DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Ekonomi Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 290
Güz/Bahar
3
0
3
6
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Temel ekonomik ve hukuk kavramlar arasındaki ilişkinin kurulabilmesi ile hukuki olayların ekonomik gerekçelerinin analizinin yapılabilmesi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukuk ve ekonomi arasındaki bağlantıyı kurabilir,
  • Temel ekonomik kavramların hukuk ile olan ilişkisini değerlendirebilir,
  • Mülkiyet, haksız fiil, sözleşme, suç ve ceza konularının ekonomi boyutunu yorumlayabilir.,
  • Dava ve hukuki süreçlerinin ekonomi boyutunu analiz edebilir.,
  • Ekonomik sistemler ile hukuk arasındaki ilişkiyi tartışabilir,
  • Ekonomik teorilerin kaynağı ve bunların hukuki kurumlar ile ilişkisini değerlendirebilir.,
  • Güncel ekonomik tartışmaları hukuki bakış açısı ile yorumlayabilir..
Ders Tanımı Temel ekonomi ve hukuk kavramları açıklanacaktır. Mülkiyet, haksız fiil, sözleşme, suç ve ceza ile dava ve hukuki süreçlerin ekonomi ve hukuk boyutu birlikte incelenecektir. Böylelikle hukukun ekonomik analizi yapılacaktır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hukuk ve Ekonomi İlişkisi Cooter R., and Ulen T."Law and Economics" (2016), s. 1- 10
2 Mikro Ekonominin Temel Kavramları -I Cooter R., and Ulen T."Law and Economics” (2016) s. 11- 54
3 Mikro Ekonominin Temel Kavramları -II Cooter R., and Ulen T."Law and Economics" (2016) s. 11- 54
4 Temel Hukuk Kavramları ve Mahkemeler Cooter R., and Ulen T."Law and Economics" (2016) s. 55- 69
5 Mülkiyet Hukuku -I Cooter R., and Ulen T."Law and Economics" (2016) s. 70- 111
6 Mülkiyet Hukuku -II Cooter R., and Ulen T."Law and Economics" (2016). s. 70- 111
7 Mülkiyet Hukukunda Özel Konular Cooter R., and Ulen T."Law and Economics" (2016). s. 112-186
8 Ara Sınav
9 Haksız Fiil -I Cooter R., and Ulen T."Law and Economics" (2016). s. 187-229
10 Haksız Fiil -I Cooter R., and Ulen T."Law and Economics" (2016). s. 187-229
11 Sözleşme Hukuku - I Cooter R., and Ulen T."Law and Economics" (2016). s. 276-306
12 Sözleşme Hukuku - II Cooter R., and Ulen T."Law and Economics" (2016). s. 276-306
13 Suç ve Ceza Cooter R., and Ulen T."Law and Economics" (2016). s. 454-484
14 Dava ve Hukuki Süreç Cooter R., and Ulen T."Law and Economics" (2016). s. 382-418
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final
Ders Kitabı

Cooter, Robert and Ulen, Thomas, "Law and Economics, 6th edition" (2016). Berkeley Law Book

Önerilen Okumalar/Materyaller

VELJANOVSKI CENTO, “The Economics of Law Second Edition”, (2006), Great Britain, The Institute of Economic Affairs,

Parkin Michael, Powel Melaine, Matthews Kent, Essential Economics, European Edition, Pearson, 2012, Essex

Ippolito, R.A. (2005): Economics for Lawyers, Princeton University Press, Princeton and Oxford

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
1
40
    Toplam
173

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest