DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Bankalar ve Diğer Finansal Kuruluşlara İlişkin Düzenlemeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 350
Güz/Bahar
3
0
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bankalar, leasing, faktöring ve finansman şirketlerinin ilişkin düzenlemelerinin temel prensiplerinin öğretilmesi, prensiplerin arkasında yatan ekonomik gerekçelerin açıklanması, düzenlemelerin hukuki ve ekonomik yönlerini kavratılması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bankalar ve diğer finansal kuruluşlarına ilişkin temel kavramları tanımlayabilir.
  • Merkez Bankası, bankalar ve diğer finansal kuruluşların ekonomik işlevlerini tartışabilir.
  • Bankaların kuruluşu, faaliyetleri, risk yönetimlerini açıklayabilir.
  • Bankaların kamu tarafından denetimini, gerekçesini ve sonuçlarını analiz edebilir.
  • Leasing, faktöring ve finansman şirketlerine ilişkin genel ve özel düzenlemeleri banka düzenlemeleriyle karşılaştırabilir.
  • Uluslararası finansal düzenlemeler hakkındabilgi sahibi olur.
  • Uluslararası finansal krizler konusunu tartışabilir..
Ders Tanımı Banka ve diğer finansal kuruluşlara ilişkin temel kavramların ekonomik yönü, merkez bankasının işlevi, bankaların kuruluşu, faaliyetleri, mevduat toplama ve kredi verme işlemleri, riskleri, kamu tarafından denetimi, leasing, faktöring ve finansman şirketlerinin kuruluşu ve faaliyetleri, elektronik finansal işlemler, uluslararası finansal düzenlemeler, dünyadaki ekonomik krizler ve bundan sonrası için olası gelişmeler anlatılacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bankacılık ve Finans Kurumlarına İlişkin Temel Kavramlar ve Düzenlemeler Öğretim üyesi tarafından verilecek notlar
2 Merkez Bankasının Kuruluşu, Temel Görev ve Yetkileri, Sermayesi Merkez Bankası Kanunu md.1-12
3 Merkez Bankasının Organları Merkez Bankası Kanunu md. 13-28
4 Merkez Bankasının Paranın Değerinin Korunması ile İlgili Görev ve Yetkileri Merkez Bankası Kanunu md.39-52
5 Bankaların Kuruluşu ve Faaliyet Alanları Bankacılık Kanunu md. 1-16.
6 Bankaların Kurumsal Yönetimi Bankacılık Kanunu md. 22- 32, 37-42
7 Bankaların Kredi Vermesi Bankacılık Kanunu md. 48- 59
8 Ara Sınav
9 Bankaların Mevduat Toplaması Bankacılık Kanunu md. 60-64
10 Bankaların Kamu Adına Denetim ve Gözetimi Bankacılık Kanunu md. 65- 71, md.82,93, 95,106, 111
11 Leasing, Faktöring ve Finansman Şirketleri ile İlgili Genel Düzenlemeler 6361 Sayılı Kanun md. 1- 17
12 Leasing, Faktöring ve Finansman Şirketleri ile İlgili Özel Düzenlemeler 6361 Sayılı Kanun md. 18- 39
13 Uluslararası Finansal Düzenlemeler Hergeden (2016), p. 556-563
14 Dünyada Ekonomik Krizler Cottier, Jackson, Lastra (2012) p. 9- 30
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Gözden Geçirme
16 Final
Ders Kitabı

Merkez Bankası Kanunu Kanun No:1211

Bankacılık Kanunu Kanun No:5411

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunun Kanun No: 6361

Mattias Herdegen, Principles of International Economic Law, Second Edition, Oxford University Press, London, 2016

Thomas Cottier, John H. Jackson, Rosa M. Lastra, International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs, Oxford University Press, 2012

Önerilen Okumalar/Materyaller

Dersin Öğretim üyesi tarafından verilecek notlar.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
30
    Toplam
118

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest