DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Uluslararası Hukuk II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 214
Güz/Bahar
3
0
3
5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı güncel uluslararası hukuk sisteminin temel konularını tanıtmak ve ana hatlarıyla belirtmektir. Geniş bir alana yayılan konular açıklamalar ve uluslararası uygulamalardan örnekler yardımıyla tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Devletler hukukunun temel kavram ve prensipleri hakkındaki bilgileri pekişmiş olacaklardır
  • Milletlerarası hukuk düzeninin temel kavramları hakkındaki bilgileri pekişmiş olacaklardır
  • Milletlerarası hukuktaki gelişmelere paralel olarak uluslararası ceza hukuku konularında da bilgi sahibi olacaklardır
  • İnsan hakları hukuku ve mülteciler hukuku konularında da bilgi sahibi olacaklardır
  • Uluslararası ekonomi hukuku konularında da bilgi sahibi olacaklardır
  • Uluslararası deniz hukuku konularında da bilgi sahibi olacaklardır
Ders Tanımı Ders devletlerarası işlemlerin (anlaşmalar, diplomatik ilişkiler)konvansiyonel özelliklerini, tartışma (sınır sorunları, tabiiyet ve yargı yetkisi) ve anlaşmazlıkları (devlet sorumlulukları, kendi kendine yeterlilik, silahlı müdahale kuralları) uluslararası toplumdaki daha güncel gelişmelerle (çevresel sorunlar, insan hakları) birlikte açıklamayı amaçlar. Uluslararası hukuk, uluslar arası ilişkilerdeki karmaşık vakalara doğru ve kapsamlı bir bakış arayışının zorunlu ve tamamlayıcı bir aracı olarak sunulacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası Denizcilik Hukuku: Gelişme ve Egemen Denizcilik Alanları Readings:Richard K. Gardiner, International Law, Longman Law Series, (2003), pp. 406415.Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 173182. Online Sources:United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 10 December 1982http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1994/31.htmlInternational Maritime Organisation http://www.imo.org/home.asphttp://www.internationalwaterlaw.org/regionaldocs/rhineriver.htmlOn the position of the USA, see ASIL Insight ‘The United States and the 1982 Law of the Sea Treaty http://asil.org/insights/2007/06/insights070611.html
2 Türk Boğazlarından Geçiş Rejimi Readings:Kudret Özersay. Türk Boğazlarından Geçiş Rejimi. MBV Yayınları, 1999. Yüksel İNAN. Türk Boğazlarının Siyasal ve Hukuksal Rejimi (Turhan, 1995).Online Sources:Yüksel İNAN, The Current Passage Regime of the Turkish Straitswww.sam.gov.tr/perceptions/Volume6/MarchMay2001/inan06.PDF Ayşe Nur Tütüncü, Protection of Turkish Straits from Marine Pollutionhttp://www.istanbul.edu.tr/merkezler/mmaum/datalar/antmakale1.pdf Yücel Güçlü, Regulation of The Passage Through The Turkish Straits,www.sam.gov.tr/perceptions/Volume6/MarchMay2001/guclu07.PDF
3 Uluslararası Denizcilik Hukuku: Yargı yetkisi alanları ve açık denizler Readings:Richard K. Gardiner, International Law, Longman Law Series, (2003), pp. 412416.Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 182198. Online Sources:1958 Geneva Conventıon on the High Seas http://fletcher.tufts.edu/multi/texts/BH364.txtChristopher Young, Balancing Maritime Security and Freedom of Navigation on the High Seas: A Study of the Multilateral Negotiation Process in Actionwww.austlii.edu.au/au/journals/UQLJ/2005/24.htmlOnline Sources:Exercise on treaty implementation:Convention on Combating Bribery of Foreign Public Oficials in International Business Transactions, Paris, 17 December 1997 [1999] ATS 21http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1999/21.htmlCompare implementation of this treaty in different states –See ‘Update on steps taken by countries to implement the Convention’:http://www.oecd.org/document/24/0,2340,en264920118519331441111,00.htmlCompare also UN Convention against Corruption, New York 2003 UK Treaty Series No.14 (2006)http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/339730CM6854.pdf
4 Ege Denizcilik Anlaşmazlıkları Readings:Sertaç Başeren. Ege Sorunları. Yücel Acer, Aegean maritime Disputes and International law (Ashgate, 2004)Yücel Acer, recent Developments and Prospect for Settlements of the Aegean DisputesOnline SourcesYücel Acer, The Aegean Issue: Parties’ Arguments and the Relevant Delimination Law – 1/2http://www.turkishweekly.net/articles.php?id=223http://www.turkishweekly.net/articles.php?id=224 Stephen Mann, The GreekTurkish Dispute in the Aegean Sea: Its Ramifications for NATO and the Prospects for Resolutionhttp://www.ccc.nps.navy.mil/research/theses/mann01.asp
5 Uluslararası Çevre Hukuku Readings:Richard K. Gardiner, International Law, Longman Law Series, (2003), pp. 429435.Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 241254. Online Sources:Research Materials on International Environmental Law, http://www.wcl.american.edu/environment/iel/ United Nations Environment Program, http://www.unep.org/ Rio Declaration 1992http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=78&ArticleID=1163 Basel Conventionhttp://www.basel.int/
6 Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Readings:Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 209222.Online Sources:Human Rights Library, http://www1.umn.edu/humanrts/unorgs.htm A summary of United Nations Agreements on Human Rights,http://www.hrweb.org/legal/undocs.html
7 Avrupa İnsan Hakları Sistemi Readings:Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 209222. Online Source:European Court of Human Rights, http://www.echr.coe.int/echr European Convention on Human Rights and Additional Protocols, http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7DC134318B4575C9014916D7A/0/EnglishAnglais.pdf
8 Ara sınav
9 Birleşik Devletler ve Faaliyetleri Readings:Richard K. Gardiner, International Law, Longman Law Series, (2003), pp. 225255.Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 364425. Online Sources:www.un.org/works http://www.un.org.tr/
10 Uluslararası Hukukta Güç Kullanımı Readings:Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 306352Kerem Batır, Humanitarian Intervention in International Law: European Conflicts, 2004 (relevant parts will be given by the Lecturer) Online Sources:International Court of Justice, Advisory Opinion on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, http://www.un.org/law/icjsum/9623.htm European Parliament, Criteria for the use of force, www.europarl.europa.eu/meetdocs/20042009/documents/dv/cufsummarypc/cufsummarypcen.pdf Bruno Simma, NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects, http://www.ejil.org/journal/Vol10/No1/100001.pdf
11 Uluslararası Hukuk ve Silahlı Çatışmalar Readings:Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 352364.Online Sources:Geneva Conventions, http://www.icrc.ch/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/genevaconventions Research Guide Humanitarian Law of Armed Conflicts, http://www2.spfo.unibo.it/spolfo/HUMLAW.htm
12 ULUSLARARASI Uzay Hukuku KAYNAKLAR: Richard K.Gardiner, ULUSLARARASI Hukuk, Longman Hukuku Serisi, 2003, pp, Uluslararası Hukuka 419428.. Akehurst'in Modern Girşi, Seventh Edition, 2004, pp.United Nations Office for Outer Space Affairs, http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/index.html International Space Treaties, http://www.islandone.org/Treaties/ J.J. Hurtak, Existing Space Law Concepts and Legislation Proposals, http://www.affs.org/html/existing_space_law_concepts.html
13 19 Mayıs Tatili
14 Uluslararası Ekonomik İlişkiler Hukuku Readings: Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 222-239. Online Sources: ASIL Guide to Electronic Resources for International Law, International Economic Law, http://www.asil.org/resource/iel1.htm GATT and the World Trade Organisation, http://www.jus.uio.no/lm/international.economic.law/wto.html North American Free Trade Agreement, http://www.jus.uio.no/lm/international.economic.law/nafta.html
15 Devlet İntikali Readings: Richard K. Gardiner, International Law, Longman Law Series, (2003), pp. 186-188. Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004), pp. 161-173. Online Sources: Matthew C.R. Craven, The Problem of State Succession and the Identity of States under International Law, http://www.ejil.org/journal/Vol9/No1/art5.pdf State Succession in Matters of Property and Debts, http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/2001_van_01_en.PDF
16 Dönemin gözden geçirilmesi
Ders Kitabı 1. Richard K. Gardiner, International Law, Longman Law Series, (2003)2. Malanczuk, Peter. Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Seventh Edition, (2004)
Önerilen Okumalar/Materyaller Öğretim elemanı tarafından verilecek okumalar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
1
20
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
21
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
114

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarına katkı sağlayan diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahiptir ve bu disiplinlerden yararlanır.

3

Klasik ve güncel kuramlar arasındaki farklılıkları ayırt eder ve ilişkileri değerlendirir.

4

Bölgesel ve küresel sorunları tanımlar ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

6

Alan ile ilgili konularda diğer kişi ve kurumlara düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı ve sözlü aktarır.

X
7

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihi süreklilik ve değişiklikleri tespit eder.

8

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarıyla ilgili kavram, kuram ve gelişmeleri bilimsel yöntemlerle inceler.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Alanıyla ilgili çalışmalarda bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

11

Bir yabancı dili kullanarak siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Protfolio Global Scale", Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest