DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Karşılaştırmalı Kamu Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 366
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Temel kamu hukuku kavramları çerçevesinde öğrencinin kuramsal bir altyapı ve muhakeme yeteneği kazanması, böylece programdaki tüm kamu hukuku derslerini destekleyici bir altyapı sağlanması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kamu hukuku işlemleri ile özel hukuk işlemlerini sınıflandırabilir
  • Organik ve işlevsel açıdan kamu hukuku işlemlerini tanımlayabilir
  • Kamu hukuku işlemlerinin unsurlarını açıklayabilir.
  • Karma nitelikli işlemler kaynaklı sorunları analiz edip, çözebilir.
  • Dürüstlük kuralının kamu hukuku alanında kullanım koşullarını tartışabilir.
  • koşullarını tartışabilir. • Hak, yetki ve zamanaşımı gibi temel kavramların, kamu hukuku ve özel hukuktaki farklı anlamlarını karşılaştırabilir.
Ders Tanımı Ders, anayasa, idare, ceza, vergi gibi kamu hukukunun farklı alanlarında kullanılan ortak kavramları ve kurumları konu almaktadır. Bu çerçevede öğrencinin kamu hukukunun dogmatik içeriğinden çok kuramsal temellerini özümsemesine yönelik bir derstir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş (Dersin Kapsam ve İçeriği) Sandra Fredman, “Foreign Fads or Fashions: The Role of Comparativism in Human Rights Law in Comparative Human Rights Law (OUP 2018)
2 Onur, Gizlilik ve Kişisel Özerklik (Kürtaj) Comparative constitutionalism : cases and materials / Norman Dorsen, Michel Rosep.: 695-708 a. Roe v. Wade (Supreme Court -United States) b. Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey (Supreme Court -United States) c. Abortion I Case (Federal Constitutional Court – Germany) d. R. v. Morgentaler (Supreme Court - Canada)
3 Onur, Gizlilik ve Kişisel Özerklik (Yaşam & Ölüm) Ölüm Cezası (idam cezası) İntihar ve Ötenazi Comparative constitutionalism : cases and materials / Norman Dorsen, Michel Rosep: 736, 754-758 a. Roper V. Simmons (Supreme Court -United States) b. Boyce et al. v. Barbados (Inter American Court of Human Rights) Comparative constitutionalism : cases and materials / Norman Dorsen, Michel Rosep: 763 a. Carter v. Canada (Supreme Court -Canada) b. Lambert v. France (European Court of Human Rights)
4 Onur, Gizlilik ve Kişisel Özerklik -Kişisel Kimlik: İlişkiler, Evlilik ve Aile 4 Onur, Gizlilik ve Kişisel Özerklik -Kişisel Kimlik: İlişkiler, Evlilik ve Aile Comparative constitutionalism : cases and materials Norman Dorsen, Michel Rosep: 779-780, 803 a. Goodwin v. United Kingdom (European Court of Human Rights) b. Loving v. Virginia (Supreme Court -United States) c. Minister of Home Affairs and Another v. Fourie and Another (Constitutional Court- South Africa)
5 Eşitlik, Azınlık ve Grup Hakları Comparative constitutionalism : cases and materials / Norman Dorsen, Michel Rosep.: 839, 861-863,888 a. Loving v. Virginia (Supreme Court -United States) b. Thlimmenos v. Greece (European Court of Human Rights) c. Nocturnal Employment Case (Federal Constitutional Court-Germany) d. L.C. v. Peru (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) e. R (E) v. Governing Body of JFS and Others (Supreme Court – United Kingdom)
6 Eşitlik, Azınlık ve Grup Hakları Comparative constitutionalism : cases and materials / Norman Dorsen, Michel Rosep p: 977 a. Gorzelik and Others v. Poland (European Court of Human Rights) b. Adalah Legal Center for Arab Minority Rights in Israel v. Minister of France (Supreme Court-Israel) c. R.V.Van der Peet (Supreme Court – Canada) d. Sejdic and Finci v. Bosnia and Herzegovina (European Court of Human Rights)
7 İfade Özgürlüğü Comparative constitutionalism : cases and materials / Norman Dorsen, Michel Rosep: 1001-1004, 1008-1011 a. Whitney v. California (Supreme Court -United States) b. Lange v. Atkinson (Court of Appeal, Wellington – New Zeland) c. Abrahms et al. v. United States (Supreme Court -United States) d. Praising and Encouraging Under National Security Act (Constitutional Court- South Korea) e. Ceylan v. Turkey (European Court of Human Rights)
8 İfade Özgürlüğü Comparative constitutionalism : cases and materials / Norman Dorsen, Michel Rosep.: 1021-1023, 1143-1145 a. Texas v. Johnson (Supreme Court -United States) b. Flag Desecration Case (Federal Constitutional Court-Germany) c. Lüth Case (Constitutional Court – Germany) d. Irwin Toy Ltd. V. Attorney General of Quebec (Supreme Court -Canada) e. Holocaust Denial Case (Federal Constitutional Court-Germany
9 Ara Sınav
10 Din ve İnanç Özgürlüğü (İbadet Özgürlüğü) Comparative constitutionalism : cases and materials / Norman Dorsen, Michel Rosep.: 1157-1161 a. Decision on Scientology (Supreme Court – Italy) b. Syndicat Northcrest v. Amselem (Supreme Court – Canada) c. Salahuddin Dolon vs. Government of Bangladesh (Supreme Court – Bangladesh) d. North-Rhine Westphalia Headscarf Ban Case (Federal Constitutional Court-Germany)
11 Din ve İnanç Özgürlüğü (Din & Devlet) Comparative constitutionalism : cases and materials / Norman Dorsen, Michel Rosep.: 1289-1294 a. Town of Greece v. Galloway (Supreme Court -United States) b. Classroom Crucifix II Case (Federal Constitutional Court-Germany) c. S.R. Bommai v. Union of India (Supreme Court -India) d. Shavit v. The Chevra Kadisha (Burial Society) of Rishon Le Zion (Supreme Court – Israel)
12 Sosyal Haklar: Sağlık Hakkı Comparative constitutionalism : cases and materials / Norman Dorsen, Michel Rosep 1398- 1401, 1431-1432 a. Soobramoney v. Minister of Health (Kwazulu-Natal) (Constitutional Court-South Africa) b. Smoking in Closed Areas Case (Constitutional Court-Italy) c. Irit Shemesh v. Focacetta Ltd (Supreme Court- Israel)
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

Comparative Constitutionalism: Cases and Materials (American Casebook Series) 2nd Edition by Norman Dorsen  (Author), Michel Rosenfeld (Author), Andras Sajo (Author), Susanne Baer (Author) (ISBN-13: 978-0314179463)

 

Sandra Fredman, “Foreign Fads or Fashions: The Role of Comparativism in Human Rights Law in Comparative Human Rights Law (OUP 2018) (Blackboard’a yüklenecektir)

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
23
    Toplam
123

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest