DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Tüketici Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 477
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Tüketici hukukunun tüketicilere sağladığı haklar ve üreticilere yüklediği yükümlülüklerin kavranması
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Tüketici olmaktan kaynaklanan hakları tanımlayabilir.
  • Üreticilerin ürünler ve satış sonrası hizmetlere ilişkin yükümlülüklerini açıklayabilir.
  • Ayıplı mal/ayıplı hizmet durumlarında tüketicilerin seçimlik haklarını sınıflandırabilir.
  • Tüketici kanununda yer alan tüketici sözleşme tiplerinin karşılaştırabilir.
  • Tüketicilerin tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlardan korunması hakkında kuralları tartışabilir.
  • Tüketici kuruluşlarını ve yetkilerini açıklayabilir.
  • Tüketici mahkemelerinin yetkilerini tanımlayabilir.
Ders Tanımı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca günümüz tüketim dünyasında önemi artan tüketici hukukunun ilke ve kuralları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun; amaç, kapsam ve tanımlar yönünde inceleme Aslan, s. 1-114.
2 Ayıplı mal Ayıplı hizmet Aslan, s. 115-257.
3 Tüketici, tüketici hakları Aslan, s. 259-377.
4 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda düzenlenen sözleşme tipleri; Taksitle satış, Devre tatil ve Paket Tur Sözleşmeleri Aslan, s. 539-687.
5 Kapıdan Satış, Mesafeli Sözleşmeler, Tüketici Kredisi Aslan, s. 379-458.
6 Kredi Kartları ve Konut Finansmanı Aslan, s. 458-536.
7 Ara sınav için tekrar
8 Ara sınav
9 Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Aslan, s. 324-343.
10 Süreli yayınlar, Abonelik sözleşmeleri, fiyat etiketi Aslan, s. 598-608.
11 Garanti belgesi, tüketicinin garanti süresince sahip olduğu haklar, satış sonrası hizmetler Aslan, s. 148-164.
12 Ticari reklam ve ilanlar Aslan, s. 259-292.
13 Tüketici kuruluşları, tüketici konseyi, tüketici hakem heyeti Aslan, s. 691-740.
14 Yargılama ve Cezaya ilişkin hükümler, Tüketici Mahkemeleri Aslan, s. 740-760.
15 Final için tekrar
16 Final Sınavı
Ders Kitabı Notlar verilecektir.
Önerilen Okumalar/Materyaller İ. Yılmaz Aslan: Tüketici Hukuku, Ankara 2006; Emrah Cengiz; Tüketicinin Korunması, İstanbul 2007; Yahya Deryal, Tüketici Hukuku, Ankara 2008.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
25
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest