DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Tekstil Stüdyosu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FD 303
Güz
0
4
2
3
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı farklı tekniklerle oluşturulan tekstil yüzey tasarımları hakkında temel bilgiler vermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel rezerve boyama tekniklerini tanımlayabileceklerdir.
  • El kalıp baskı, film baskı tekniklerini kullanabileceklerdir.
  • Hazırladıkları özgün desenlerini tek renkli, ve iki renkli parça baskı olarak uygulayabileceklerdir.
  • Seçilen desenin raportunu hazırlayabileceklerdir.
  • Seçilen deseni metraj baskı şeklinde uygulayabileceklerdir.
  • Tasarladığı kumaş için doğru kullanım alanı önerebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders moda tasarımında kullanılan farklı kumaş manipülasyon tekniklerini tanımayı ve farklı uygulamaları kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kumaş manipülasyon tekniklerinin sınıflandırılması ve tanıtımı (Aplike kırkyama; ters applike, rezerve boyama teknikleri) Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press 2008,s.90-97 ISBN-10: 1596681950. Linda F. Megehee, Creating Texture With Textiles, Krause Publications 1998, ISBN-13: 978-0873416573 s.22-26 Alison J.Reid Stich Magic, 102 John Gillow and Bryan Sentance, World Textiles, 1994, ISBN 13: 9780500282472. p.122-127 Shaping and Heat-setting synthetic fabric, 2011, http://krex.ksu.edu, 31-41 Kate Wells, Fabric Dyeing&Printing,Conran,1997, ISBN-10: 1850298661; s.125
3 Blok baskı kalıplarının hazırlanması ve uygulamaları Mary Schoeser, World Textiles: A Concise History, Thames and Hudson, 2003,ISBN-10: 0500203695, s 179-182 5000 Years of Textiles Ed. Jennifer Harris,1993, Bristish Museum Press,ISBN-10: 0714117153 . s..39 Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press 2008, ISBN-10: 1596681950 s.52-65 Repeat Pattern, Thames and Hudson, 1993, ISBN 10:0500276870,p.24,26,27,58,59,86,87,111,119,140 Angela Völker, Textiles of The Wiener WerkstatteThames and Hudson, 2004,ISBN-13: 978-0500285183,s.35,36,83,137 John Gillow and Bryan Sentance, World Textiles, 1994, ISBN 10: 0500282471 , p.110 Sırrı Demirci, Elvan Yazmalar Diyarı Tokat, Tokat Belediyesi, 2016, s.189-230
4 Serigrafi I; tanıtımı ve tasarım çizimi Robert Adamand Carol Robertsan, Screen Printing the complete water-based system, Thames and Hudson, 2002, ISBN-13: 978-0500284254, s.6-8 Macarena San Martin, Patterns in Fashion, Evergreen, 2009, ISBN 13: 9783836511698 s.10-47
5 Serigrafi II; tek renkli ve iki renkli film ve şablonların hazırlanması Robert Adamand Carol Robertsan, Screen Printing the complete water based system, Thames and Hudson, 2002, ISBN-13: 978-0500284254,s.65-70, 171-188 Routh Lee, Three dimentional textilees with coil, loops, knots and nets, Batsford,2010, ISBN 13: 9781906388645 s.28 Starr Siegele, Toiles for All Seasons, Allentown Art Museum,2004, ISBN 13: 9781593730307 s.38-41 Angela Völker, Textiles of The Wiener WerkstatteThames and Hudson, ISBN-13: 978-0500285183, s.35,36,83
6 Serigrafi III; Farklı baskı teknikleri ile tek renkli ve çok renkli efektlerin elde edilmesi Robert Adamand Carol Robertsan, Screen Printing thr complete water based system, Thames and Hudson, 2002, ISBN-13: 978-0500284254, s.65-70, 171-188
7 Serigrafi IV; Farklı baskı teknikleri ile tek renkli ve çok renkli efektlerin elde edilmesi Robert Adamand Carol Robertsan, Screen Printing thr complete water based system, Thames and Hudson, 2002, ISBN-13: 978-0500284254, s.65-70, 171-188
8 Midterm projesi; çanta tasarımı
9 Midterm projesi; çanta tasarımı Drusilla Cole, Textiles Now, Laurence King Publishing, Bernard Toale, Basic Printmaking Techniques, Davis Publications, İnc. USA, 1992 Robert Craig, Sandy Allison, Block Printing: Techniques for Linoleum and Wood, Stackpole Books
10 Yüzey tasarımı John Gillow and Bryan Sentance, World Textiles, 1994, ISBN 10: 0500282471,p.101,103,105 Peter Dormer, Design Since 1945, Thames and Hudson, 1993, ISBN-13: 9780500202616, s..179 Kate Wells, Fabric Dyeing&Printing,Conran, 1997, ISBN-10: 1850298661, s.125
11 Yüzey tasarımı Richard Fisher and Dorothy Wolthal, Textile Print Design, Fairchild Publications,1987, ISBN 9780870055133, s.54-70
12 Desenin raportlanması Richard Fisher and Dorothy Wolthal, Textile Print Design, Fairchild Publications,1987, ISBN 9780870055133 s.130-145 Marypaul Yates, Textiles, WW. Norman Company, 1995, ISBN-13: 978-0393730036, s.135
13 Digital baskı; tanıtım ve uygulama Amanda Briggs Goode, Printed Textile Design, laurence King Publishing, 2013, ISBN10: 1780671180 s.139
14 Digital baskı; tanıtım ve uygulama Amanda Briggs Goode, Printed Textile Design, laurence King Publishing,2013, ISBN10: 1780671180 s.139
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Proje teslimi
Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Jane Dunnewold, Art Cloth: A Guide to Surface Design For Fabric, Interweave Press 2008 ISBN-10: 1596681950.

Linda F. Megehee, Creating Texture With Textiles, Krause Publications 1998, ISBN-13: 978-0873416573

John Gillow and Bryan Sentance, World Textiles, 1994, ISBN 13: 9780500282472.

Shaping and Heat-setting synthetic fabric, 2011, http://krex.ksu.edu, 

Kate Wells, Fabric Dyeing&Printing,Conran,1997, ISBN-

10: 1850298661;

Mary Schoeser, World Textiles: A Concise History, Thames and Hudson, 2003,ISBN-10: 0500203695,

5000 Years of Textiles Ed. Jennifer Harris,1993, Bristish Museum Press,ISBN-10: 0714117153 .

Repeat Pattern, Thames and Hudson, 1993, ISBN 10:0500276870

John Gillow and Bryan Sentance, World Textiles, 1994, ISBN 10: 0500282471 ,

Sırrı Demirci, Elvan Yazmalar Diyarı Tokat, Tokat Belediyesi, 2016

Robert Adamand Carol Robertsan, Screen Printing the complete water-based system, Thames and Hudson, 2002,  ISBN-13: 978-0500284254

Macarena San Martin, Patterns in Fashion, Evergreen, 2009,  ISBN 13: 9783836511698 

Routh Lee, Three dimentional textilees with coil, loops, knots and nets, Batsford,2010,  ISBN 13: 9781906388645

Starr Siegele, Toiles for All Seasons, Allentown Art Museum,2004, ISBN 13: 9781593730307

Angela Völker, Textiles of The Wiener WerkstatteThames and Hudson, ISBN-13: 978-0500285183

Peter Dormer, Design Since 1945, Thames and Hudson, 1993, ISBN-13: 9780500202616

Richard Fisher and Dorothy Wolthal, Textile Print Design, Fairchild Publications,1987, ISBN 9780870055133

Amanda Briggs Goode, Printed Textile Design, laurence King Publishing, 2013, ISBN10: 1780671180

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
30
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
5
2
10
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
6
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
12
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
8
Final Sınavı
16
    Toplam
100

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir. 

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir. 

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır. 

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır. 

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest