DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Uluslararası Para ve Finans Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 464
Güz/Bahar
3
0
3
6
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Uluslararası ve Avrupa Birliği para ve finans hukuku ile kurumlarının temel ilkelerinin açıklanması, uluslararası para ve finans sisteminin ekonomik gerekçelerinin ortaya konulması, uluslararası düzenlemelerin hukuki ve ekonomik yönlerinin öğretilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel uluslararası para ve finans kavramları tanımlayabilir,
  • Uluslararası ekonomi hukukunun kaynaklarını ve taraflarını açıklayabilir..
  • Uluslararası ekonomik sistemin temel ilkelerini analiz edebilir.
  • Uluslararası temel finansal kuramları tartışabilir.
  • Uluslararası finans kurumlarının yapısını ve işlevlerini açıklayabilir.
  • Dünyadaki ve Avro Bölgesindeki ekonomik krizlere ilişkin güncel sorunları yorumlayabilir.
  • Ekonomik kriz sonrası yeni uluslararası ekonomik sisteme geçiş süreci konusundaki fikirleri tartışabilir.
Ders Tanımı Uluslararası para hukuku tanımı, kaynakları, tarafları, açıklanacaktır. Uluslararası ekonomik sistemin temel ilkeleri anlatılacaktır. Bretton Woods Sisteminin yapısı ve gelişim süreci ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yapısı hakkında bilgi verilecektir. Avrupa Para Sisteminin hukuki yapısı, kurumları ve uygulaması anlatılacaktır. Dünya ve Avro Bölgesi ekonomik krizleri değerlendirilecek ve uluslararası alandaki gelişmeler anlatılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanım ve Kavramlar Herdegen (2016), p.3-26
2 Uluslararası Ekonomi Hukukunun Tarafları Herdegen (2016), p.27-53
3 Uluslararası Ekonomi Hukukunun Kaynakları Herdegen (2016), p.54-64
4 Uluslararası Ekonomik Sistemin Temel İlkeleri Herdegen (2016), p.65-76
5 Para, Para Sistemleri, Döviz Kurları Herman and Dornacher (2017), p.1-29
6 Bretton Wood Sistemi - IMF Herdegen (2016), p. 501-530
7 Bretton Wood Sistemi - Dünya Bankası Herdegen (2016), p. 531-563
8 Vize Sınavı
9 Avrupa Para Sisteminin Hukuki Yapısı Herman and Dornacher (2017), p. 63-82
10 Avrupa Para Sisteminin Kurumları Herman and Dornacher (2017), p. 83-110
11 Avrupa Para Sisteminin Uygulaması Herman and Dornacher (2017), p. 111-128
12 Dünyada Ekonomik Krizler Öğretim Üyesi tarafından verilecek notlar.
13 Avrupa Para Birliğinde Ekonomik Kriz Herman and Dornacher (2017), p. 129-137
14 Ekonomik Kriz Sonrası Yeni Uluslararası Ekonomik Sisteme Geçiş Süreci Öğretim üyesi tarafından verilen notlar
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final
Ders Kitabı

Mattias Herdegen, Principles of International Economic Law, Second Edition, Oxford University Press, London, 2016

Christoph Herman, Corinna Dornacker, International and European Monetary Law, SpringerBriefs in Law, 2017

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Dersin Öğretim Üyesi tarafından verilecek notlar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
35
Final Sınavı
1
45
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

X
12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest