DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Bitirme Projesi*
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FB 498
Bahar
2
6
5
13
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, moda ve moda ile ilgili öğeleri ticari bir şekilde temsil etmek için kavramsal ve pratik becerileri kullanarak ve moda perakende tasarımının, moda görsel mağazacılık ve moda perakende pazarlamasının görsel tarafına hakim olmak için güçlü bir moda perakende markası oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir markanın yapısını analiz edebileceklerdir.
  • Hedef grupları tanımlayabilecektir (trend-modern-klasik-özel)
  • Görsel pazarlama araçlarını (yazım, renk, grafikler) sınıflandırabileceklerdir.
  • Moda dünyasında pazarlama iletişiminin yerini ve önemini kavrayabileceklerdir.
  • Perakende tasarımını (perakende mimarisi, mağaza cepheleri, raflar vb. mağaza içi elementler) tanımlayabilecektir.
  • Görsel mağazacılığı detaylı bir şekilde inceleyebileceklerdir. (ürün miktarı, ürün yerleştirme ve ürün teşhir)
Ders Tanımı Bu ders moda ve moda ile ilgili öğeleri, moda perakende tasarımı, moda görsel mağazacılığı ve moda perakende pazarlamasının görsel tarafı açısından ticari bir şekilde temsil etmek için kavramsal ve pratik becerilere odaklanmaktadır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Syllabus'ın tanıtılması, dersle ilgili genel bilgi
2 Moda Endüstrisini Etkileyen Ana Trendler - Tespit edilebilir gelişmelere odaklanan marka analizi (2008) Olins, W. “The Brand Handbook” Thames & Hudson Ltd, London, UK 13-23
3 Sunum Üzerine Çalışma (Yeni Marka Oryantasyonu / Yeni Hedef Müşteri) - Sunum Çalışması (Yeni Marka Oryantasyonu / Yeni Ürün Stili ve Kalitesi) (2008) Olins, W. “The Brand Handbook” Thames & Hudson Ltd, London, UK 24-55
4 Kampanya Tasarım Fikri (Anahtar Görsel ve Talep) Kampanya Tasarım Fikri (Anahtar Görsel ve Talep) (2008) Olins, W. “The Brand Handbook” Thames & Hudson Ltd, London, UK 56-100
5 Geliştirme: Kampanya Tasarımı 1 Geliştirme: Kampanya Tasarımı 2 (2006) Twemlow, A. “Grafik Tasarım Ne İçindir?” Yem Yayın, RotoVision Sa, Istanbul
6 Görsel Mağazacılığa Giriş - Görsel Mağazacılık Odaklı Marka Analizi (2008) "This is Visual Merchandising", Instituto Monsa de Ediciones
7 Ara Dönem Sunumlar
8 Marka Geliştirme (Logo Tasarımı ve CI) - Marka Geliştirme (Basılı ve Web Tasarım WIX) (2008) "This is Visual Merchandising", Instituto Monsa de Ediciones
9 Marka Geliştirme (Hedef Grup ve Pazar Segmenti) - Marka Geliştirme (Ürün Yelpazesi) (2008) "This is Visual Merchandising", Instituto Monsa de Ediciones
10 Marka Geliştirme (Pazarlama Stratejileri ve Kampanya Tasarımı) (2008) Morgan, T. "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK
11 Marka Geliştirme (VM ve Vitrin Kavramı) - Marka Geliştirme (VM ve Vitrin Kavramı) (2008) Morgan, T. "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK
12 Marka Geliştirme (VM ve Vitrin Kavramı) - Marka Geliştirme (VM ve Vitrin Kavramı) (2008) Morgan, T. "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK
13 Bitirme Projesi Dönem Özeti ve Değerlendirmesi
14 FİNAL Proje Sunumları ve Jüri
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi
Ders Kitabı

(2008) Olins, W. “The Brand Handbook” Thames & Hudson Ltd, London, UK ISBN:9780500514085

Creative Fashion Presentations by Polly Guerin (2009), 2nd Ed ISBN: 1-56367-250-2

(2008) Morgan, T. "Visual Merchandising: Windows and In Store Displays for Retail", Laurence King Publishers, UK ISBN: 9781780676876

Tim Jackson, David Shaw (auth.) - Mastering_ Fashion Buying and Merchandising Management-Macmillan Education UK (2001) ISBN 978-0-333-80165-9

Virginia Grose - Fashion Merchandising-AVA Academia (2011) ISBN 978-2-940411-34-4

Fashion Marketing, Tony Hines, Margaret Bruce,(2007), ISBN–13: 978-0-7506-6897-2

Önerilen Okumalar/Materyaller

Fashion Magazines: "VOGUE", "HARPER`S BAZAAR", "ELLE", "VISUAL MERCHANDISING AND STORE DESIGN" Web sites: "textilwirtschaft.de", "WGSN.com", VOGUE.comretaildesignblog.com

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
50
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
10
120
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
32
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
70
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
    Toplam
380

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir. 

2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir. 

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır. 

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır. 

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest