DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Kriminoloji
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 295
Güz/Bahar
3
0
3
3
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı kriminolojinin temel kavramlarını ve bu kapsamda, suçun türlerini ve nedenlerini kavratmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Suç türlerini sınıflandırabilecektir.
  • Suça ilişkin araştırma yöntemlerini açıklayabilecektir.
  • Suçun ortaya çıkış sebeplerini tartışabilecektir.
  • Suçlu ve mağdurun durumunu analiz edebilecektir.
  • Suçun tahmini ve önlenmesi konularını tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste kriminoloji kavramı ve tarihi gelişimi, kriminolojide araştırma yöntemleri, bilinen ve bilinmeyen suçluluk gibi temel kavramlar üzerinde durulmaktadır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sapma, Suç ve Kriminoloji Kavramı, Amacı, Suçlu Davranışının Ölçülmesi, Araştırma Modelleri, Hatalar Timur Demirbaş, Kriminoloji, 6. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2016, ISBN: 978-975-02-3868-0, s. 29-73.
2 Suçlu Davranış Açıklanması, Bireysel Teoriler, Psikolojik Teoriler, Biyolojik Teoriler Timur Demirbaş, Kriminoloji, s. 99-137; M. Emin Artuk /M. Emin Alşahin, Kriminoloji, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017, ISBN: 978-605-300-108-9, s. 107-167.
3 Sosyolojik Teoriler Timur Demirbaş, Kriminoloji, s. 137-175. M. Emin Artuk /M. Emin Alşahin, Kriminoloji, s. 167-196.
4 Şahsa Karşı Suçlar ve Dağılımları, Adam Öldürme M. Emin Artuk /M. Emin Alşahin, Kriminoloji, s. 212-250.
5 Kan Davaları, Çoklu Öldürme, Seri Katil, Cinsel Suçlar Timur Demirbaş, Kriminoloji, s. 202-207. M. Emin Artuk/M. Emin Alşahin, Kriminoloji, s. 333-359.
6 Mala Karşı Suçların Dağılımı, Uyuşturucu Maddelerin Suç ile Bağlantısı Timur Demirbaş, Kriminoloji, s. 311-331.
7 Ara Sınav
8 Organize Suçlar, Terör Timur Demirbaş, Kriminoloji, s. 345-357.
9 Suça Teşvik Eden Davranışlar, İntihar Timur Demirbaş, Kriminoloji, s. 305-311.
10 Yaş ve Suç, Çocuk Suçluluğu Timur Demirbaş, Kriminoloji, s. 183-191. M. Emin Artuk /M. Emin Alşahin, Kriminoloji, s. 292-301.
11 Cinsiyet, Kadın Suçluluğu Timur Demirbaş, Kriminoloji, s. 191-198. M. Emin Artuk /M. Emin Alşahin, Kriminoloji, s. 265-280.
12 Suça Maruz Kalma ve Nedenleri Timur Demirbaş, Kriminoloji, s. 357-375.
13 Polis Teşkilatı Timur Demirbaş, Kriminoloji, s. 175-183.
14 Türkiye’de Suçluluğun İstatiksel Değerlendirmesi M. Emin Artuk /M. Emin Alşahin, Kriminoloji, s. 80-91.
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı
Ders Kitabı

M. Emin Artuk /M. Emin Alşahin, Kriminoloji, Adalet Yayınevi, Ankara, 2017, ISBN: 978-605-300-108-9; Timur Demirbaş, Kriminoloji, 6. Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2016, ISBN: 978-975-02-3868-0.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Tülin Günşen İçli, Kriminoloji, 11. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül 2021, ISBN: 9789750270451.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
7
Final Sınavı
1
30
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1
Hukuk alanında terim, kavram ve ilkelere dair bilgiye sahiptir.
X
2

Hukuksal sorunları analitik ve bütünsel bir bakış açısıyla çözer.

3

Hukuk alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
4

Hukuk kuram ve uygulamasındaki gelişmeleri ulusal, uluslararası ve disiplinler arası boyutta izleyerek değerlendirir.

X
5

Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.

6

Yaratıcı ve yenilikçi düşünerek, sorunların çözümü için sorumluluk alır.

7

Hukukun kaynaklarını, hukuk metodolojisinin sağladığı yöntemlerle yorumlar.

8

İnsan haklarına saygılı bir adalet anlayışı içinde demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ışığında hukuk kurallarını yorumlar ve uygular.

9

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde, güncel bilimsel kaynaklara, yargı içtihatlarına hakimdir

10

Hukuk konularında, ilgili kişi ve kurumları yazılı ve sözlü olarak bilgilendirir.

11

Bir yabancı dili kullanarak hukuk alanı ile ilgili güncel bilgileri ve mahkeme kararlarını izler, meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale” Level B1) .

12

Hukuk alanının gerektiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving Licence, Advanced Level”) .

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest