DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Özel Görelilik Teorisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PHYS 314
Güz/Bahar
2
2
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, tüm fizik bilimi içerisindeki en merkezi ve birleştirici teorilerden biri olan özel görelilik teorisinin matematiksel ve fiziksel yapısını öğrencilere tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Einstein’ın özel görelilik teorisinin temel özelliklerini tarif edebilecektir.
  • relativistik yöntemlerle türetilen kinematik yasalarını relativistik problemlerin çözümü için kullanabilecektir.
  • relativistik fizik problemlerini dört vektör gösterimi vasıtası ile analiz edebilecektir.
  • relavistik dinamik yasalarını türetebilecektir.
  • elektromanyetik teorinin temel taşları olan Maxwell denklemlerini ve çözümlerini özel görelilik teorisi çerçevesinde tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Michelson-Morley deneyi, Einstein’ın temel aksiyomları, ışık hızı, Lorentz dönüşümleri, has zaman, uzunluk ve zamanın göreliliği, relativistik optik, sürüklenme ve Doppler etkileri, uzayzaman, dörtlü vektör gösterimi, dört-hız, dört-ivme, dört-momentum, kütle-enerji denkliği, de Broglie dalgaları, fotonlar, dört-kuvvet, relativistik dinamik, dört-vektör gösteriminde Maxwell denklemleri ve alan dönüşümleri konuları işlenecektir.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Özel görelilik kuramının temelleri ve Michelson-Morley deneyi Wolfgang Rindler, Introduction to Special Relativity, 2nd edn. (Clarendon, 1991). Bölüm 1.1-2. ISBN: 9780198539520
2 Eylemsiz referans çerçeveleri ve Einstein’ın temel iki aksiyomu Wolfgang Rindler, Introduction to Special Relativity, 2nd edn. (Clarendon, 1991). Bölüm 1.4. ISBN: 9780198539520
3 Işık hızı ve Lorentz dönüşümleri Wolfgang Rindler, Introduction to Special Relativity, 2nd edn. (Clarendon, 1991). Bölüm 1.5-6. ISBN: 9780198539520
4 Has zaman, uzunluk ve zamanın göreliliği Wolfgang Rindler, Introduction to Special Relativity, 2nd edn. (Clarendon, 1991). Bölüm 2. ISBN: 9780198539520
5 Relativistik optik, sürüklenme ve Doppler etkileri Wolfgang Rindler, Introduction to Special Relativity, 2nd edn. (Clarendon, 1991). Bölüm 3. ISBN: 9780198539520
6 Uzay-zaman ve dörtlü vektör gösterimi Wolfgang Rindler, Introduction to Special Relativity, 2nd edn. (Clarendon, 1991). Bölüm 4.19-21. ISBN: 9780198539520
7 Dört-vektörler: dört-hız ve dört-ivme Wolfgang Rindler, Introduction to Special Relativity, 2nd edn. (Clarendon, 1991). Bölüm 4.22-23. ISBN: 9780198539520
8 Dört-momentum ve kütle-enerji denkliği Wolfgang Rindler, Introduction to Special Relativity, 2nd edn. (Clarendon, 1991). Bölüm 5.25-28. ISBN: 9780198539520
9 Ara sınav/Proje 1
10 Dört-kuvvet ve relativistik dinamik Wolfgang Rindler, Introduction to Special Relativity, 2nd edn. (Clarendon, 1991). Bölüm 5.29-35. ISBN: 9780198539520
11 Dört-vektör gösteriminde maxwell denklemleri Wolfgang Rindler, Introduction to Special Relativity, 2nd edn. (Clarendon, 1991). Bölüm 6.37-28. ISBN: 9780198539520
12 Proje 2
13 Elektrik ve manyetik alan dönüşümleri Wolfgang Rindler, Introduction to Special Relativity, 2nd edn. (Clarendon, 1991). Bölüm 7.39-43. ISBN: 9780198539520
14 Proje 3
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Wolfgang Rindler, Introduction to Special Relativity, 2nd edn. (Clarendon, 1991). ISBN: 9780198539520

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
3
6
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
14
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel ve ileri düzeydeki, fenomonolojik ve uygulamalı fizik kuramlarına hakim olur ve bunları kullanır,

X
2

Sorunları tanımlar, analiz eder ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretir,

X
3

Fiziğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilme ve modelleme yapar, kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakar ve bunları yeniler,

X
4

Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarır,

5

Fizik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır,

6

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular,

7

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur,

8

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlar ve çözümleri taşır, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar,

9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yeniler, kendini geliştirir, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur,

X
10

Fizik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar ve yürütür,

11

Bir yabancı dili kullanarak Fizik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar, ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır,

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest