DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Fizikte Matematiksel Yöntemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PHYS 306
Bahar
2
2
3
6
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı fizikte sıklıkla gerekli olan pek çok temel matematiksel araç ve yöntemi öğrencilere tanıtmak ve bunların çeşitli fizik problemlerine nasıl uygulanacağını öğretmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • doğrusal cebirin araçlarını ve yöntemlerini ilintili fizik problemlerini çözmek için kullanabilecektir.
  • fizik problemlerinde karşılarına çıkacak özel fonksiyonların matematiksel özellikleri tanımlayabilecektir.
  • Sturm-Liouville teorisini fizik problemlerine uygulayabilecektir.
  • diferansiyel denklemlerin Fourier analizi yöntemi ile çözümlerini standart yöntemlerle karşılaştırabilecektir.
  • kompleks değerli fonksiyonların temel özelliklerini tartışabilecektir.
  • kontür integrali metodunu kullanarak integral hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Ders ve dersin uygulamaları kapsamında doğrusal cebir, matris çaprazlama, vektör analizi, dirac delta fonksiyonu, beta ve gamma fonksiyonları, Sturm-Liouville teorisi, Legendre, Bessel, Hermite ve Laguerre fonksiyonları, Fourier serileri, Laplace ve Fourier dönüşümleri, kısmi diferansiyel denklemler, kompleks değerli fonksiyonlar, kontür integralleri ve tensör hesabı konuları işlenecektir.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doğrusal Cebir Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). Bölüm 3. ISBN: 9780471198260
2 Doğrusal Cebir Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). Bölüm 3. ISBN: 9780471198260
3 Vektör Analizi Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). Bölüm 6. ISBN: 9780471198260
4 Vektör Analizi Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). Bölüm 6. ISBN: 9780471198260
5 Gauss, Green ve Stokes Teoremleri Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). Bölüm 6. ISBN: 9780471198260
6 Sonsuz Seriler Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). Bölüm 1. ISBN: 9780471198260
7 Sonsuz Seriler ve Vize Sınavı 1 Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). Bölüm 1. ISBN: 9780471198260
8 Fourier Serileri ve Dönüşümleri Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). Bölüm 7. ISBN: 9780471198260
9 Fourier Serileri ve Dönüşümleri Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). Bölüm 7. ISBN: 9780471198260
10 Koordinat Dönüşümleri Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). Bölüm 10. ISBN: 9780471198260
11 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). Bölüm 14. ISBN: 9780471198260
12 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). Bölüm 14. ISBN: 9780471198260
13 Kontur Integralleri Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). Bölüm 14. ISBN: 9780471198260
14 Kontur Integralleri Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). Bölüm 14. ISBN: 9780471198260
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Mary L. Boas, Mathematical Methods in the Physical Sciences, 3rd edn. (Wiley, 2005). ISBN: 9780471198260 

Önerilen Okumalar/Materyaller

George B. Arfken, Hans J. Weber, and Frank E. Harris, Mathematical Methods For Physicists, 7th edn. (Elsevier, 2012). ISBN: 9789381269558

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
4
48
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
10
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
15
Final Sınavı
1
23
    Toplam
195

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Temel ve ileri düzeydeki, fenomonolojik ve uygulamalı fizik kuramlarına hakim olur ve bunları kullanır,

X
2

Sorunları tanımlar, analiz eder ve bilimsel yöntemlere dayalı çözüm üretir,

X
3

Fiziğin kullanıldığı hemen her alanda, gerekli bilgileri edinebilme ve modelleme yapar, kurduğu modellere ve çözümlere eleştirel bakar ve bunları yeniler,

X
4

Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarır,

5

Fizik alanında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olur ve Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyindeki en az bir programı etkin şekilde kullanır,

6

Dahil olduğu projelerin tüm aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder, toplumsal duyarlılık çerçevesinde proje geliştirip uygular,

7

Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirir ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olur,

8

Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylara bağlar ve çözümleri taşır, deney tasarlayıp veri toplayarak bilimsel yöntemlerle sonuçları inceler ve yorumlar,

9

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri hayat boyu yeniler, kendini geliştirir, yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur,

10

Fizik alanında bireysel veya ekip olarak bir çalışmayı sürdürür, bağımsız çalışmanın ilgili tüm aşamalarında etkili olur, karar verme sürecine katılır, zamanı etkili kullanarak gerekli planlamayı yapar ve yürütür,

11

Bir yabancı dili kullanarak Fizik ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar, ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır,

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest