DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Tıbbi Görüntüleme II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 102
Bahar
3
6
6
8
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste radyografi pozisyonlarının ve çekim tekniklerinin öğrenilmesi, değişik çekim düzlemlerinin amacının anlaşılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Radyografik inceleme için hasta hazırlama sürecini uygulayabilir.
  • Röntgen cihazının parametrelerini belirleyebilir.
  • Kafa, yüz, vertebra, toraks, batın, üst ve alt ekstremite radyografi çekimlerini yapabilir.
  • Dijital röntgen cihazını ve CR cihazını kullanıma hazır hale getirilebilir.
  • Floroskopik tetkikleri yapabilir.
Ders Tanımı Radyografi teknisyeni ile hasta ilişkisi, Baş, yüz, vertebralar, toraks, abdomen ve ekstremite radyografi pozisyonları ve çekim teknikleri.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Planlar ve pozisyonlar, CR ve Dijital radyografi Güncel radyografi Teknikleri Yrd.Doç.Dr.Yeliz Dadalı, Kongre Kitapevi-2016, S- 123-139
2 Toraks ve batın radyografileri Güncel radyografi Teknikleri Yrd.Doç.Dr.Yeliz Dadalı, Kongre Kitapevi-2016, S-139-163
3 Baş ve yüz bölgesi radyografileri Güncel radyografi Teknikleri Yrd.Doç.Dr.Yeliz Dadalı, Kongre Kitapevi-2016, S-163-182
4 Vertebra Radyografileri Güncel radyografi Teknikleri Yrd.Doç.Dr.Yeliz Dadalı, Kongre Kitapevi-2016, S-183-204
5 Üst ekstremite radyografileri Güncel radyografi Teknikleri Yrd.Doç.Dr.Yeliz Dadalı, Kongre Kitapevi-2016, S-205-228
6 Ara sınav
7 Alt Ekstremite radyografileri Güncel radyografi Teknikleri Yrd.Doç.Dr.Yeliz Dadalı, Kongre Kitapevi-2016, S-229-247 / Temel Radyolojik Görüntüleme Tekniği H. İbrahim Özdemir Hiper tıp ISBN: 978-9944-157-91-9 , S:155-171
8 Floroskopi - floroskopik kontrast maddeler ve kontrast maddeler reaksiyonlarında acil müdahele Güncel radyografi Teknikleri Yrd.Doç.Dr.Yeliz Dadalı, Kongre Kitapevi-2016, S-249-254 / Temel Radyolojik Görüntüleme Tekniği H. İbrahim Özdemir Hiper tıp ISBN: 978-9944-157-91-9 , S:181-188
9 Radyografi ve floroskopi tekiklerinde hasta hazırlama süreci Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
10 Gastrointestinal sistem ve bilier sistem floroskopik tetkikleri - Temel Radyolojik Görüntüleme Tekniği H. İbrahim Özdemir Hiper tıp ISBN: 978-9944-157-91-9 ,S-181-188
11 Ürogenital sistem floroskopik incelemeleri - Temel Radyolojik Görüntüleme Tekniği H. İbrahim Özdemir Hiper tıp ISBN: 978-9944-157-91-9 ,S-188-191
12 ARA SINAV -
13 BT ve MR çekimlerinde genel esaslar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
14 Genel Tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Genel Tekrar Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
16 Final sınavı
Ders Kitabı

1-Güncel radyografi Teknikleri  Yrd.Doç.Dr.Yeliz Dadalı, Kongre Kitapevi-2016 ISBN:978-605-6576-74-4 2- Temel  Radyolojik Görüntüleme Tekniği  H. İbrahim Özdemir  Hiper tıp ISBN: 978-9944-157-91-9 ,  3- Ders notları

Önerilen Okumalar/Materyaller

1-Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel & Güneş Kitap Basım, 1997. 2- Orhan Oyar, Radyolojik Görüntüleme Fiziği, Nobel Tıp Kitabevleri, 2003. 3- Oğuz M. Röntgen Fiziğine Giriş: Diagnostik I, Adana Ç.Ü. Basımevi 1992.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
18
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
8
Final Sınavı
1
11
    Toplam
213

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

X
13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest