DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
İletişim Kuramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMC 220
Güz/Bahar
3
0
3
6
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencileri, iletişim çalışmaları alanını şekillendiren başlıca kuramlarla tarihsel çerçeveleri içerisinde tanıştırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • kitle iletişim süreçlerindeki gelişmeler ve bu süreçlerin tarihsel konjonktürleri arasındaki ilişkileri tartışabilecektir
  • temel kitle iletişim modellerini tanımlayabilecektir
  • temel kitle iletişim kuramlarını ve bu kuramların güçlü ve zayıf yönlerini tanımlayabilecektir
  • ders kapsamında işlenen iletişim kuramları perspektifinden medya toplum ilişkisini tartışabilecektir
  • ders kapsamında işlenen iletişim kuramlarını farklı medya metinlerinin analizine uygulayabilecektir
  • medya metinlerinin analizinde, iletişim alanına ait uygun terminolojiden faydalanabilecektir
  • akademik dilde bir ödev yazabilecek beceriyi sergileyebilecektir
Ders Tanımı Bu ders çerçevesinde aşağıdaki kuramlar incelenecektir: çoğulcu medya paradigması, Marxist medya kuramı, eleştirel medya kuramı, medyanın ekonomi politiği, kültürel çalışmalar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kuramlar ve kitle iletişim çalışmaları Communication Theory, s.1/14
3 Kitle Kavramına giriş Communication Theory, s. 43/59
4 Ampirik yaklaşım P. F. Lazarsfeld and R. K. Merton, Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action. Mattelart & Mattelart, Theories of Communication, s. 5/11
5 Modeller ve Etkiler Mc Quail, Mass Communication Theory, s.68/76 ve 86/94
6 İletişim aracı olarak medya Mattelart & Mattelart, Communication Theory, s.19/25
7 Vize
8 Markist Medya Kuramı/ Güç, İktidar, Ideoloji Mattelart & Mattelart, Communication Theory, s.57/68
9 Eleştirel Kuram ve Frankfurt Okulu Theodor Adorno, the culture Industry, s.62/84
10 Medyanın Ekonomi Politiği Dallas W. Symythe, On the Audience Commodity and its Work, s.230/256
11 Kültürel Çalışmalar Stuart Hall, Encoding/Decoding s.164/173
12 Postmodernizm ve Medya Çalışmaları Guy Debord, Society of Spectacle, s.108/127. Jean Baudrillard, The Precision of Simulacra, s.453/481
13 Ağ Toplumu M. Castells, (2009) Communication Power and counter-power in the Network Society, s.238/259
14 Dijital Medya Kültürleri
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Mattelart, A.  Mattelart M. (1998) Theories of Communication: A Short Introduction. London, Sage. ISBN: 1446232441, 9781446232446

Önerilen Okumalar/Materyaller

Castells, M. (2009) Communication Power. Oxford Unıvers Wiley- Blackwell. ISBN: 978-0199595693

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
20
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir. 

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir. 

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır. 

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır. 

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest