DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Moda Grafiği ve Sunumu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FA 204
Bahar
0
4
2
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere farklı bilgisayar destekli illüstrasyon programlarını tanıtarak konsept ve tasarım çalışmalarına uygun görsel sunum becerilerini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teknik çizim yoluyla bir giysinin tasarımını geliştirebilecektir.
  • Bilgisayar destekli tasarım programı kullanarak profesyonel teknik çizimler oluşturabilecektir.
  • CAD kullanarak profesyonel tasarım ve paftalar oluşturabilecektir
  • Profesyonel bir marka tasarımını oluşturmak ve sunmak için CAD becerilerini kullanabilecektir
  • Mesleki bir portföy oluşturmak için dijital görsel iletişim tekniklerini kullanabilecektir
Ders Tanımı Bu ders öğrencilerin tasarım fikirlerini sunmak için mevcut becerilerini daha profesyonel bir düzeyde geliştirir. Öğrencilerin yaratıcı görseller ve dijital medya araçlarını kullanarak fikirlerini yaratıcı bir şekilde iletebilme yeteneklerini geliştirmeyi ve endüstrinin güncel gereksinimlerini karşılayacak becerileri geliştirmeyi amaçlar. Buna ek olarak öğrenciler, mesleki bir portföy olarak sunulabilecek, teknik çizim, ürün geliştirme, marka çözümü, illüstrasyon oluşturmak için gereken dijital görsel iletişim tekniklerini uygulayacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Illustrator: Giriş Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 3 Computer Basics – p.18-25
2 Çizgi Çizimleri Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 3 Computer Basics – p.18-25 Centner, m. & Vereker, F. “Fashion Designers Handbook for Adobe Illustrator”. John Wiley and Sons Ltd, UK (2011) / Chapter 1 The basics – P. 2 - 34
3 Illustrator: Nesneleri Gruplandırma & Düzenleme / Basic T-shirt Centner, m. & Vereker, F. “Fashion Designers Handbook for Adobe Illustrator”. John Wiley and Sons Ltd, UK (2011) / Chapter 2 First Garment – p.36 – 66 / p.70 Creating a basic tee and neckband
4 Illustrator: Etek Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) / Adding colour, texture and pattern to technical drawing – p.46 - 50
5 Illustrator: Baskı Tasarımı Oluşturma / Canlı İzleme & Canlı Boyama Özellikleri, Desen Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) / Adding colour, texture and pattern to technical drawing – p.46 - 50
6 Illustrator: Denim Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 5 Flats & Specs – p. 44 - 72
7 Photoshop: Giriş / Temel Pafta Düzeni Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) / Chapter 1 Scanning and Retouching illustrations - p.18-43 Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 11 Design Presentations - P.122 - 152
8 Photoshop: Sayfa Oluşturma Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) / Chapter 6 Mixed media İllustrations – p.136 - 153 Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 11 Design Presentations - P.122 - 152
9 Photoshop: Görselleştirme / Proje Teslimi Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) / Chapter 7 Digital Painting – p.154 – 170 Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 10 Photoshop Color and Effects – p.106 - 121
10 Baskı Tasarımı Bowles, M. & Isaac, C. “Digital Textile Design” Laurence King Publishing (2009) / Chapter 3 Patterns and Repeats - P.87 - 120
11 Teknik Çizim Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) / Chapter 5 Flats & Specs – p. 44 - 72
12 Teknik Çizim Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) Chapter 5 Flats & Specs – p. 44 - 72
13 İllüstrasyon Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) Chapter 3 Illustrations with textiles, patterns, and texture p. 66 -87
14 İllüstrasyon & Sunum Paftası Teslimi Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) Chapter 3 Illustrations with textiles, patterns, and texture p. 66 -87
15 Dönem Boyunca Yapılan İşlerin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin değerlendirilmesi
Ders Kitabı

Yukarıdaki listede adı geçen kitaplar, PowerPoint sunumları ve websitesindeki ders ile ilgili bilgiler.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Burke, S., “Fashion Computing: Design Techniques And CAD”, Burke Publishing (2005) ISBN-13: 978-0958239134

Centner, m. & Vereker, F. “Fashion Designers Handbook for Adobe Illustrator”.

John Wiley and Sons Ltd, UK (2011) ISBN:9781119954842

Szkutnicka, B., “Technical Drawing for Fashion”. Laurence King Publishing (2010) ISBN-13: 978-1856696180

Tallon, K., “Digital Fashion Illustration with Photoshop and Illustrator”, Batsford (2008) ISBN-13: 978-0713490589

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
2
26
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Bağımsız olarak bir koleksiyonu tasarlar gerçekleştirir. 

X
2

Bireysel yada takım olarak tasarım araştırmaları yürütür.

X
3

Geleceğe yönelik profesyonel bir kariyer için girişimcilik ve yönetim becerilerini geliştirir. 

4

Moda ve tekstil tasarımı alanında edindiği kuramsal bilgileri analiz eder, yorumlar ve uygulamalı çalışmalarında kullanır. 

X
5

Meslek alanının, belirli yerel ve bölgesel ihtiyaçlarını analiz eder ve uygular.

6

Çağdaş sanat ve tasarım dünyasındaki güncel konular, değişimler ve akımları, tasarım pratiklerine aktarabilecek derecede izler, analiz eder ve multidisipliner bir bakış açısı kazanır. 

X
7

Yüksek kalitede moda ürünlerinin üretiminde gerekli olan malzeme, kullanım ve bilgi becerisini endüstrinin beklentileri doğrultusunda uygular.

X
8

Moda ve tekstil tasarımı alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

X
9

Akademik ve tasarım araştırmalarına analitik ve profesyonel bir yaklaşım geliştirir.

X
10

Moda ve tekstil tasarımı alanında seçtikleri ilgi alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak moda ve tekstil tasarımı ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest