DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Nükleer Tıp
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 203
Güz
3
0
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste nükleer tıp prensiplerinin, çekim pozisyonlarının ve tekniklerinin, radyasyon güvenliğinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hastanın nükleer tıp görüntülemelerine nasıl hazırlandığını açıklayabilecektir.
  • Nükleer Tıp görüntülemenin amacını açıklayabilecektir.
  • Nükleer tıpta radyasyondan korunma prensiplerini açıklayabilecektir.
  • Nükleer tıp cihazlarının çalışma prensiplerini açıklayabilecektir
  • Nükleer tıpta kullanılan radyofarmasötiklerin özelliklerini tanımlayabilecektir
Ders Tanımı Bu ders; Nükleer tıp teknisyeni ile hasta ilişkisi, çeşitli sintigrafi çalışmalarında pozisyonların detayı ve çekim teknikleri, gama kamera, PET ve SPECT cihazlarının çalışma prensipleri konularını içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması Nükleer Tıbba giriş Prof.Dr.Mustafa Demir, Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları, İstanbul, 2014, syf. 1-24
2 Radyasyonun biyolojik etkisi Prof.Dr.Mustafa Demir, Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları, İstanbul, 2014, syf. 247-259
3 Radyasyondan korunma Prof.Dr.Mustafa Demir, Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları, İstanbul, 2014, syf. 197-224
4 Radyofarmasötikler, Radyofarmasötiklerin kalite kontrolü, Radyoiyot tedavisi Prof.Dr.Mustafa Demir, Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları, İstanbul, 2014, syf. 261-283
5 Nükleer tıp uygulamalarında teknisyenin rolü Prof.Dr.Mustafa Demir, Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları, İstanbul, 2014, syf. 324-334
6 Ara sınav
7 Radyasyon deteksiyonu ve Radyasyon detektörleri Prof.Dr.Mustafa Demir, Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları, İstanbul, 2014, syf. 49-81
8 Gama Kameralar, Gama kameralarda Kalite Güvenliği Prof.Dr.Mustafa Demir, Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları, İstanbul, 2014, syf. 82-98
9 Sintigrafinin biyolojik prensipleri Prof.Dr.Mustafa Demir, Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları, İstanbul, 2014, syf. 99-111
10 Ara sınav
11 SPECT görüntüleme Prof.Dr.Mustafa Demir, Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları, İstanbul, 2014, syf. 111-115
12 PET-BT görüntüleme Prof.Dr.Mustafa Demir, Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları, İstanbul, 2014, syf. 115-130
13 RIA ve in-vitro çalışmalar: Laboratuvarda güvenlik önlemleri Prof.Dr.Mustafa Demir, Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları, İstanbul, 2014, syf. 285-292
14 Tiroid Uptake ve C-14 Üre Nefes Testi Prof.Dr.Mustafa Demir, Nükleer Tıp Fiziği ve Klinik Uygulamaları, İstanbul, 2014, syf. 293-298
15 Genel tartışma
16 Final sınavı
Ders Kitabı Ayşe Mudun, Nükleer Tıp İstanbul Tıp Fakültesi 185. Yıl Ders Kitapları Serisi, Nobel Tip Kitabevi, 2014
Önerilen Okumalar/Materyaller 1- Sema Cantez, Pratik Nükleer Tıp, İstanbul Tıp Fakültesi Vakfı, 1992 2- Eser Lay Ergün, Nükleer Tıp, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2007

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
8
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
9
Final Sınavı
1
12
    Toplam
125

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

X
13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest