DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Biyomalzemeler: Canlı Sistemler ile Tasarlama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ID 380
Güz/Bahar
2
2
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile biyolojik bir sistemde biçimi neyin, nasıl etkilediğinin anlaşılması; biçimi şekillendirerek yönlendiren araçların ve yöntemlerin bulunması; biyolojik sistemler ile yeni biçimlerin tasarlanması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyolojik bir sistemde büyüme ve aktiviteyi etkileyen ana “yabancı” etkenleri belirleyebilecektir.
  • Biyolojik bir sistemdeki biçim çeşitliliğini etkileyen öğeleri inceleyerek kaydedebilecektir.
  • Nihai biçimlere müdahale edebilmek için biyolojik bir sistemin hangi kısıtlayıcı etkenlerinin yönlendirilebileceğini belirleyebilecektir.
  • Canlı sistemler ile çalışırken etik ve ontolojik bakış açılarını tanıyabilecektir.
  • Biyolojik bir sistemdeki büyüme kısıtlayıcılarını yönlendirerek biçim üreten sistemler tasarlayabilecektir.
Ders Tanımı Yönlendirilen biyolojik sistemlere dair örnek vaka çalışmalarının sunulması; canlı sistemlerin gözlemlenmesi için alan araştırması yapılması (çiçekler nasıl açar, ağaçlar nasıl büyür, böcekler nasıl toprağı kazar vb.); sistemdeki yabancı etkenlerin hareketini öngörebilmek için el çizimi ve deney yapılması; biçim üretimi için yeni sistemlerin tasarlanması. Yönlendirilen biyolojik sistemlere dair örnek vaka çalışmalarının sunulması; canlı sistemlerin gözlemlenmesi için alan araştırması yapılması (çiçekler nasıl açar, ağaçlar nasıl büyür, böcekler nasıl toprağı kazar vb.); sistemdeki yabancı etkenlerin hareketini öngörebilmek için el çizimi ve deney yapılması; biçim üretimi için yeni sistemlerin tasarlanması.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı / Laboratuvar kuralları ve ders gereçleri tanıtımı Yok
2 Biyolojik sistem: Konsept ve tanımlar. Sunulan sistemlerde biçim vermeyi etkileyen yönlendirilebilir sistemlerin ve aracılarının tanımlanması / Proje ödevlerinin tanımlanması. Araştırma ve ödevler için tasarım konseptinin tanımlanması
3 Yabancı etkenlerin aktiviteleri ve biçim verme arasındaki korelasyon: geometriler, renkler, desenler vb. / Bakteri boyama ön hazırlıkları. Sunum ve grup araştırmaları. Sınıf içi fikir jimnastiği
4 Bakterilerin sınıflandırılması ve renk özellikleri / Bakteri boyama Bilgisayar çizimleri ve günlük
5 Bakteri dokusu ile 2 boyutlu yüzey çalışması Bilgisayar çizimleri ve günlük
6 Bakteri dokusu ile 2 boyutlu yüzey çalışması devamı Bilgisayar çizimleri ve günlük / Araştırma
7 Canlı sistemler ile çalışırken gözetilen etik ve ontoloji / Bakteri dokusu ile 2 boyutlu yüzey çalışması sonu El çizimleri ve günlük
8 Proje sunumları Sunum / Simülasyon Biyolojik sistemlerin yönlendirilmesi ve beklenen sonuçlar
9 3 Boyutlu cisim çalışması: Mantarların özellikleri ve gıda uygulamaları / Tasarım - Kalıp Geliştirme El çizimleri ve günlük
10 Tasarlanan kalıplarda mantar üretimi başlangıcı El çizimleri ve günlük
11 Tasarlanan kalıplarda mantar üretimi devamı Ödev teslimi
12 Yeni gıda deneyimi tasarımı El çizimleri ve günlük
13 İmkansızın aranması – Senaryo yaratılması / Tasarım - Kalıp Geliştirme El çizimleri ve günlük
14 Tasarım - Kalıp Geliştirme El çizimleri ve günlük + ödev teslimi
15 Proje teslimi ve sunumu Projenin anlaşılması ve sunulması için gerekli tüm malzemeler
16 Dönemin gözden geçirilmesi Yok
Ders Kitabı Eğitmenin notları.
Önerilen Okumalar/Materyaller

Munari, Bruno. Design as Art. Translated by Patrick Creagh. London: Penguin Books, 2008.

Thompson, D'Arcy Wentworth. On Growth and Form. Cambridge: Cambridge University Press, 1917.

Simon, Herbert A. The Sciences of the Artificial: Massachusetts Instituite of Technology, 1996.

Antonelli, Paola. Bio Design: Nature + Science + Creativity: Thames & Hudson Ltd, London 2012.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
4
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
8
100
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
8
3
24
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
10
Proje
4
12
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
156

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahiptir ve bu bilgileri konvansiyonel endüstrilerden kent ölçeğine kadar çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere yenilikçi ve sürdürülebilir bir biçimde uygular.

X
2

Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
3

Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahiptir ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla iş birliği kurar.

X
4

Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahiptir.

5

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahiptir ve bu değerleri farklı ihtiyaçları dikkate alarak kullanır.

6

Endüstriyel tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan güncel sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak çağdaş bakış açıları geliştirir.

X
7

Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve malzeme, üretim yöntemleri ve ergonomi açılarından çözüm önerileri getirir.

X
8

Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini, model yapım teknikleri ile makinelerini kullanır.

9

Endüstriyel tasarım kuram ve pratiği içinde tasarım araştırmasını ve yöntemlerini uygular.

10

Endüstriyel tasarım alanında seçtikleri uzmanlık alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak endüstriyel tasarım ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest