DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Enerji Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 335
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, enerji piyasası ve bu piyasayı düzenleyen kurallar hakkında bilgi vermek ve enerji piyasasına ilişkin hukuki bakış açısı oluşturmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Türkiye’deki Enerji Piyasası ve AB Enerji Piyasası(elektrik ve doğalgaz özelinde) hakkında genel bilgi aktarabilir,
 • Türkiye’de ve AB’de enerji piyasasında yaşanan değişim sürecini ve bu değişimin nedenlerini tanımlayabilir,
 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun(EPDK) görevlerini ve sorumluluklarını açıklayabilir,
 • Enerji piyasası kavramlarını tanımlayabilir,
 • Türkiye'deki elektrik, doğal gaz, yenilenebilir enerji, petrol ve LPG piyasasına ilişkin düzenlemeler ve mevzuatla ilgili genel bilgi verebilir,
 • Enerji piyasasında tüketiciyi korumaya ve rekabet hukukuna ilişkin düzenlemeleri tartışabilir,
 • Enerji piyasasında mevzuatlarında yer alan idari ve cezai yaptırımların kapsamını açıklayabilir,
 • Basit enerji hukuki problemleri çözebilir.
Ders Tanımı Ders, AB Enerji piyasalarının gelişmi sürecinden hareketle, Türk enerji piyasasının rekabete açılma süreci ve bu süreçte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) idari açıdan yapılanması, kurumun işleyişi, ve kararlarının hukuki niteliği ve kararlarına karşı başvuru yollarını irdelemekte ve elektrik, doğalgaz, petrol, LNG ve LPG piyasalarındaki hukuki kuralları tartışmakta, piyasa modelleri, piyasa faaliyetleri (üretim/iletim/dağıtım/tedarik vs) ve oyuncuları, piyasanın işleyiş şekli, rekabet hukuku kurallarının enerji piyasasına uygulanması, enerji piyasasında uyuşmazlıkların çözümü konularını içermektedir.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş- Enerji Piyasası & Enerji Politikası & Enerji Hukuku - Enerjinin önemi - Enerji Piyasasının üç temel unsuru - Düzenlemenin tarihi ve ana dinamikleri - Liberalizason/Regülasyon/Deregülasyon/Özelleştirme/Rekabet kavramları
2 AB Enerji Piyasası "Avrupa Tek Enerji Pazarı": kavram ve önemi. Liberalizasyon dönemi öncesi enerji piyasası Enerji piyasasının yapılanması ve devletin rolü. Enerji Piyasasının hukuki yapısı Raphael J Heffron* and Kim Talus; “The development of energy law in the 21st century: a paradigm shift? “The Journal of World Energy Law & Business, Volume 9, Issue 3, June 2016, Pages 189–202 Wouter Geldhof & Frederik Vandendriessche, “European Electricity and Gas Market Liberalisation” EU Energy Law and Policy Issues, ELRF Collection, 1st edition.
3 Türk Enerji Piyasası & EMRA. Türk Enerji Piyasası hakkında genel bilgi. EMRA'nın yükümlülükleri ve sorumlulukları Energy Governance In Turkey, Report On Compliance With The Energy Community Acquis Energy Community Secretariat, 1 October 2015, Zeynep Çakmak, Bağımsız İdari Otorite olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2011
4 Genel olarak Elektrik Piyasası -Elektrik piyasasının temel kavramları - Elektriğin yapısal özellikleri - Hukuki statüsü. Energy system and basic Electricity market, Chapter three, Elsiever 2019. Overview of Turkish Electricity Market, October 2021, Pwc Özlem Döğerlioglu Işıksungur, Elektriğin Hukuki Niteliği, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XV, Sayı 3-4, Aralık 2011, s. 249-266
5 Elektrik Piyasasının Hukuki Açıdan Ele Alınması: Üretim Modelleri Overview of Turkish Electricity Market, October 2021, Pwc, Guide to Investing in Renewable Energy Sector, Turkish Republic Of Turkey, Investment Office Annual EMRA Reports
6 Elektrik Piyasasının Hukuki Açıdan Ele Alınması&Elektrik Piyasasında Sözleşmeler Overview of Turkish Electricity Market, October 2021, Pwc, Petri Mantysaari, EU Electricity Trade Law, Springer, p.463-606
7 Doğalgaz Piyasası ve ilgili mevzuat PWC&Delloit Raporları
8 Ara Sınav
9 Petrol ve LPG Piyasasının Hukuki Açıdan İncelemesi EPDK Raporları
10 Akaryakıt Bayilik Sözleşmeleri- Sözleşme İncelemesi Agah Kürşat KARAUZ , Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi, Yetkin Yayıncılık, 2015.
11 Enerji Piyasasında İdari ve Cezai Yaptırımlar Murat BALCI, Petrol Kaçakçılığı Suçları ve Petrol Piyasasında Düzenlenen Kabahatler, Adalet yaynevi, 2010.
12 Enerji Piyasasında tüketiciye ilişkin düzenlemeler Dr. Özlem Döğerlioğlu Işıksungur, Avrupa Birliğinde Tüketicinin Ayıba karşı korunması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12 Say 1-2011, s.95-125.
13 Enerji Piyasasında Rekabet hukuku düzenlemeleri Ders Notları
14 Enerji Uyuşmazlıkların Çözümü Ders Notları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Books

 1. Mustafa Erdem Can, Hukuki Açıdan Elektrik Piyasasında Rekabet, Turhan Yayınları, 2006.
 2. Zeynep Çakmak, Bağımsız İdari Otorite olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2011
 3. Agah Kürşat KARAUZ , Akaryakıt Bayilik Sözleşmesi, Yetkin Yayıncılık, 2015.
 4. Özlem Döğerlioglu Işıksungur, Türkiye’de Enerji Mevzuatı: Fırsatlar ve Tehditler, Enerji Güvenliği Perspectifnden Bakış, Ed. Doc. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2015,pp.148-187.
 5. İlhan YILMAZ, Uluslar arası Yatırım Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü ve ICSID, Beta Yayınları 2004
 6. Bilgin TİRYAKİOĞLU, Doğrudan Yatırımların Uluslar arası Hukukta Korunması, Dayınlarlı Yayınları, 2003

 

Articles

 1. Özlem Döğerlioglu Işıksungur, Türkiye’de Enerji Mevzuatı: Fırsatlar ve Tehditler, Enerji Güvenliği Perspectifnden Bakış, Ed. Doc. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2015,pp.148-187.
 2. Dr. Özlem Döğerlioğlu Işıksungur, Avrupa Birliğinde Tüketicinin Ayıba karşı korunması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 12 Say 1-2011, s.95-125.
 3. Raphael J Heffron* and Kim Talus; “The development of energy law in the 21st century: a paradigm shift? “The Journal of World Energy Law & Business, Volume 9, Issue 3, June 2016, Pages 189–202
 4. Wouter Geldhof & Frederik Vandendriessche, “European Electricity and Gas Market Liberalisation” EU Energy Law and Policy Issues, ELRF Collection, 1st edition, p.33-56.
 5. Overview of Turkish Electricity Market, October 2021, Pwc
 6. Articles shared with students

 

Other Sources

 • Legislation
 • EMRA Reports
 • PC &Delloite Reports
 • Report On Compliance With The Energy Community Acquis Energy Community Secretariat, 1 October 2015,

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
2
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
35
    Toplam
143

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest