DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Moda Yönetimi Projesi I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FB 302
Bahar
2
4
4
9
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, ilgili ürün-marka-kalite bilgisini sunarak, yerel veya uluslararası moda endüstrisinde bir işletme yönetimi kariyeri için gerekli strateji becerilerini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Moda yönetimi kavramını, kapsamını, moda kültürü ve moda işletmeciliği tartışabileceklerdir.
 • Seçilen pazarı ve moda markasını tanımlayabileceklerdir.
 • Tanımlanan pazara uygun tasarım önerileri sunabileceklerdir.
 • Lüks moda markalarını tanımlayabileceklerdir.
 • Stratejik planlama teorilerini moda projelerine uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders; takım çalışması, marka yönetimi, pazar stratejileri, satın alma davranışlarının incelenmesini, teknolojik ve kültürel trendlerin anlaşılması, pazarlama, kişisel proje planlama ve yönetimi konularını kapsar.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersle ilgili genel bilgi
2 Moda İşletmeciliğine giriş: Moda yaratımı Tasarım Yönetiminin temel kavramları Virginia Grose - Fashion Merchandising-AVA Academia (2011), Chapter 1: Context and Concept Kathryn Best - The Fundamentals of Design Management -Ava Publishing (2010) Chapter 1
3 Ürün geliştirme Virginia Grose - Fashion Merchandising-AVA Academia (2011),Chapter 2: product development
4 Moda perakendiciliği stratejileri Virginia Grose - Fashion Merchandising-AVA Academia (2011), Chapter 3: Retail Strategy
5 Moda perakendesinde merchandising Tim Jackson, David Shaw (auth.) - Mastering_ Fashion Buying and Merchandising Management-Macmillan Education UK (2001), Chapter: Role of Merchandising
6 Merchandising yönetimi Tim Jackson, David Shaw (auth.) - Mastering_ Fashion Buying and Merchandising Management-Macmillan Education UK (2001), Chapter: Role of Merchandising
7 Ara Dönem Proje Sunumları
8 Lüks Marka Yönetimi Uche Okonkwo (auth.)-Luxury Fashion Branding_ Trends, Tactics, Techniques-Palgrave Macmillan UK (2007) Chapter; luxury fashion branding
9 Lüks moda perakendeciliği Uche Okonkwo (auth.)-Luxury Fashion Branding_ Trends, Tactics, Techniques-Palgrave Macmillan UK (2007) Chapter; Luxury Fashion Retailing
10 Trend geliştirme süreci Fashion Marketing, Tony Hines, Margaret Bruce,(2007),Chapter 9: The process of trend development leading to a fashion season
11 Modada yenilik yönetimi Fashion Marketing, Tony Hines, Margaret Bruce,(2007),Chapter10; Innovation management in creating new fashions
12 Pazarlama ve marka iletişimi Kathryn Best - The Fundamentals of Design Management, Chapter 5; Marketing and Brand Communication
13 Moda Yönetimi Projesi I dönem özeti ve değerlendirmesi
14 Final Proje Sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi
Ders Kitabı
 • Fairchild, Apparel Merchandising: line starts here by  Rosenau Jeremy A. (2001) Fairchild ISBN: 1-56367-198-0
 • Kathryn Best - The Fundamentals of Design Management  -Ava Publishing (2010) ISBN 978-2-940411-07-8
 • Tim Jackson, David Shaw (auth.) - Mastering_ Fashion Buying and Merchandising Management-Macmillan Education UK (2001) ISBN 978-0-333-80165-9
 • Fashion Marketing, Tony Hines, Margaret Bruce,(2007), ISBN–13: 978-0-7506-6897-2
Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Virginia Grose - Fashion Merchandising-AVA Academia (2011) ISBN 978-2-940411-34-4
 • Creative Fashion Presentations by Polly Guerin (2009), 2nd Ed ISBN: 1-56367-250-2
 • Uche Okonkwo (auth.)-Luxury Fashion Branding_ Trends, Tactics, Techniques-Palgrave Macmillan UK (2007) ISBN 978-1-349-35657-7
 • Fashion Brand Merchandising, Gordon T. Kendall (2009), Fairchild Books ISBN: 978-1-56367-561-4

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
4
52
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
35
Final Sınavı
    Toplam
258

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir. 

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir. 

X
4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır. 

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır. 

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest