DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Türkiye Ekonomisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 401
Güz
3
0
3
6
Ön-Koşul(lar)
 ECON 101Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veECON 102Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye ekonomisinin geç Osmanlı döneminden 2000'li yıllara uzanan tarihsel arka planını açıklayabilecektir.
  • Türkiye ekonomisinde gözlenen önemli değişme ve gelişme süreçlerini uluslar arası politik ve ekonomik kırılmalarla ilişkilendirebilecektir.
  • Türkiye ekonomisinin güncel yapısal sorunlarının tarihsel, toplumsal ve siyasi kökenlerini tartışabilecektir.
  • Yüzyıl süresince Türkiye ekonomisine yön veren temel üretim ve bölüşüm kanallarını analiz edebilecektir.
  • Ders konularından biri üzerine analitik bir makale yazabilecektir.
Ders Tanımı Ders öğrencilerin Türkiye ekonomisinin güncel sorunlarının ana karakterlerini analiz edebilmesi için gerekli tarihsel, kurumsal ve yapısal bir çerçeve sunar. Bu anlamda milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Newsweek, En İyi 100 Ülke
2 Ulus ve Ulusal Ekonominin İnşası KB, bölüm 1; YK, bölüm 2
3 Cumhuriyet Sonrası Yeniden Yapılanma KB bölüm 2; YK, bölüm 3
4 Devletçilik ve Sanayileşme KB, bölüm 3; YK, bölüm 4
5 Savaş Yılları ve Uluslarası Satranç KB, bölüm 4; YK, bölüm 5
6 Ara Sınav
7 Dünya Ekonomisine Liberal Uyum KB, bölüm 5; YK, bölüm 6
8 Yapısal Kısıtlar ve Yeniden İçe Dönüş KB, bölüm 6; YK, bölüm 7
9 İthal İkameci Dönem KB, bölüm 7; YK, bölüm 8
10 Toplumsal, Ekonomik ve Siyasi Kriz KB, bölüm 8; YK, bölüm 9
11 Sermayenin Yükselişi KB, bölüm 9; YK, bölüm 10
12 Uluslarası Finansal Sermayenin Neoliberal Hegemonyası KB, bölüm 10; YK, bölüm 11
13 Öğrenci Sunuşları
14 Öğrenci Sunuşları
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Ders Kitabı (1.) (KB) Korkut Boratav (2009), Türkiye İktisat Tarihi, 19082007, 13. Baskı, Ankara: İmge Yayınevi / (2.) (YK) Nurhan Yentürk ve Yakup Kepenek (2008), Türkiye ekonomisi, 22. Baskı, İstanbul: Remzi Yayınevi
Önerilen Okumalar/Materyaller TUİK, Devlet Planlama Teşkiları, TCMB web siteleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
5
65
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
30
    Toplam
178

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest