DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Felsefe ve Etik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUM 100
Güz/Bahar
3
0
3
6
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Dersin Türü
İkinci Yabancı Dil
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Felsefe ve Etiğin temel kavramlarına giriş eğitimi vermek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • ahlâk felsefesi alanındaki düşünürleri, teorileri ve kavramları tanıma olanağı bulacak
  • ahlâk ile hukuk arasındaki içsel ilişkiyi kavrayacaklar;
  • yasal ve etik sorunları analiz etme ve bu bağlamda kendi bakış açılarını temellendirme yetisi kazanacak;
  • eleştirel düşünme ve yazma becerilerini geliştirecek;
  • iyi hayatın ne olduğu konusunu kişisel hayatlarında da sürdüreceklerdir.
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş: Amaçlar ve Beklentiler
2 Hayatı Sorgulamak olarak Felsefe: Sokrates Adalet Nedir? Hukuk ile Ahlâk arasındaki İçsel İlişki Simon Blackburn, “Introduction,” in Ethics: A Very Short Introduction, Oxford University Press, pp. 1-9. Robert C. Solomon / Kathleen M. Higgins, “Introduction: Doing Philosophy,” in the Big Questions: A Short Introduction to Philosophy, Wadsworth, pp. 3-7. Raymond Wacks, “Law and Morality” in Law: A Very Short Introduction, Oxford University Press, pp. 67-84. Supplementary Reading: Plato, The Apology (of Socrates)
3 Soktarik Gelenek: Adalet Üzerine Aristoteles ve Erdem Etiği Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010, pp. 184-207. Supplementary Reading: Plato, The Republic, Book 1.
4 Aristoteles: Doğal Hukuk ve Erdem Etiği Jonathan Barnes, “Introduction,” in Nicomachean Ethics, Aristotle, Penguin, pp. ix-xli. Raymond Wacks, “Natural Law” in Philosophy of Law: A Very Short Introduction, Oxford University Press, pp. 1-17.
5 Vaka Analizi ve Tartışma (Film Gösterimi) Film: Murder on the Orient Express (2017), Yönetmen: Kenneth Branagh
6 1. Ara Sınav
7 Jeremy Bentham: Hukuksal Pozitivizm ve Etikte Faydacılık Raymond Wacks, “Legal Positivism” in Philosophy of Law: A Very Short Introduction, Oxford University Press, pp. 18-39. Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010 ss. 31-57.
8 John Stuart Mill: Faydacılık, Haklar, Adalet Raymond Wacks, “Rights and Justice” in Philosophy of Law: A Very Short Introduction, Oxford University Press, pp. 52-74. Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010 ss. 31-57.
9 Vaka Analizi ve Tartışma (Film Gösterimi) Film: Good Night, and Good Luck; Yönetmen: George Clooney
10 2. Ara Sınav Kant, pp. 274-281; Bennett, pp. 294-306; Bentham, pp. 306-312; Williams pp. 339-345
11 Immanuel Kant: Hukuk Felsefesi ve Ödev Etiği I Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010 ss. 103-139.
12 Immanuel Kant: Hukuk Felsefesi ve Ödev Etiği II Michael J. Sandel, Justice: What's The Right Thing To Do? New York: Farrar, Straus and Giroux, 2010 ss. 103-139. Supplementary Reading: Immanuel Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals.
13 Vaka Analizi ve Tartışma (Film Gösterimi) Film: Hannah Arendt, (2012) Yönetmen: Margarethe von Trotta
14 Dönemin Değerlendirilmesi / Final Sınavı
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
60
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
20
Final Sınavı
1
22
    Toplam
142

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest