DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Gıda Ambalaj Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ID 340
Güz/Bahar
2
2
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin tamamlanması sonucunda öğrenciler; gıda ambalajlama tasarımının bilimsel ve teknik yönleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, gıda ambalajlamanın ve ambalaj tasarımının gıda açısından önemi hakkında bilgi sahibi olabilecektir.
  • Öğrenci, paketleme materyalinin yapısı, özellikleri ve uygulamaları hakkında fikir sahibi olabilecektir.
  • Öğrenci, gıda, ambalaj, çevre ve tasarım etkileşimlerini çözümleyebilecek ve gıda muhafaza açısından paketleme ve tasarımın avantaj ve dezavantajını değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, gıda muhafaza açısından paketleme ve tasarımın avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, gıda ürünleri için uygun ambalaj ve tasarım seçimindeki faktörleri ayırt edebilecektir.
  • Öğrenci, çeşitli gıda ürünleri ile temas eden ambalaj malzemelerinin nasıl etkileştiğini, ürünlerin kalitesinin ve raf ömrünün arttırılması açısından değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Dersin içeriği, gıda ambalajlama tasarımı ile ilgili terminoloji, ambalaj malzemelerinin özellikleri ve fonksiyonları, etkileşimleri, tasarım, uygulamalar ve yasal düzenlemeleri kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gıda ambalaj tasarımı ve ambalajlamanın işlevleri Yok
2 Gıdalardaki bozulmalar, gıda muhafaza ve işleme teknikleri Ön okuma
3 Gıda, ambalaj, çevre ve tasarım etkileşimleri Ön okuma
4 Ambalaj malzemeleri: yapısı, özellikleri, uygulamaları Ön okuma
5 Ambalaj malzemeleri: yapısı, özellikleri, uygulamaları Ön okuma
6 Gıda muhafazası açısından ambalajlama ve tasarımın avantajları ve dezavantajları Ön okuma
7 Ara Sınav Ön okuma
8 Çevresel faktörlere duyarlı gıdalar için ambalaj tasarımı Ön okuma
9 Aktif ve Antimikrobiyal gıda ambalajlama ve tasarım Ön okuma
10 Akıllı gıda ambalajlama ve tasarım Ön okuma
11 Ambalaj atıkları, ambalajların geri dönüşümü ve geri kullanımı, biyobozunurluk Ön okuma
12 Güvenlik ve yasal düzenlemeler Ön okuma
13 Proje değerlendirmesi ve sunumlar Yok
14 Dönemin gözden geçirilmesi Yok
15 Dönemin gözden geçirilmesi Yok
16 Dönemin gözden geçirilmesi Yok
Ders Kitabı Food Packaging: Principles and Practice, Robertson, G.L., 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, FL, 2006.
Önerilen Okumalar/Materyaller A Handbook of Food Packaging, Paine, H.Y., Paine F.A., Aspen Publishers, Inc., New York, 1995. Food Packaging Technology, Bureau, G., Multon, J.L., VCH Publishing. Berlin, 1996. Innovations in Food Packaging, Han, J. H., Food Science and Technology International Series, Elsevier Academic Press, California, 2005.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
20
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
6
100
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
1
13
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
Portfolyo
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
2
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
    Toplam
82

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahiptir ve bu bilgileri konvansiyonel endüstrilerden kent ölçeğine kadar çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere yenilikçi ve sürdürülebilir bir biçimde uygular.

X
2

Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
3

Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahiptir ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla iş birliği kurar.

X
4

Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahiptir.

X
5

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahiptir ve bu değerleri farklı ihtiyaçları dikkate alarak kullanır.

X
6

Endüstriyel tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan güncel sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak çağdaş bakış açıları geliştirir.

X
7

Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve malzeme, üretim yöntemleri ve ergonomi açılarından çözüm önerileri getirir.

X
8

Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini, model yapım teknikleri ile makinelerini kullanır.

X
9

Endüstriyel tasarım kuram ve pratiği içinde tasarım araştırmasını ve yöntemlerini uygular.

X
10

Endüstriyel tasarım alanında seçtikleri uzmanlık alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak endüstriyel tasarım ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest