DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 223
Güz/Bahar
2
0
2
3
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste Öğrencilerin sterilizayon ve dezenfeksiyonu kavraması, yöntemlerini öğrenmesi, enfeksiyon önlemlerinin alınması ve hastaların korunması için yapılması gerekenler konusunda farkındalığının artması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu tanımlayabilecektir
  • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerin farkını açıklayabilecektir
  • Asepis ve antisepsi tekniklerini açıklayabilecektir
  • Hastane enfeksiyonunu ve engellemek için yapılması gerekenleri tanımlayabilecektir
  • Merkezi sterilizasyon ünitelerinin bölümlerini ve işleyişini açıklayabilecektir.
  • Hastane atıklarını ve oluşturdukları tehlikeleri tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Ders sterilizasyon dezenfeksiyon yöntemleri, merkezi sterilizasyon üniteleri, hastane enfeksiyonu ve hastane atığı konularını kapsamaktadır

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtımı sterilizasyon ve dezenfeksiyon ile ilgili tanımlar ve kısaltmalar Hemşireler İçin Mikrobiyoloji, Mustafa Altındış,Nobel Tıp Kitabevleri, 2010, 29-53.
2 Sterilizasyon ve dezenfeksiyonun tarihsel gelişimi, mikroorganizmalar hakkında genel bilgi Hemşireler İçin Mikrobiyoloji, Mustafa Altındış,Nobel Tıp Kitabevleri, 2010, 29-53.
3 Sterilizasyon ve sterilizasyon yöntemleri I Hemşireler İçin Mikrobiyoloji, Mustafa Altındış,Nobel Tıp Kitabevleri, 2010, 29-53.
4 Sterilizasyon yöntemleri II Hemşireler İçin Mikrobiyoloji, Mustafa Altındış,Nobel Tıp Kitabevleri, 2010, 29-53.
5 Dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon yöntemleri I Hemşireler İçin Mikrobiyoloji, Mustafa Altındış,Nobel Tıp Kitabevleri, 2010, 29-53.
6 Dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon yöntemleri II Hemşireler İçin Mikrobiyoloji, Mustafa Altındış,Nobel Tıp Kitabevleri, 2010, 29-53.
7 Asepsi ve antisepsi teknikleri Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015
8 Ara Sınav
9 Antiseptik ve dezenfektan uygulamalarında nanoteknoloji Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015
10 Merkezi sterilizasyon ünitesi ve dekontaminasyon Hemşireler İçin Mikrobiyoloji, Mustafa Altındış,Nobel Tıp Kitabevleri, 2010, 43-52
11 Sosyal alanlarda (evde bakım hizmetleri, huzurevleri ve yuvalarda) dezenfeksiyon ve sterilizasyon Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015
12 Hastane enfeksiyonu ve yoğun bakım ünitesinde sterilizasyon ve dezenfeksiyon Hemşireler İçin Mikrobiyoloji, Mustafa Altındış,Nobel Tıp Kitabevleri, 2010, 125-149.
13 Hastane atığı Hemşireler İçin Mikrobiyoloji, Mustafa Altındış,Nobel Tıp Kitabevleri, 2010
14 Uluslararası Standartlar Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015
15 Laboratuar olguları ile genel tekrar ve tartışma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Hemşireler İçin Mikrobiyoloji, Mustafa Altındış,Nobel Tıp Kitabevleri, 2010

Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Rehberi, Murat Günaydın, Duygu Perçin, Şaban Esen, Dilek Zenciroğlu, Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği Yayınları 2015

Önerilen Okumalar/Materyaller

Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji, Özgül Kısa, Nobel Tıp Kitabevi, 2014

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
20
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
2
4
Portfolyo
Ödev
1
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
12
Final Sınavı
1
14
    Toplam
85

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest