DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Kriminoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 471
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin kriminolojinin temel kavramlarını, bu kapsamda suçun türlerini ve nedenlerini, ve diğer kriminolojinin temel kavramlarını kavramaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Kriminolojinin görevini ve önemini açıklayabilir.
  • Kriminolojinin araştırma yöntemlerini açıklayabilir.
  • Suç türleri, suçun ortaya çıkış sebepleri ile bunlara etki eden faktörleri tartışabilir.
  • Suçun ortaya çıkışında ve sonrasında mağdurun durumunu gözlemleyebilir.
  • Suçun tahmini ve önlenmesini konularını tartışabilir.
Ders Tanımı Bu derste kriminoloji kavramı ve tarihi gelişimi, kriminolojinin önemi ve görevi, kriminolojide araştırma yöntemleri, bilinen ve bilinmeyen suçluluk gibi temel ve diğer ilgili kavramlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sapma, Suc ve Kriminoloji kavramı, Amacı, Suclu davranışın ölcülmesi, Araştırma Modelleri, Hatalar Ders notu, diğer kaynakların ilgili kısımları ve sunum.
2 Suclu davranış açıklanması, Bireysel Teoriler, Piskolojik Teoriler, Biolojik Teoriler Ders notu, diğer kaynakların ilgili kısımları ve sunum.
3 Sosyolojik Teoriler Ders notu, diğer kaynakların ilgili kısımları ve sunum.
4 Şahsa karşı suçlar ve dağılımları, Adam öldürme Ders notu, diğer kaynakların ilgili kısımları ve sunum.
5 Kan davaları, Çoklu öldürme, Seri Katil, Çinsel Suçlar Ders notu, diğer kaynakların ilgili kısımları ve sunum.
6 Mala karşı suçların dağılımı, Uyuşturucu Maddelerin Suç ile bağlantısı Ders notu, diğer kaynakların ilgili kısımları ve sunum.
7 Ara Sınav
8 Organize Suçlar, Terrör Ders notu, diğer kaynakların ilgili kısımları ve sunum.
9 Suça teşvik eden Davranışlar, İntihar Ders notu, diğer kaynakların ilgili kısımları ve sunum.
10 Yaş ve Suc, Çocuk Suçluluğu Ders notu, diğer kaynakların ilgili kısımları ve sunum.
11 Cinsiyet, Kadın Suçluluğu Ders notu, diğer kaynakların ilgili kısımları ve sunum.
12 Suça Maruz Kalma ve Nedenleri Ders notu, diğer kaynakların ilgili kısımları ve sunum.
13 Polis Teşkilatı Ders notu, diğer kaynakların ilgili kısımları ve sunum.
14 Türkiye’de Suçluluğun İstatiksel Değerlendirmesi Ders notu, diğer kaynakların ilgili kısımları ve sunum.
15 Dönemin gözden geçirilmesi Ders notu, diğer kaynakların ilgili kısımları ve sunum.
16 Final
Ders Kitabı

M. Emin Artuk/M. Emin Alşahin, Kriminoloji; Demirtaş Timur, Kriminoloji

Önerilen Okumalar/Materyaller Sulhi Dönmezer, Kriminoloji, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 6. Baskı, İstanbul 1981  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
98

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

X
3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

X
6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

X
7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

X
8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

X
9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

X
10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest