DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Tıbbi Görüntüleme IV
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 202
Bahar
2
8
6
8
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste ultrasonografi, mamografi, kemik dansitometri ve anjiografi cihazlarının çalışma prensipleri ve görüntüleme yöntemlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi fiziğini, görüntü oluşumunu tanımlayabilecek
  • Ultrasonografi ve RDUS uygulamalarını açıklayabilecek
  • Mamografi cihazı ve uygulamalarını tanımlayabilecek
  • Dexa cihazı ve uygulamalarını açıklayabilecek
  • Anjıografi teknikleri ve uygulamalarını sınıflandırabilecek
Ders Tanımı Kemik dansitometri, mamografi, anjiografi ve vücudun büyük kısmının sonografik incelemeleri.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mamografi cihazı - Görüntüleme birimlerinde uygulama Temel Radyoloji, M. Y.M Chen, s:119-127
2 Mamografik yöntemler- Görüntüleme birimlerinde uygulama Temel Radyoloji, M.Y.M Chen s:127-143
3 Ultrasonografi Cihazı -Görüntüleme birimlerinde uygulama Temel ultrasonografi ve doppler, Mustafa Seçil s:1-8
4 Temel Ultrasonografi Fiziği - Görüntüleme birimlerinde uygulama Temel ultrasonografi ve doppler, Mustafa Seçil s:1-8
5 Doppler Ultrasonografi Fiziği ve Kullanım Alanları -Görüntüleme birimlerinde uygulama/ Temel ultrasonografi ve doppler Mustafa Seçil s:9-29
6 Ara sınav
7 İleri radyolojik teknikler- Görüntüleme birimlerinde uygulama Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
8 İleri radyolojik teknikler -Görüntüleme birimlerinde uygulama Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
9 Orteopantomografi - Görüntüleme merkezlerinde uygulama Tıbbi Görüntüleme Fiziği s: 441-444
10 Dexa cihazı hakkında bilgilendirme -Görüntüleme birimlerinde uygulama Tıbbi Görüntüleme Fiziği s:450-452
11 Dexa tarama yöntemleri- Görüntüleme birimlerinde uygulama/ Tıbbi Görüntüleme Fiziği s: 450-452
12 Anjiografi cihazı. teknikleri ve uygulama alanları -Görüntüleme birimlerinde uygulama/ Tıbbi Görüntüleme Fiziği s: 419-425
13 Anjiografi cihazı, teknikleri ve uygulama alanları -Görüntüleme birimlerinde uygulama Tıbbi Görüntüleme Fiziği s: 419-425
14 arasınav
15 Genel tartışma Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final sınavı
Ders Kitabı Ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller

1- Mustafa Seçil, Temel Ultrasonografi ve Doppler Kitabı, Ege Kitabevi, ISBN 2013 978994462726-9

2- Mahmut Oğuz, Ultrasonografi, Nobel Tıp Kitabevi, 1997 ISBN 5019701001  

 3- Bahri Yıldız, Temel Ultrasonografi Nobel Tıp Kitabevi, 2015 ISBN 9786053351122

 4-Temel Radyoloji, Michael Y.M.Chen Nobel tıp Kitabevi  ISBN 9789754205596

5- Prof Dr.Orhan Uyar Tıbbi Görüntüleme Fiziği  ISBN 9789756813409

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
8
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
7
Final Sınavı
1
9
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

X
13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest