DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
İleri Teknik Çizim Teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 320
Güz/Bahar
2
2
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere, Adobe Illustrator kullanarak çeşitli sektörlere yönelik giysiler oluşturmak için gereken profesyonel teknik çizim tekniklerini tanıtmayı amaçlar. Adobe Illustrator uygulamasını kullanarak giysilerdeki dikişleri ve tasarım ayrıntılarını yeniden oluşturmak için özelleştirilmiş renk paletleri, renk değiştirme işlevi, kumaş işleme, desen paletleri ve özel fırçalar oluşturmayı hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Adobe Illustrator kullanarak moda endüstrisindeki çeşitli sektörler için profesyonel teknik çizimler oluşturabilir.
  • Özel renk paletleri oluşturabilir.
  • Birden fazla renk varyasyonunda tasarım çeşitliliği oluşturmak için yeniden renklendirme işlevlerini kullanabilir.
  • Tasarımlarını profesyonel bir şekilde sunmalarını sağlayacak özel kumaş ve desen paletleri oluşturabilir.
  • Dikişleri yeniden oluşturmak ve giysiler üzerinde tasarım detaylarını belirtmek için fırçaları ve sembolleri özelleştirebilir.
  • Endüstri standartlarına göre, kapsamlı ve profesyonel bir portfolyo geliştirebilir.
Ders Tanımı Bu ders Adobe Illustrator'daki mevcut beceriler üzerine kurulacak ve moda endüstrisindeki farklı sektörler için ürün bilgi föyü ve sunum paftaları için gerekli giysi ve aksesuarların düz vektör tasarım çizimlerini oluşturacak. Bu programa özgü daha karmaşık araçları, özellikleri ve paletleri gösterecek; oran, şekil ve yapıya odaklanarak endüstri standardında profesyonel çizimler oluşturulmasına yardımcı olacaktır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş/ Aktif Spor Giyim: Tasarım Detayları/ Dikişler, Kordonlar, Fermuarlar vs.
2 Aktif Spor Giyim: Konsept/ Renk Şeması/ Grafikler & Baskı Yerleşimi Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) / Adding colour, texture and pattern to technical drawing – p.46 – 50 Centner, m. & Vereker, F. “Fashion Designers Handbook for Adobe Illustrator”. John Wiley and Sons Ltd, UK (2011) / Chapter 3 Technical Drawing Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) Chapter 5 Flats & Specs – p. 44 - 72
3 Aktif Spor Giyim: Teknik Çizim Centner, m. & Vereker, F. “Fashion Designers Handbook for Adobe Illustrator”. John Wiley and Sons Ltd, UK (2011) / Chapter 3 Technical Drawing Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) Chapter 5 Flats & Specs – p. 44 - 72
4 Aktif Spor Giyim Koleksiyon Renklendirme/ Konsept Sunumu Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 11 Design Presentations - P.122 - 152
5 Denim: Konsept Araştırma/ Geliştirme ve Desen Tasarımı Bowles, M. & Isaac, C. “Digital Textile Design” Laurence King Publishing (2009) / Chapter 3 Patterns and Repeats - P.87 - 120
6 Denim: Desen Bowles, M. & Isaac, C. “Digital Textile Design” Laurence King Publishing (2009) / Chapter 3 Patterns and Repeats - P.87 - 120
7 Denim: Renklendirme/ Konsept Sunumu Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 11 Design Presentations - P.122 - 152
8 İç Giyim: Konsept Araştırması/ Dikişler, Kopçalar, Lastikler, Süslemeler Apsan, R. (2006) The Lingerie Handbook. New York; Workman Publishing pp.50-51 /pp.88-89
9 İç Giyim: Renk Şeması/ Detaylandırılmış Kumaş Çizimi/ Dantel Apsan, R. (2006) The Lingerie Handbook. New York; Workman Publishing pp.50-51 /pp.88-89
10 İç Giyim: Ürün Farklılaştırmasıyla Koleksiyon Oluşturma Apsan, R. (2006) The Lingerie Handbook. New York; Workman Publishing pp.50-51 /pp.88-89
11 İç Giyim: Board Sunumları Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 11 Design Presentations - P.122 - 152
12 Erkek Giyim: Konsept Araştırma & Geliştirmesi/ Örmelerin Çizimi Wesen Bryant, M. & DeMers, D. (2006) The Spec Manual. New York, Fairchild Publications, Inc. / Chaper 2 Front and Back View Croquis Figures
13 Erkek Giyim: Ekose Kumaşların Çizimi Wesen Bryant, M. & DeMers, D. ( 2006) The Spec Manual. New York, Fairchild Publications, Inc.
14 Erkek Giyim: Dış Giyim Tasarımı Wesen Bryant, M. & DeMers, D. ( 2006) The Spec Manual. New York, Fairchild Publications, Inc.
15 Dönem Boyunca Yapılan İşlerin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi
Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Apsan, R. (2006) The Lingerie Handbook. New York; Workman Publishing ISBN-10: 0761143238

Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) ISBN-13: 978-0958239134

Centner, m. & Vereker, F. “Fashion Designers Handbook for Adobe Illustrator”. John Wiley and Sons Ltd, UK (2011) ISBN:9781119954842

Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) ISBN-13: 978-1856696180

Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) ISBN-13: 978-0713490589

Wesen Bryant, M. & DeMers, D. (2006) The Spec Manual. New York, Fairchild Publications, Inc. ISBN: 9781563673733

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
3
75
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
3
12
Final Sınavı
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir. 

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir. 

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır. 

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

X
6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır. 

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest