DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ID 203
Güz
2
2
3
4
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders endüstriyel tasarımda bilgisayar destekli 3 boyutlu modelleme ve tasarım esaslarının incelenmesini ve Rhinoceros programını kullanarak uygulanmasını hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, Rhinoceros modelleme programının arayüzünü tanıyabilecektir.
  • Ögrenci, bu programı temel modelleme aracı olarak kullanabilecektir.
  • Öğrenci, Rhinoceros kullanarak 2 boyutlu çizim ve görsellerden 3 boyutlu modeller yaratabilecektir.
  • Öğrenci, Rhinoceros programında ürün bazında farklı modelleme stratejileri geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, 3 boyutlu dijital modelleri ışık ve malzeme kullanarak sunabilecektir ve 3D katı model ve prototip oluşturabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu derste Rhinoceros programı ile yüzey modelleme tekniklerinin kullanılması, öğrencilerin tasarladıkları ve/veya varolan ürünlerin modellenmesi ve sunuşa hazır hale getirilmesi uygulamalı olarak ele alınmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, kullanıcı arayüzü ve modelleme ilkeleri; Rhinocheros / EX1a Yok
2 Kullanıı arayüzünde boyutlu 2 boyutlu obje yaratma ilkeleri: Basit eğrilerden complex yapılara / EX1b Yok
3 3 boyutlu obje yaratma ilkeleri : Basit formlardan complex yapılara / EX2 Yok
4 Doğanın geometrik uzantıları: noktalar & eğriler & yüzeyler & cisimler / EX3 Yok
5 3 boyutlu geometrik modelleme ve temel sunuş teknikleri / EX4 Yok
6 Gelişmiş Modelleme Araçları, Grafik Etiket Atama ve Sunuş Teknikleri / EX5 Yok
7 Gelişmiş 3 Boyutlu Modelleme / EX6 Yok
8 Ek Operasyonlar/ EX7 Yok
9 Ara Sınav Yok
10 Yüzeyden Katı modele gelişmiş 3 boyutlu Modelleme / EX8 Yok
11 Yüzeyden Katı modele gelişmiş 3 boyutlu Modelleme / EX9 Yok
12 Yüzeyden Katı modele gelişmiş 3 boyutlu Modelleme / EX10 Yok
13 Gelişmiş 3 Boyutlu Modelleme ve Gelişmiş Sunuş Teknikleri/ EX11a Yok
14 Gelişmiş Sunuş Teknikleri / EX11b Devam Yok
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi Yok
16 Final Proje Sınavı Var
Ders Kitabı

Power point ders sunuşları

Önerilen Okumalar/Materyaller Kitaplar: Inside Rhinoceros 4, Ron K.C. Cheng, Onword Press, 2007. Web Sayfaları: www.rhino3d.com / www.directory.designer.am / www.tutorialized.com / www.cgtutorials.com / www.tutorialguide.net

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
10
40
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
12
70
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
3
30
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
7
Final Sınavı
1
9
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahiptir ve bu bilgileri konvansiyonel endüstrilerden kent ölçeğine kadar çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere yenilikçi ve sürdürülebilir bir biçimde uygular.

X
2

Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

3

Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahiptir ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla iş birliği kurar.

4

Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahiptir.

X
5

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahiptir ve bu değerleri farklı ihtiyaçları dikkate alarak kullanır.

X
6

Endüstriyel tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan güncel sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak çağdaş bakış açıları geliştirir.

7

Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve malzeme, üretim yöntemleri ve ergonomi açılarından çözüm önerileri getirir.

X
8

Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini, model yapım teknikleri ile makinelerini kullanır.

X
9

Endüstriyel tasarım kuram ve pratiği içinde tasarım araştırmasını ve yöntemlerini uygular.

X
10

Endüstriyel tasarım alanında seçtikleri uzmanlık alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak endüstriyel tasarım ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest