DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
İşletme Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 519
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin, işletmenin hukuki tanım ve açıklamaları gibi temel hukuki boyutlarını öğrenmeleri ve onları pazarların düzenleyici yönlerine alıştırmak amaçlanmaktadır. Gerçek uluslararası hukuki jargonların öğrencilere doğru olarak verilmesi sağlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşletme uyumsuzluklarını daha iyi kavrayacaklardır.
  • İlgili temel hukuki kavramları açıklayabileceklerdir.
  • Farklı kaynaklardan hukuki bilgiler edinebileceklerdir.
  • Ticari faaliyetleri düzenleyen temel hukuki kaynakları kullanabileceklerdir.
  • Ticaret şirketlerinin işleyişini kavrayabileceklerdir.
Ders Tanımı Uluslararası İşletme Hukuku, doğası gereği, hukukun, antlaşmaların, kanunların çok geniş bir alanını ve ilgili düzenlemeleri kapsar. Ama sömestr içinde dersin gidişatı boyunca tüm güncel konuların tartışılmasına çaba gösterilecektir. Öğretim Üyesi'nin iş geçmişi doğru konulara ilgili açılardan yaklaşmada bir avantaj olarak ele alınabilir.

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders notları
2 Borçlar Hukuku Ders notları
3 Satım Sözleşmeleri Ders notları
4 Teminat İşlemleri Ders notları
5 Ticari İşletme Hukuku Ders notları
6 Ticari İşletme Hukuku Ders notları
7 Şirketler Hukuku Ders notları
8 Şirketler Hukuku Ders notları
9 Vize Sınavı
10 Kıymetli Evrak Ders notları
11 Rekabet Hukuku Ders notları
12 İş Hukuku Ders notları
13 Leasing ve Factoring Ders notları
14 Banka Hukuku Ders notları
15 Sunumlar
16 Final Sınavı Ders notları
Ders Kitabı Öğretim üyesi dersin seyri boyunca öğrencilere kitap, slayt ve web adresleri gibi yardımcı okuma materyallerini sağlayacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller Uğraş Erol, Melih, Introduction to Turkish Commercial Law, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015; Ansay, Tuğrul & Schneider, Eric C., (Eds.), Introduction to Turkish Business Law, 2nd ed., Wolters Kluwer, The Netherlands, 2014; Adal, Erhan, Fundamentals of Turkish Private Law, 10th ed., Legal, İstanbul, 2012; Shippey, Karla C., A Short Course in International Contracts, 4th ed., World Trade Press, CA, 2011.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
1
40
    Toplam
138

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

X
2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

X
3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

X
4

İşletmelerin performansını bütünsel bakış açısıyla değerlendirir.

X
5

İşletme alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

X
6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

X
7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

X
8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

X
9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest