DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Fikri Mülkiyet Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 444
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere fikri mülkiyet hukuku alanında uluslararası düzeyde temel ve uygulamalı bilgi sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fikri Mülkiyet Hukuku alanında edindikleri temel bilgiyi, uygulamada da kullanabilirler.
  • Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki kavramları tanımlayabilirler.
  • Fikri Mülkiyet Hukuku alanında Dünya’daki son gelişmeleri takip edebilirler.
  • Fikri Mülkiyet Hukukunda yer alan herhangi bir konuyu akademik düzeyde tartışabilirler.
  • Fikri Mülkiyet Hukuku alanına hakim olan uluslararası sistemleri karşılaştırabilirler.
Ders Tanımı Ders öncelikle fikri mülkiyet hukukunun ne olduğuna, bu hukuk dalının kapsamına, diğer hukuk dalları ile olan ilişkisine ve bu hukuk dalına ait genel ilke ve kavramlara yönelik bir giriş ile başlamaktadır. Bu altyapı üzerine daha sonra sırasıyla her hafta fikri mülkiyet hukukunun alt dallarından biri işlenecektir. Bu konular fikri haklar, patentler, markalar, coğrafi işaretler ve tasarımladır. Bunlar içerisinde en kapsamlı konu, ara sınava dönemine kadar sürecek olan fikri haklar hukukudur. Bu konuların yanı sıra fikri mülkiyet hukuku ile olan bağlantıları sebebiyle yeni bitki çeşitleri ve geleneksel bilgi konularına da değinilecektir. Ders, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından kullanılan ve önerilen bir müfredat altında uluslararası düzeyde işlenecektir. Bu derste ele alınacak ve tartışılacak konular, fikri mülkiyet hukukunun genel esasları, fikri hakların özellikleri, eser, eser sahipliği, eser sahipliğinden doğan haklar, mali hakların devri sözleşmeleri, lisans, fikri hak ihlallerinde söz konusu olan yaptırımlar, bağlantılı haklar, bağlantılı hak sahipleri, patent, koruma süreleri, buluş sahibi, buluş sahibinin hakları, markalar, marka sahipliğinden doğan haklar, coğrafi işaretler, mahreç ad, menşe adı, geleneksel ürün, tasarım, tasarım sahibi, tasarım sahipliğinden doğan haklar, Madrid Sistemi, Hague Sistemi, Lizbon Sistemi, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün yapısı, Bern Sözleşmesi, Paris Sözleşmesi, TRIPS, uluslararası sözleşmeler, tescil sistemleri, tescil başvurusu, yeni bitki çeşitleri ve ıslahçı hakları ve geleneksel bilgidir.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fikri Mülkiyet Hukukuna Giriş WIPO Intellectual Property Handbook, 2nd Ed., WIPO Yayınları, Cenevre, 2008, s. 4-12.
2 Uluslararası Sistem ve Uluslararası Anlaşmalar Bern Sözleşmesi, Paris Sözleşmesi, TRIPS.
3 Fikri Haklar, Eser, Eser Sahibi WIPO Intellectual Property Handbook, 2nd Ed., WIPO Yayınları, Cenevre, 2008, s. 40-67.
4 Eser Sahibinin Mali Hakları WIPO Intellectual Property Handbook, 2nd Ed., WIPO Yayınları, Cenevre, 2008, s. 40-67.
5 Eser Sahibinin Manevi Hakları WIPO Intellectual Property Handbook, 2nd Ed., WIPO Yayınları, Cenevre, 2008, s. 40-67.
6 Eser Sahipliğinden Doğan Hakların Devri, İstisnalar, Süreler WIPO Intellectual Property Handbook, 2nd Ed., WIPO Yayınları, Cenevre, 2008, s. 40-67.
7 Bağlantılı Haklar WIPO Intellectual Property Handbook, 2nd Ed., WIPO Yayınları, Cenevre, 2008, s. 40-67.
8 Ara Sınav
9 Markalar, Marka Türleri, Marka Tescili, Koruma Süreleri WIPO Intellectual Property Handbook, 2nd Ed., WIPO Yayınları, Cenevre, 2008, s. 67-105.
10 Coğrafi İşaretler, Coğrafi İşaretlerin Türleri, Coğrafi İşaretlerin Tescili, Koruma Süreleri WIPO Intellectual Property Handbook, 2nd Ed., WIPO Yayınları, Cenevre, 2008, s. 120-129.
11 Tasarım Sahibi, Tasarımların Özellikleri, Koruma Süreleri, Tescil WIPO Intellectual Property Handbook, 2nd Ed., WIPO Yayınları, Cenevre, 2008, s. 112-118
12 Buluş, Patent Sahibi, Patent Başvurusu, Patent Verilebilirlik Şartları, Koruma Süresi WIPO Intellectual Property Handbook, 2nd Ed., WIPO Yayınları, Cenevre, 2008, s. 17-40.
13 Yeni Bitki Çeşitleri Uluslararası Yeni Bitki Çeşitlerini Koruma Birliği Sözleşmesi.
14 Geleneksel Bilginin Korunması Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions, WIPO Yayınları, Cenevre 2015.
15 Dönem Tekrarı
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

WIPO Intellectual Property Handbook, 2nd Ed., WIPO Yayınları, Cenevre, 2008.

Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions, WIPO Yayınları, Cenevre 2015.

Önerilen Okumalar/Materyaller

*Bak, Başak, "Patentability under Turkish Patent Law According to the Decree Law No. 551 on the Protection of Patent Rights", Procedia - Social and Behavioural Sciences, Vol. 195, (2015) :301.

*Bently, Lionel, and Brad Sherman. Intellectual property law. Oxford University Press, USA, 2014.

*Gervais, Daniel J., ed. International intellectual property: a handbook of contemporary research. Edward Elgar Publishing, 2015.

*Bodenhausen, Georg Hendrik Christiaan. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, as Revised at Stockholm in 1967. Vol. 611. WIPO, 1968.

*Dinwoodie, Graeme B., and Rochelle C. Dreyfuss. "Designing a Global Intellectual Property System Responsive to Change: The WTO, WIPO, and Beyond." Hous. L. Rev. 46 (2009): 1187.

*Dworkin, Gerald. "The Moral Right of the Author: Moral Rights and the Common Law Countries." Colum.-Vla JL & Arts 19 (1994): 229.

*Rigamonti, Cyrill P. "Deconstructing moral rights." Harv. Int'l LJ 47 (2006): 353.

*Ricketson, Sam, and Jane C. Ginsburg. International copyright and neighbouring rights, v 1-2. Oxford Univ. Press, 2005.

*The WIPO Performance and Phonograms Treaty (WPPT)

*WIPO Copyright Treaty (WCT)

*Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of *Phonograms and Broadcasting Organisations

*Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration

*Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs

*Patent Cooperation Treaty (PCT)

*UPOV Convention (1991 Act)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
1
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
30
    Toplam
143

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest