DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Detektör Fiziği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PHYS 406
Güz/Bahar
2
2
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, ışıma ve detektörlere giriş yaparak, dedektörlerin deneysel fizikte ve farklı uygulama alanlarında kullanım şekillerini tanıtmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ışıma ve parçacıkların algılanması için gereken temel fiziksel süreçleri betimleyebilecektir.
  • farklı tipte detektörlerin vasıf ve çalışma ilkelerini açıklayabilecektir.
  • farklı detektör tiplerinin ve detektör sistemlerinin kullanılabileceği fiziksel olayları belirleyebilecektir.
  • farklı detektör tipleriyle yapılan ölçümleri raporlayabilecektir.
  • veri analizi yaparak deney sonuçlarını yorumlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, ışıma ve parçacıkların algılanmasının temel fiziksel süreçlerini, farklı detektör tiplerinin özellikleri, atomik, nükleer, parçacık fiziği, hızlandırıcı fiziği ve kuantum optiğinden tıbba kadar birçok alanda algılama sistemleri, sinyal işleme, ölçüm metodolojisi ve performans metrikleri konularını içermektedir.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Parçacıkların madde ile etkileşmesi Claus Grupen and Boris Shwartz, Particle Detectors, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2008). Bölüm 1, 1-31. ISBN: 9780511534966
2 Işımanın madde ile etkileşmesi Claus Grupen and Boris Shwartz, Particle Detectors, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2008). Bölüm 1, 31-51. ISBN: 9780511534966
3 Detektörlerin karakteristik özellikleri Claus Grupen and Boris Shwartz, Particle Detectors, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2008). Bölüm 2, 56-69. ISBN: 9780511534966
4 Parçacık algılamada kullanılan ana fiziksel olaylar ve ana sayaç tipleri Claus Grupen and Boris Shwartz, Particle Detectors, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2008). Bölüm 5, 90-122. ISBN: 9780511534966
5 Parçacık algılamada kullanılan ana fiziksel olaylar ve ana sayaç tipleri Claus Grupen and Boris Shwartz, Particle Detectors, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2008). Bölüm 5, 122-151. ISBN: 9780511534966
6 İz detektörleri Claus Grupen and Boris Shwartz, Particle Detectors, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2008). Bölüm 7, 186-223. ISBN: 9780511534966
7 Kalorimetre, Ara sınav 1 Claus Grupen and Boris Shwartz, Particle Detectors, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2008). Bölüm 8, 230-267. ISBN: 9780511534966
8 Parçacık tanıma Claus Grupen and Boris Shwartz, Particle Detectors, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2008). Bölüm 9, 273-302. ISBN: 9780511534966
9 Nötrino detektörleri Claus Grupen and Boris Shwartz, Particle Detectors, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2008). Bölüm 10, 307-324. ISBN: 9780511534966
10 Momentum ölçümü ve müon algılama Claus Grupen and Boris Shwartz, Particle Detectors, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2008). Bölüm 11, 327-344. ISBN: 9780511534966
11 Genel amaçlı bir detektöre bir örnek: ATLAS ATLAS web sitesi: https://atlas.cern/
12 Veri analizi, Ara sınav 2 Claus Grupen and Boris Shwartz, Particle Detectors, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2008). Bölüm 15, 436-452. ISBN: 9780511534966
13 Veri analizi Claus Grupen and Boris Shwartz, Particle Detectors, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2008). Bölüm 15, 452-462. ISBN: 9780511534966
14 Parçacık detektörlerinin parçacık fiziği dışındaki uygulamaları Claus Grupen and Boris Shwartz, Particle Detectors, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2008). Bölüm 16, 466-503. ISBN: 9780511534966
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Claus Grupen and Boris Shwartz, Particle Detectors, 2nd ed. (Cambridge University Press, 2008). ISBN: 9780511534966

Önerilen Okumalar/Materyaller

Christian W.Fabjan and James E.Pilcher, Instrumentation in Elementary Particle Physics (World Scientific,1988). ISBN: 9789971505851

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
17
Final Sınavı
1
24
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel ve ileri düzeydeki, fenomonolojik ve uygulamalı fizik kuramlarına hakim olur ve bunları kullanır,

X
2

Sorunları tanımlar, analiz eder ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretir,

X
3

Fiziğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilme ve modelleme yapar, kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakar ve bunları yeniler,

X
4

Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarır,

5

Fizik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır,

6

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular,

7

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur,

8

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlar ve çözümleri taşır, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar,

X
9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yeniler, kendini geliştirir, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur,

10

Fizik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar ve yürütür,

11

Bir yabancı dili kullanarak Fizik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar, ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır,

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest