Nanomalzemelerin kendine has özellikleri B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 2. ISBN: 9783662509128
3 Üretim yolları: aşağıdan yukarı yöntemler B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 3.1. ISBN: 9783662509128
4 Üretim yolları: yukardan aşağıya yöntemler B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 3.2. ISBN: 9783662509128
5 Nanoelektronik uygulamalar, MEMS B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 4.1-2. ISBN: 9783662509128
6 Yiyecek teknolojisi, algılayıcılardaki uygulamalar B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 4.3-5. ISBN: 9783662509128
7 Ara sınav 1
8 Enerji ve diğer uygulamalar B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 4.13-15. ISBN: 9783662509128
9 Nanomalzemeleri karakterize etmek için kullanılan yöntemler, XRD, SAX, SEM B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 5.1-3. ISBN: 9783662509128
10 Microskopik araçlar TEM, AFM, STM, FIM, 3DAP B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 5.4-8. ISBN: 9783662509128
11 Yüksek uygulama değeri olan nano malzemeler, kuantum nano noktaları karbon telleri B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 6.1-2. ISBN: 9783662509128
12 GaN nano teller, nanokristal ZNO, Ara sınav 2 B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 6.3-4. ISBN: 9783662509128
13 Nanokristal titanium oxide, çok tabakalı filmler B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 6.5-6. ISBN: 9783662509128
14 Nanoteknolojinin problemleri ve potensiyeli B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). Bölüm 7. ISBN: 9783662509128
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı
Ders Kitabı

B.S. Murty, P. Shankar, B. Raj, B. B. Rath, J. Murday, Textbook of Nanoscience and Nanotechnology, 2013 edn. (Springer, 2016). ISBN: 9783662509128

Önerilen Okumalar/Materyaller

Chriss Binns, Introduction to Nanoscience and Nanotechnology (Wiley, 2010). ISBN: 9780471776475

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
3
36
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
10
Final Sınavı
1
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel ve ileri düzeydeki, fenomonolojik ve uygulamalı fizik kuramlarına hakim olur ve bunları kullanır,

X
2

Sorunları tanımlar, analiz eder ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretir,

X
3

Fiziğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilme ve modelleme yapar, kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakar ve bunları yeniler,

X
4

Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarır,

5

Fizik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır,

6

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular,

7

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur,

8

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlar ve çözümleri taşır, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar,

9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yeniler, kendini geliştirir, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur,

10

Fizik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar ve yürütür,

11

Bir yabancı dili kullanarak Fizik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar, ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır,

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest