DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
İlk Yardım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 120
Bahar
2
0
2
3
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin ilk yardım gerektiren durumlarda kazazedeye olay yerinde ve çevre olanaklarından yararlanarak, kişinin sağlığının daha kötüye gitmesini önlemek için ilaçsız uygulama yapabilmeleri ve triajı gerçekleştirebilmeleridir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İlkyardımın önemini kavrayabilecektir
  • Kanama ve yaralanmalarda, kırık, çıkık, burkulmalarda, zehirlenmelerde, yanıklarda ilk yardım uygulayabilecektir.
  • Acil bakım gerektiren hastalıklarda, boğulmalarda, ısırma ve sokmalarda, sıcak-soğuk yaralanmalarında ilk yardım uygulayabilecektir.
  • Gerektiğnde yetişkine CPR uygulayabileceklerdir.
  • Gerektiğinde bebek ve çocuğa CPR uygulayabileceklerdir.
Ders Tanımı İlkyardımın önemi, Temel yaşam desteği (yetişkin-çocuk-bebek), Yabancı cisim tıkanıklığında (soluk yolu-yetişkin-çocuk-bebek) ilkyardım, Kanama ve yaralanmalarda ilkyardım, Kırık, çıkık, burkulmalarda ilk yardım, Zehirlenmelerde ilk yardım, Yanıklarda ilk yardım. Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, Boğulmalarda ilk yardım, Isırma ve sokmalarda ilk yardım, Sıcak-soğuk yaralanmalarında ilk yardım, Acil tasıma teknikleri ve uygulaması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, Giriş - Genel İlk yardım bilgileri, İlk yardımın önemi, Hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 25
2 Temel yaşam desteği (yetişkin-çocuk-bebek) International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 122-134
3 Temel yaşam desteği (CPR) uygulama International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 122-134
4 Yabancı cisim tıkanıklığında (soluk yolu -yetişkin, çocuk, bebek) ilkyardım. International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 74-78
5 Yabancı cisim tıkanıklığında ilk yardım uygulama International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 74-78
6 Kanama ve şok'ta ilk yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 81-83
7 Yaralanmalarda (Kırık, çıkık, burkulmalar) ilk yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 91-93
8 ARA SINAV
9 Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım (bilinç bozukluklarında) International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 54-72
10 Allerjik reaksiyon ve Zehirlenmelerde ilk yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 48-53
11 Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 97-101
12 Boğulmalarda ilk yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 113-119
13 Isırma ve sokmalarda ilk yardım International first aid and resuscitation guidelines 2016 . pp: 104-110
14 Acil taşıma teknikleri. International first aid and resuscitation guidelines 2016
15 FİNAL Final
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Ders Kitabı • AHA (Amerikan Kalp Derneği) basic life support, ERC (Avrupa Resüsitasyon Konseyi) basic life support, Red Cross- basic life support, International first aid and resuscitation guidelines 2016
Önerilen Okumalar/Materyaller Dersin hocasının göstereceği kaynaklar, Power point sunumlar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
16
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
12
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest