DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Tıbbi Görüntüleme I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TGT 101
Güz
3
6
6
7
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste x- ışını oluşumu ve özellikleri, röntgen cihazlarının tipleri ve bölümleri, oluşan görüntülerin basım teknikleri ve film kalitesini etkileyen faktörler hakkında bilgi verilip radyografik kalitenin yükselmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • X- ışınlarının özelliklerini tanımlayabilir,
  • Dijital ve Analog Röntgen cihazlarını ve bölümlerini tanımlayabilir,
  • Işın sınırlayıcı üniteler, kaset, film ve film basım tekniklerini tanımlayabilir,
  • Kontrast maddeler ve özelliklerini tanımlayabilir,
  • Radyografik kaliteyi değerlendirebilir,
  • Radyografik inceleme için hasta hazırlama sürecini uygulayabilir,
Ders Tanımı Bu ders; X-ışınları, röntgen cihazlarının tipleri ve bölümleri, kaset, film ve film banyoları, radyolojik görüntünün elde edilmesi, radyografik kalite ve kalite kontrolü konularını içermektedir

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, dersin tanıtılması Radyolojiye giriş, tarihçe ve genel tanımlar Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel&Güneş Kitap Basım, 4.baskı, 2013, sy.2-4
2 Elektromanyetik radyasyonlar, X ışınları ve özellikleri H. İbrahim Özdemir, Temel Tıbbi (Radyolojik) Görüntüleme Tekniği, Hiperlink Yayınları, 2015, sy.5-21
3 Röntgen cihazlarının tipleri ve özellikleri Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel&Güneş Kitap Basım, 4.baskı, 2013, sy.52-56
4 Röntgen cihazının bölümleri; röntgen tüpünün yapısı ve özellikleri Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel&Güneş Kitap Basım, 4.baskı, 2013, sy.16-32, H. İbrahim Özdemir, Temel Tıbbi (Radyolojik) Görüntüleme Tekniği, Hiperlink Yayınları, 2015, sy.33-47
5 Röntgen cihazının diğer bölümleri Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel&Güneş Kitap Basım, 4.baskı, 2013. sy.48-52
6 Ara sınav
7 Dijital Röntgen H. İbrahim Özdemir, Temel Tıbbi (Radyolojik) Görüntüleme Tekniği, Hiperlink Yayınları, 2015, sy. 65-75
8 X- ışınlarının madde ile etkileşmesi, saçılma, ışın sınırlayıcı cihazlar ve gridler Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel&Güneş Kitap Basım, 4.baskı, 2013.sy.33-45,
9 Film çeşitleri, film kalitesi, Kaset, ranforsatör, karanlık oda malzemeleri ve görüntünün oluşması Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel&Güneş Kitap Basım, 4.baskı, 2013.sy.38-45
10 Kontrast maddeler Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel&Güneş Kitap Basım, 4.baskı, 2013.sy. 81-105
11 Ara sınav
12 Radyografik kalite ve kalite kontrolu Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel&Güneş Kitap Basım, 4.baskı, 2013. sy. 107-115
13 Radyografik inceleme için hasta hazırlama süreci Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel&Güneş Kitap Basım, 4.baskı, 2013, sy.261-271
14 Vaka tartışması Öğretim elemanının vereceği kaynaklar ve ders notları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı
Ders Kitabı 1-H. İbrahim Özdemir, Temel Tıbbi (Radyolojik) Görüntüleme Tekniği, Hiperlink Yayınları, 2015, 2-Tamer Kaya, Temel Radyoloji Tekniği, Nobel&Güneş Kitap Basım, 4.baskı, 2013.
Önerilen Okumalar/Materyaller 1- Orhan Oyar, Radyolojik Görüntüleme Fiziği, Nobel Tıp Kitabevleri, 2003. 2-Oğuz M. Röntgen Fiziğine Giriş: Diagnostik I, Adana Ç.Ü. Basımevi 1992.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
1
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
9
70
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
6
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
5
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
5
Final Sınavı
1
10
    Toplam
190

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanı ile ilgili araç-gereçleri ve teknolojileri kullanır ve bakımını yaparak sürdürür, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile doğru, anlaşılır, dürüst ve açık iletişim kurar, düşünce ve bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite ve hasta güvenliği kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

X
12

Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma kurallarına uygun olarak gerekli önlemleri alır

X
13

Tıbbi görüntüleme teknikleri alanında gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları belirleyip, gelişime yönelik etkinlikleri planlar ve yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest