DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Rekabet Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 406
Güz/Bahar
3
0
3
6
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelere dayanan rekabet hukukunu incelemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rekabet kavramı, uyumlu eylem, kısıtlayıcı ve engelleyici anlaşmalar ve hakim durumun kötüye kullanılması gibi rekabet hukuku ile ilgili temel kavramları tanımlayacak,
  • Mal ve hizmet piyasalarında düzenlemenin gerekliliğini vurgulayan rekabet düzenlemelerinin amacını tartışacak,
  • Teşebbüslerin hakim durumlarını kötüye kullanmalarının denetlenmesi ve engellenmesini sorgulayacak,
  • Muafiyet, bireysel ve grup muafiyetleri kavramlarını değerlendirecek,
  • Rekabet hukukunda teşebbüs ve teşebbüs birliklerini karşılaştıracak,
  • Rekabet ihlalinin yaptırımları hakkında karar verecek,
  • Rekabet hukuku ile ilgili hukuki problemleri çözecektir.
Ders Tanımı Ders; rekabet, uyumlu eylem, hakim durumun kötüye kullanılması, teşebbüs, muafiyet, birleşme ve devralmalar konularını içermektedir.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş- Dersin İzlencesi Avrupa Birliği Rekabet Hukuku- Kavramlar
2 Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Politikası- AB’nun ilgili kavramları Ders Notlarının çalışılması
3 Rekabet Hukuku ve Rekabet Politikasının Ele alınması-Rekabet ve Rekabet Hukuku kavramlarının irdelenmesi Ders Notlarının çalışılması
4 Avrupa Birliği’nde Rekabet Hukukunda Uyumlu Eylem Ders Notlarının çalışılması
5 Avrupa Birliği’nde Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması- Ders Notlarının çalışılması
6 Avrupa Birliği’nde Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması- Örnek Davalar Pratik Çalışmanın Çözülmesi
7 Vize
8 Türk Rekabet Hukuku-Giriş ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma ve Karar ve Uyumlu Eylemler Yılmaz Aslan, Rekabet Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi ,Mart 2020, sayfa 1-120
9 Türk Rekabet Hukuku-Giriş ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma ve Karar ve Uyumlu Eylemler Yıllmaz Aslan, Rekabet Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi ,Mart 2020, sayfa 60-120
10 Türk Rekabet Hukuku-Muafiyetler Yılmaz Aslan, Rekabet Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Mart 2020, Sayfa 121-174
11 Türk Rekabet Hukuku-Hakim Durumun Kötüye Kullanılması ve Ögrenci Sununmları-Karar İncelemesi Yılmaz Aslan, Rekabet Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Mart 2020, Sayfa 177-228
12 Türk Rekabet Hukuku- Birleşmeler ve Devralmalar- Ögrenci Sununmları Karar İncelemesi Yıllmaz Aslan, Rekabet Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Mart 2020, Sayfa 229-280
13 Türk Rekabet Hukuku- Rekabet İhlalinin Yaptırımları- Ögrenci Sununmları- Karar İncelemesi Yıllmaz Aslan, Rekabet Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Mart 2020, sayfa 283-336
14 Türk Rekabet Hukuku- Kanunu uygulayacak Makamlar ve İnceleme Araştırma Usulü- Ögrenci Sununmları- Karar İncelemesi Yıllmaz Aslan, Rekabet Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Mart 2020, sayfa 337-390
15 Dersin gözden geçirilmesi, Ögrenci Sununmları, Karar İncelemesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Yıllmaz Aslan, Rekabet Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Mart 2020

Richard Whish,Competition Law, Oxford University Press, 

Roger van den Bergh, Comparative Competition Law and Economics, Edward Elgar Publishing, 2017

Diğer Kaynaklar

  • Mevzuat
  • Adalet Divanı Kararları

Rekabet Kurulu Kararları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
1
54
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest