DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Kriz Yönetimi ve Öfke Kontrolü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
TS 202
Güz/Bahar
2
0
2
3
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere sağlık alanında insanlar arasında ortaya çıkabilecek kriz durumlarını yönetme ve bu durumlarda oluşabilecek öfke duygusunu kontrol edebilme becerisini kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgütlerde ve insan ilişkilerinde krizin anlamını açıklayabilir.
  • Kriz oluşturan nedenleri sıralayabilir.
  • Krizin özelliklerini ve evrelerini sayar, olası krizleri öngörür ve gerekli önlemler sıralayabilir.
  • Öfke kontrolü ile ilgili stratejileri tanımlayabilir.
  • Kendisini, diğer insanları anlama ve empati becerisi geliştirebilir.
Ders Tanımı Bu ders; İnsan ilişkilerinde krizin tanımı ve açıklaması, krizin evreleri, kriz yönetimi, krize yol açan faktörler, çevresel olaylar ve bu olaylara verilen tepki türleri, duygulanma sürecinin anatomofizyolojisi, öfke, öfkenin yararları, öfke sırasında ortaya çıkan belirtiler, öfke denetimi, duyguları dışa vurmanın ve ifade etmenin önemi, duygusal gerilimle baş etmenin yolları, yas ve ölümle baş etme süreci, empati yoluyla başka insanların kriz ve öfke durumlarının nasıl anlaşılabileceği konularını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması İnsan ilişkilerinde krizin tanımı ve açıklaması Vergiliel Tüz, Melek, Kriz Yönetimi, Ankara (2014): Nobel. S.s. 1-4
2 Krizin evreleri Işık Sayıl, Oğuz E. Berksun, Refia Palabıyıkoğlu, Halise Devrimci Özgüven, Çiğdem Soykan, Seda Haran, Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları no:6 s.s. 5-7 Vergiliel Tüz, Melek, Kriz Yönetimi, Ankara (2014): Nobel. S.s. 8-11
3 Krize yol açan faktörler Işık Sayıl, Oğuz E. Berksun, Refia Palabıyıkoğlu, Halise Devrimci Özgüven, Çiğdem Soykan, Seda Haran, Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları no:6, s.s. 7-38
4 Çevresel olaylar ve bu olaylara verilen tepki türleri Işık Sayıl, Oğuz E. Berksun, Refia Palabıyıkoğlu, Halise Devrimci Özgüven, Çiğdem Soykan, Seda Haran, Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları no:6, s.s. 137-164
5 Kriz yönetimi Işık Sayıl, Oğuz E. Berksun, Refia Palabıyıkoğlu, Halise Devrimci Özgüven, Çiğdem Soykan, Seda Haran, Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları no:6, s.s. 39-60
6 Duygulanım sürecinin anatomofizyolojisi: Öfke nedir, ne işe yarar Soykan, Çiğdem. Öfke ve Öfke yönetimi, Kriz dergisi, sayı:11, Ankara s.s. 1-3
7 Öfke sırasında ortaya çıkan belirtiler Soykan, Çiğdem. Öfke ve Öfke yönetimi, Kriz dergisi, sayı:11, Ankara s. s.3-6
8 ARA SINAV
9 Öfke denetimi Soykan, Çiğdem. Öfke ve Öfke yönetimi, Kriz dergisi, sayı:11, Ankara s.s.6-9
10 Duyguları dışa vurmanın ve ifade etmenin önemi Ertem, Mehmet, Yaşamın Psikososyal Yönetimi (2012), İstanbul: Sayfa Yayınları s.s. 81-90
11 Duygusal gerilimle baş etmenin yolları Ertem, Mehmet, Yaşamın Psikososyal Yönetimi (2012), İstanbul: Sayfa Yayınları s.s. 81-90
12 Yas ve ölümle baş etme süreci Işık Sayıl, Oğuz E. Berksun, Refia Palabıyıkoğlu, Halise Devrimci Özgüven, Çiğdem Soykan, Seda Haran, Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları no:6, s.s. 123-137
13 Empati yoluyla başka insanların kriz ve öfke durumlarının nasıl anlaşılabileceği Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2012):Detay Yayıncılık. S.s.197-201
14 Canlandırma ve vaka analizi -
15 Dersin gözden geçirilmesi -
16 FİNAL
Ders Kitabı • Soykan, Çiğdem. Öfke ve Öfke yönetimi, Kriz dergisi, sayı:11, Ankara . • Işık Sayıl, Oğuz E. Berksun, Refia Palabıyıkoğlu, Halise Devrimci Özgüven, Çiğdem Soykan, Seda Haran, Kriz ve Krize Müdahale, Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları no:6 • Vergiliel Tüz, Melek, Kriz Yönetimi, Ankara (2014): Nobel. • Ertem, Mehmet, Yaşamın Psikososyal Yönetimi (2012), İstanbul: Sayfa Yayınları • Bahar, Emel, İletişim, Ankara (2012):Detay Yayıncılık.
Önerilen Okumalar/Materyaller 1. Çeşitli görsel materyal, film, videolar…

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
1
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
4
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
11
Final Sınavı
1
14
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanına katkı sağlayacak araç gereçleri oluşturur, farklı etkinliklerde kullanımını sağlar, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

5

Çocuklar ve aileleri ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurar; düşünce, bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim ve öğrenmesini geliştirecek becerilere sahiptir

13

Çalışma ortamında sorumlu olduğu bireylerin gelişmesine yönelik çalışmalar planlayıp yürütür

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest