DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Bitirme Projesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
DM 498
Bahar
2
6
5
14
Ön-Koşul(lar)
 FFD 101Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veID 201Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veID 202Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veDM 302Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veID 303Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veDM 401Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veFFD 102Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Mezuniyet projesi ileri tasarım ve yenilik yönetimi modellerinin tecrübe edildiği tasarıma dayalı iş modeli mezuniyet projesiyle lisans eğitimi boyunca edinilmiş bilgi tecrübe ve becerileri sergilemek amacına yöneliktir. Her öğrenci kendi seçtiği gözlem ve veriye dayalı bir proje üzerinden tasarım yönetimi metotlarını uygulamakla kalmaz seçtiği alanda tasarım yönetimi disiplininin gereği olan interdisipliner bir süreç ile projesini tamamlar
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, ileri tasarım ve yenilik yönetimi modellerinin tecrübe edildiği tasarıma dayalı iş modeli mezuniyet projesiyle lisans eğitimi boyunca edinilmiş bilgi, tecrübe ve becerileri sergileyebilecektir.
  • Öğrenci, endüstriyel tasarımın tasarım yönetimi uzmanlık alanında edindiği kuramsal ve pratiğe dayalı bilgi, süreç ve yöntemleri, tasarıma dayalı bir iş modeli çerçevesinde sosyal/çevresel/etik/evrensel konuları dikkate alarak çeşitli ürün, hizmet ve sistemler bütünü içinde gerçekleştirebilecektir.
  • Öğrenci, tasarım yönetimi araçlarını kullanarak tasarım problemlerine, gözlemleme, derleme, analiz etme, bağlam ve koşulları ile birlikte tanımlayabilme ve iş modeli ve tasarım olarak çözüm önerileri getirebilecektir.
  • Öğrenci, endüstriyel tasarım ve yönetim süreçlerinde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak sorumluluk alarak bunları yönetebilecektir.
  • Öğrenci, dönem sonunda ortaya çıkan mezuniyet projelerini, topluma, ilgililere ve sektöre tanıtan bir sergi ve katalog gerçekleştirebilecektir.
Ders Tanımı Endüstriyel tasarımın tasarım yönetimi uzmanlık alanında edindiği kuramsal ve pratiğe dayalı bilgi, süreç ve yöntemleri, sosyal/çevresel/etik/evrensel konuları dikkate alarak çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere bireysel ve grup çalışmasına dayalı profesyonel ve karmaşık bir iş modeli projesi üzerinde uygulamak.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Gantt Çizelgesi Masa başı Araştırması
2 Ar-Ge Projeleri ve Örnek Dosya Hazırlama Masa başı ve Saha Araştırması
3 Gözlem ve Veri toplama Masa başı ve Saha Araştırması
4 Gözlem ve Veri toplama Ar-Ge Proje Dosyası Oluşturma
5 15 MART TESLİM 1: Proje Başvuru Dosyası Masa başı ve Saha Araştırması
6 Anket ve Pazar Araştırması Güncellemesi Anket Hazırlama ve Uygulama
7 Sistem Şeması Canlandırması, Anket ve Pazar Araştırması Güncellemesi Anket Hazırlama ve Uygulama
8 İş Plan Dosyası Yok
9 İş Plan Dosyası Yok
10 19 NİSAN TESLİM 2: Dijital Proje ve Promosyon Tasarim Ornekleri İş Plan Dosyası
11 26 NİSAN SUNUM ATÖLYE ÇALIŞMASI Kurumsal ve ürün kimliği araştırması ve eskizleri
12 - Kimlik Tasarımı Modeli, Web-sayfası oluşturulması, Promosyon Malzemeleri Kurumsal ve ürün kimliği araştırması ve eskizleri
13 Kjmlik Tasarımı Paketi, Proje sonrası değerlendirme -
14 17 MAYIS TESLİM 3: SUNUM (Kimlik Tasarımı Paketi, Web-sayfası oluşturulması, Promosyon Malzemeleri, İş Modeli Animasyonu) Sunuş sayfaları, Teknik detay sayfası, El afişi / kullanım kılavuzu / kartvizit / Video çekimi
15 FİNAL TESLİMİ: Final Jürisi ve Mezuniyet Sergi Kurulumu Teslim edilmesi gereken işler: 1. Proje Web-sayfası 2. Promosyon ürünleri 3. İş Plan Dosyası 4. İş Modeli Animasyonu 5. İş kimliği arayüz tasarımları 6. Sistem Şeması
16 MEZUNİYET SERGİSİ Tüm malzemeler sergi formatında
Ders Kitabı Dersi veren öğretim elemanının ders web dosyası üzerinden paylaştırdığı derleme, makale ve sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller Books & Journals: Borja de Mozota, Brigitte (2004). Design Management: Using Design to Build Brand Value and Cooperate Innovation. Allworth Press Boyle, Griff (2003), Design Project Management, Ashgate Design Discourse, Journal of Design History and Design Philosophy Design Management Journal, Design Management Institute, Boston Fuller, R. Buckminster (1981), Critical Path, NY St. Martin’s Press Kelley, Tom (2001). The Art of Innovation, Doubleday Neumeier, Marty (2006). ZAG: The Number One Strategy of High Performance Brands, Peachpit Press Articles Heskett, John \"The Economic Role of Industrial Design\" The Role of Product Design in PostIndustrial Society (ed. Tevfik Balcıoğlu) , Ankara METU Faculty of Architecture Press, pp 77 92 Olson, Er,c M. (et al). “Managing Design for Competitive Advantage: A Process Approach” Design Management Journal, Vol 11, No. 4, Fall 2000, Design Management Institute, pp. 10 – 17 Lojacono, Gabriella (with Zaccai, Gianfranco). “The Evolution of The DesignInspired Enterprise, MIT Sloan Management Review; Spring 2004, Vol.45, Issue 3, p.7579 Websites University of Cambridge, Innovation and Design Management Resources and Information: http://www.ifm.eng.cam.ac.uk/ctm/idm/resources/

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
-
-
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
8
128
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
25
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
-
Final Sınavı
1
    Toplam
308

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Endüstriyel tasarım alanındaki kuramsal ve pratiğe dayalı bilgilere sahiptir ve bu bilgileri konvansiyonel endüstrilerden kent ölçeğine kadar çeşitli ürün, hizmet ve sistemlere yenilikçi ve sürdürülebilir bir biçimde uygular.

X
2

Nicel ve nitel verilerle desteklenen tasarım kavramlarını ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
3

Endüstriyel tasarım alanının interdisipliner karakterinin gerektirdiği mühendislik, işletme, görsel iletişim alanlarının ilgili kuramsal ve metodolojik bilgilerine sahiptir ve diğer disiplinlerle, örgütlerle, firmalarla iş birliği kurar.

X
4

Endüstriyel tasarım kültürü; sanat, zanaat ve tasarımın tarihi ve kuramı bilgilerine sahiptir.

X
5

Alanı ile ilgili bilgi toplanması, yorumlanması ve/veya uygulanması aşamalarında toplumsal, kültürel, ekonomik, çevresel, hukuki, bilimsel ve etik değerlere sahiptir ve bu değerleri farklı ihtiyaçları dikkate alarak kullanır.

X
6

Endüstriyel tasarım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan güncel sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak çağdaş bakış açıları geliştirir.

X
7

Endüstriyel tasarım alanındaki tasarım problemlerini bağlamı ve koşulları ile birlikte tanımlayabilmek ve malzeme, üretim yöntemleri ve ergonomi açılarından çözüm önerileri getirir.

X
8

Endüstriyel tasarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar tabanlı bilişim ve iletişim teknolojilerini, model yapım teknikleri ile makinelerini kullanır.

X
9

Endüstriyel tasarım kuram ve pratiği içinde tasarım araştırmasını ve yöntemlerini uygular.

X
10

Endüstriyel tasarım alanında seçtikleri uzmanlık alanına yönelik olarak, yaşam boyu öğrenme yaklaşımı geliştirir.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak endüstriyel tasarım ile ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar ("European Language Portfolio Global Scale", Level B1).

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

X
13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest