DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Uluslararası Ekonomi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ECON 306
Bahar
3
0
3
6
Ön-Koşul(lar)
 ECON 101Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
veECON 102Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin ana amacı uluslararası ekonomik ilişkilerin finansal boyutları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde finansal serbestleşme küreselleşmenin son dönemini oluşturmuştur. Bu derste, hem finansal serbestleşme hem de bu süreçteki çeşitli aktörlerin stratejileri günümüz teorileri eşliğinde analiz edilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ödemeler dengesi, peşin (spot) ve vadeli (forward) döviz piyasalarını derinlemesine analiz edebilecektir.
  • Döviz kurlarının kısa ve uzun vadede belirleyicilerini açıklayabilecektir.
  • Sabit ve esnek döviz kuru politikalarının avantaj ve dezavantajlarını karşılaştırabilecektir.
  • Açık ekonomi makroekonomisi ve uygulanan yurtiçi politikaların ödemeler dengesi üzerine olan etkilerini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere uluslararası finansal iktisadın temel ilkelerini tanıtır. İktisadi değişkenlerle uluslararası işlemler arasındaki ilişkileri makroekonomik bir çerçeveden inceler. Ders üç ana konu üzerine inşa edilmiştir. Birinci bölümde uluslararası parasal iktisadın temelleri, ikinci bölümde açık ekonomilerde makroekonomik politikalar ve son bölümde de uluslararası parasal anlaşmalar ele alınmıştır. Ayrıca, ödemeler dengesi bilançosu, döviz piyasaları, uluslararası finans piyasaları ve enstrümanları, sabit ve dalgalı döviz kuru sistemleri ve uluslararası parasal sistemler incelenecektir.  

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ödemeler Dengesi Hesapları Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 19
2 Döviz Piyasaları Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 20
3 Uluslar arası Finans Piyasaları ve Araçları Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 21
4 Parasal ve portfolyo denge yaklaşımlarıyla dış denge hesabı Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 22
5 Parasal ve portfolyo denge yaklaşımlarıyla dış denge hesabı Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 22
6 Fiyat uyumları ve ödemeler dengesinde eşitsizlik Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 23
7 Ulusal Gelir ve Cari Açık Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 24
8 Vize
9 Dışa Açık Ekonomilerde İktisadi Politikalar: Sabit Döviz Kuru Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 25
10 Dışa Açık Ekonomilerde İktisadi Politikalar: Esnek Döviz Kuru Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 26
11 Dışa Açık Ekonomide Fiyatlar ve Üretim Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 27
12 Sabit ya da Esnek Döviz Kuru Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 28
13 Uluslararası Parasal Sistem Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 29
14 Finansallaşma ve Gelişmekte olan Ülkeler Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 30
15 Güncel Sorunlar Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill Ch. 30
16 Dönemin gözden geçirilmesi  
Ders Kitabı Dennis R. Appleyard, Alfred J. Field, JR, and Steven L. Cobb, International Economics, Fifth Edition, McGrawHill 2008
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
18
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
1
45
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

İktisat alanına özgü temel kavramların, teorilerin, ilkelerin ve araştırma yöntemlerinin bilgisine sahip olur.

X
2

İktisadi verileri toplar, işler ve ekonomi politikalarına yol gösterebilecek bilimsel araştırmalar yapmak için uygun matematiksel, ekonometrik, istatistiksel yöntemleri ve veri analizi yöntemlerini uygular.

X
3

İlgili akademik, mesleki, bölgesel ve global ağların içinde yer alır bu ağları etkin olarak kullanır.

X
4

Bulunduğu toplumun ihtiyaçları konusunda yeterli sosyal sorumluluk bilincine sahip olur ve gerektiğinde sosyal dinamikleri etkileyebilecek aktiviteler düzenler.

5

İhtiyaç duyduğu bilgiye erişmek için eğitim sürecinde edindiği ile kişisel bilgi birikimini sentezler.

6

Eleştirel ve analitik düşünme becerisi ile kendi öğrenim gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenme sürecini yönlendirir.

X
7

Toplumsal dinamikleri iktisadi süreçlere hem bir girdi hem de sonuç olarak eklemleyebilmek için gerekli becerilere sahiptir.

X
8

Üniversitede edindiği birikimini bulunduğu toplumun kültürel ve tarihsel yapısıyla ilişkilendirebilir ve toplumun farklı katmanlarına iletir.

9

Bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

10

Ekonomi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere göre hareket eder.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak ekonomi ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar .("European Language Portfolio Global Scale", Level B1)

X
12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest