DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Finansal Kurum ve Piyasaların Hukuki Yapısı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
LAW 514
Bahar
3
0
3
7.5
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri finansal kurumların yasal yapısı hakkında bilgilendirmek ve finansal mevzuatın temel kavramlarının anlaşılmasını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye finansal piyasası mevzuatı hakkında bilgi verebilecektir.
  • Sermaye piyasası araçlarını kavrayabilecektir.
  • Garanti sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, rehin, ipotek konularında bilgi sahibi olacak
  • Finansal sistem içinde oluşan global krizleri ve gelecekte ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önleyebilecek düzenleyici sistemlerin nasıl yeniden yapılandırılabileceğini açıklayabilecektir.
  • Borsaların işleyişini analiz edebilecektir.
  • Sermaye piyasasının işleyişini kavrayabilecektir.
  • Finansal mevzuat ile ilgili temel konu ve kavramlarını tartışabilecektir
Ders Tanımı Bu derste finansal kurumların yasal yapısı ile düzenleyici/ikincil mevzuatın etkileri ele alınmaktadır. Öğrenciler, yasal düzenlemelerin finansal kurumlar ve işlemleri üzerindeki etkisi hakkında görüş sahibi olacaklardır.
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansın yasal yapısına giriş: Temel mevzuat ve temel hukuk bilgileri (Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu, Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu-Genel İşlem Şartları, Ticari İşletme, Anonim şirketler; Türleri, Kuruluş, Sermaye Yapısı, Organlar; İşleyiş, Sona Erme, Birleşme, Tür Değiştirme, Bölünme, Şirketler Topluluğu, Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar) Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
2 Kıymetli Evrak, Sermaye Piyasası Araçları, Türev Araçlar Verilen der notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
3 Teminat Hukuku Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
4 Sermaye Piyasası Kuruluşları; Yatırım kuruluşları, Kolektif Yatırım Kuruluşları, Sermaye Piyasasında Faaliyettte Bulunacak Bağımsız Denetim, Değerleme ve Derecelendirme Kuruluşları, Portföy Yönetim Şirketleri, İpotek Finansmanı Kuruluşları, Konut Finansmanı ve varlık Finansmanı Fonları, Varlık Kiralama Şirketleri, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları, Veri Depolama Kuruluşları, Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
5 Borsalar Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
6 Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
7 Finansal kurumlardaki müşterilerin korunması ve rekabet sınırlandırmaları Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
8 Uluslararası finansı düzenleyici uluslararası hukuk ve banka hukukunun yeni zorlukları: internet bankacılığı ve elektronik imza Legal Environment of Business, Sözer, Chapter 26 Financial Markets and Institutions, Mishkin and Eakins, Chapter 20
9 Ara sınav
10 Uluslararası Finansı Düzenleyen Uluslararası Hukuk Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
11 Aracı kuruluşlar hukuku Legal Environment of Business, Sözer, Chapter 18
12 Banka kavramı, Banka türleri, Banka Hukukunun kaynakları, Bankaların kuruluşu, bankacılık işlemleri, Bankaların davranış yükümlülükleri, T.C. Merkez Bankası, BDDK., TMSF Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
13 Sermaye Piyasalarında Denetim ve Tedbirler, Sermaye Piyasası Suçları Verilen ders notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
14 Türkiye ve uluslararası mahkemelerdeki finansal ihtilaf halli Law of International Trade, Chuah, Chapter 13
15 Finansal alternatif ihtilaf halli International Business Law, August, Chapter 11
16 Dönemin gözden geçirilmesi
Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve sunum notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Web siteleri : Financial Services Authority :www.fsa.gov.uk Securities Exchange Commission:www.sec.gov Centre for Analysis of Risk and Regulation, London School of Economic and Political Science, www.lse.ac.uk/collections/CARR

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
15
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
17
Final Sınavı
1
27
    Toplam
152

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Lisans seviyesinde edinilen sayısal ve analitik düşünme yeteneğini arttırarak pekiştirmek
2

Vadeli İşlem piyasaları ve araçları hakkında uzman derecesinde bilgi ve donanıma sahip olmak

3

Farklı disiplinlerden elde edinilen kuramsal ve pratik bilgileri vadeli işlem ve risk yönetimi konularında uygulayıp, çözüm üretebilmek

4

Ülkemiz için oldukça yeni bir konu olmasından dolayı bu piyasa ve araçların gelişimine katkıda bulunacak yenilikçi düşünme ve karar verme becerilerine sahip olmak

5

Vadeli işlemlerin yapısı gereği karşılaşılabilecek olası karmaşık problemlerde çözüm üretebilmek

6

İstatistik ve benzeri diğer sayısal teknikleri kullanarak vadeli araçlara ilişkin fiyat modellemesi, risk ölçülerinin belirlenmesi ve riskten kaçınma tekniklerinin kavranması ve geliştirilmesi

7

Program ağırlıklı olarak sayısal olmakla birlikte sosyal boyutu olası nedeniyle etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek

8 Etkin bir iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile bireysel koşulları ölçüsünde hâkim olabilmekEtkin bir iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dile bireysel koşulları ölçüsünde hâkim olabilmek
9

Programın gereği yazılım programlarını kullanabilecek ve gerektiğinde programlama yapabilecek donanım ve beceriye erişmek

 

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest