DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 104
Bahar
3
0
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste radyasyonun insan sağlığına ve çevreye verdiği zararları ve radyasyondan korunma yöntemlerini anlayıp uygulayabilmek, dozimetre çeşitlerini ve avantaj-dezavantajlarını bilmek, radyasyon kazalarında nasıl davranılacağının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyasyonun insan sağlığına ve çevreye verdiği zararları tanımlayabilir ve korunma yöntemlerini uygulayabilirler.
  • Dozimetre çeşitlerini açıklayabilirler
  • Radyasyon kazalarında nasıl davranılacağını tanımlayabilirler.
  • Radyasyonun madde ile etkileşiminin nasıl gerçekleştiğini açıklayabilir.
  • Radyasyon doz birimlerini tanımlayabilir
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Radyasyon kaynakları ve çeşitleri, Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği, Palme yayınevi, 2013. Syf: 255-303
2 Radyasyon madde etkileşimi, Radyoaktivite Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği, Palme yayınevi, 2013. Syf: 305-361
3 Radyasyon dozu ve birimleri Radyasyon güvenliği ve radyasyondan Korunma Mustafa Demir s:34-38
4 Radyasyonun biyolojik etkileri Radyasyon güvenliği ve radyasyondan Korunma Mustafa Demir s:41-52
5 Dedektörler ve Dozimetri Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği, Palme yayınevi, 2013. Syf: 557-589
6 Ara sınav
7 Radyasyondan koruyucu araç-gereçler Radyasyon güvenliği ve radyasyondan Korunma Mustafa Demir s:73-76
8 Radyolojide radyasyondan korunma yöntemleri, Radyasyon görevlilerine yönelik kişisel koruyucu önlemler, Radyasyonun tespiti ve ölçümü, Kişisel doz izlemi Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği, Palme yayınevi, 2013. Syf: 367-424
9 Radyoloji bölümlerinin tasarım özellikleri, İyonize radyasyon kullanılan odaların tasarım özellikleri Radyasyon güvenliği ve radyasyondan Korunma Mustafa Demir s: 53-60, 76-80
10 Hasta, hasta yakını ve çevrenin radyasyondan korunması Radyasyon güvenliği ve radyasyondan Korunma Mustafa Demir s:81-96
11 Ara sınav
12 Hamile bayanlarda radyasyon kullanımı ve radyasyondan korunma Radyasyon güvenliği ve radyasyondan Korunma Mustafa Demir s:84-85
13 Radyasyondan korunma ve uygulamalarla ilgili uluslararası kuruluşlar ve yetkileri Radyasyon güvenliği ve radyasyondan Korunma Mustafa Demir s:135-136
14 TAEK Radyasyon Güvenliği Mevzuatı ve diğer yasal mevzuatlar Radyasyon güvenliği ve radyasyondan Korunma Mustafa Demir s:136-149
15 Genel tartışma
16 Final Sınavı
Ders Kitabı 1-Mustafa Demir, Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma, İstanbul, 2013 2-Ders notları
Önerilen Okumalar/Materyaller 1- Ahmet Kumaş, Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği, Palme Yayınları, 2000 2- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Kazalarında Önlemler 3- Ahmet Kumaş, Radyasyon Fiziği ve Tıbbi Uygulamaları, Palme Yayınları, 2000 4- Güneş Tanır, Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği, Palme Yayınevi, 2013

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
5
Portfolyo
Ödev
1
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
12
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

X
13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest