DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Ceza Özel Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 302
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Ceza Özel Hukuku dersi ile amaçlanan, Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerinde yer alan çeşitli suç tiplerinin unsurları yönünden incelenmesidir. Ders kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümler kısmında yer alan suç tipleri hakkında genel bilgiler verildikten sonra, belli suç tiplerinde korunan hukuksal yarar, fail, mağdur, maddi unsur, manevi unsur, nitelikli haller, hukuka uygunluk nedenleri, teşebbüs, içtima ve iştirak konularında ayrıntılar, teori ve uygulama çerçevesinde ele alınmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yeni Türk Ceza Kanunu’nun özel hükümlerine ilişkin özellikleri açıklayabilir,
  • Türk Ceza Kanunu’nda yer alan farklı suç tiplerini sınıflandırabilir.
  • Türk Ceza Kanunu’ndaki suçları tanımlayabilir.
  • Türk Ceza Kanunu’nda yer alan farklı suç tiplerini birbiriyle karşılaştırabilir.
Ders Tanımı Ceza özel hukuku, Türk Ceza Kanununun çeşitli bölümlerinde yer alan temel suç tiplerinin unsurları yönünden incelenmesi ve bunlar hakkında hukuki değerlendirme yapılmasıdır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Türk Ceza Kanununun özel kısmının çeşitli özellikleri-soykırım ve insanlığa karşı suçlar Veli Özer Özbek, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler s.1-51
2 Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları-uluslar arası suçların genel olarak karşılaştırılması s.53-100
3 Kasten öldürme ve ihmali davranışla kasten öldürme suçu s.101-194
4 Kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları s.197-238
5 Taksirle öldürme ve yaralama suçları s.181-238
6 İşkence ve eziyet suçları s.275-292
7 Ara Sınav
8 Cinsel suçlar-cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçları s.317-372
9 Cinsel suçlar-reşit olmayanla cinsel ilişki suçu ve cinsel taciz suçu s.372-397
10 Hakaret suçu s.497-540
11 Özel hayata karşı suçlar-genel değerlendirme s.546-604
12 Hırsızlık ve dolandırıcılık suçları s.605-734
13 Resmi belge sahtecilik suçları s.831-867
14 Kamu idaresinin güvenilirliğine karşı suçlar (zimmet, rüşvet, irtikap hakkında genel değerlendirme s.1041-1151
15 Adliyeye Karşı Suçlar
16 Final
Ders Kitabı

Özbek V. Özer/Doğan Koray Bacaksız Pınar/Tepe İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Eylül 2018.

Tezcan Durmuş/Erdem M. Ruhan/Önok Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Eylül 2018.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Özbek V. Özer/Doğan Koray Bacaksız Pınar/Meraklı Serkan/Tepe İlker/Başbüyük İsa, Açıklamalı-Şematik Prarik Çalışma Kitabı –III-Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Eylül 2018.

Tezcan Durmuş/Erdem M. Ruhan/Şentürk Candide/Erden-Tütüncü Efser, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Pratik Çalışmalar, Eylül 2018.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
27
Final Sınavı
1
27
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.

2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

İnsan haklarına ve evrensel hukuk kurallarına saygı içinde, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir.

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1)

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”)

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest