DERS TANITIM BİLGİLERİ


Dersin Adı
Çocuk ve Çevre
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
CG 214
Güz/Bahar
2
0
2
3
Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Okul öncesi eğitimde çevre eğitimini uygulayabilecek bilgi ve becerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çevre eğitimi aşamalarını sıralayabilecektir.
  • Çevre ile ilgili etkinlik hazırlayabilecektir.
  • Çevre ile ilgili etkinlikleri uygulayabilecektir.
  • Çevre sorunları hakkında farkındalık kazanabilecektir.
  • Çevreyi koruma bilincine uygun sınıf içi önlemler alabilecektir.
Ders Tanımı Çevre Kavramı, Çevre Eğitimi Aşamaları, Çevre Eğitimi ile İlgili Etkinlik Hazırlama, Çevre Eğitimi ile İlgili Etkinlik Uygulama, Çevre Bilincini Oluşturma, Çevre Sorunları, Çevreyi Koruma Bilincine Uygun Sınıf İçi Önlemler
Dersin İlişkili Olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çevre Kavramı Önder A. - Özkan B.(2013) Sürdürülebilir Çocuk Gelişimi Okul Öncesinde Etkinliklerle Çevre Eğitimi s: 3- 7.
2 Çevre Bilincini Oluşturma Hart R. (2016).Çocukların Katılımı: Kuram ve Uygulamada Toplum Gelişimi ve Çevre Korumasında Genç Yurttaşları İçermek s: 3- 17.
3 Çevre Bilincini Oluşturma Hart R. (2016).Çocukların Katılımı: Kuram ve Uygulamada Toplum Gelişimi ve Çevre Korumasında Genç Yurttaşları İçermek s: 3- 17.
4 Çevre Eğitiminin Aşamaları Hart R. (2016).Çocukların Katılımı: Kuram ve Uygulamada Toplum Gelişimi ve Çevre Korumasında Genç Yurttaşları İçermek s: 40- 55
5 Çevre Eğitiminin Aşamaları Hart R. (2016).Çocukların Katılımı: Kuram ve Uygulamada Toplum Gelişimi ve Çevre Korumasında Genç Yurttaşları İçermek s: 56- 79
6 Çevre Sorunları Önder A. - Özkan B.(2013) Sürdürülebilir Çocuk Gelişimi Okul Öncesinde Etkinliklerle Çevre Eğitimi s: 125-145.
7 Çevre Sorunları Önder A. - Özkan B.(2013) Sürdürülebilir Çocuk Gelişimi Okul Öncesinde Etkinliklerle Çevre Eğitimi s: 125-145.
8 Ara Sınav
9 Çevre Eğitimi ile İlgili Etkinlik Hazırlama Önder A. - Özkan B.(2013) Sürdürülebilir Çocuk Gelişimi Okul Öncesinde Etkinliklerle Çevre Eğitimi s: 15-19.
10 Çevre Eğitimi ile İlgili Etkinlik Hazırlama Önder A. - Özkan B.(2013) Sürdürülebilir Çocuk Gelişimi Okul Öncesinde Etkinliklerle Çevre Eğitimi s: 15-19
11 Çevre Eğitimi ile İlgili Etkinlik Uygulama Önder A. - Özkan B.(2013) Sürdürülebilir Çocuk Gelişimi Okul Öncesinde Etkinliklerle Çevre Eğitimi s: 21-36
12 Çevre Eğitimi ile İlgili Etkinlik Uygulama Önder A. - Özkan B.(2013) Sürdürülebilir Çocuk Gelişimi Okul Öncesinde Etkinliklerle Çevre Eğitimi s: 21-36
13 Çevreyi Koruma Bilincine Uygun Sınıf İçi Önlemler Hart R. (2016).Çocukların Katılımı: Kuram ve Uygulamada Toplum Gelişimi ve Çevre Korumasında Genç Yurttaşları İçermek s: 119- 123
14 Çevreyi Koruma Bilincine Uygun Sınıf İçi Önlemler Hart R. (2016).Çocukların Katılımı: Kuram ve Uygulamada Toplum Gelişimi ve Çevre Korumasında Genç Yurttaşları İçermek s: 162-170
15 Değerlendirme
16 Final
Ders Kitabı

Önder A. - Özkan B.(2013). Sürdürülebilir Çocuk Gelişimi Okul Öncesinde Etkinliklerle Çevre Eğitimi, Anı Yayıncılık , Ankara.

ISBN: 9786055213404

Hart R. (2016).Çocukların Katılımı: Kuram ve Uygulamada Toplum Gelişimi ve Çevre Korumasında Genç Yurttaşları İçermek, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara

ISBN: 9786053204237

Önerilen Okumalar/Materyaller

Yılmaz M, Yıldız K, Sipahioğlu Ş. (2005). Çevre Bilimi ve Eğitimi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

ISBN: 9789756859865

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
6
65
Yarıyıl Sonu Aktivitelerin Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
6
Portfolyo
Ödev
3
4
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
15
    Toplam
80

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Alanında uygulamanın gerektirdiği güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir

X
2

Alanına katkı sağlayacak araç gereçleri oluşturur, farklı etkinliklerde kullanımını sağlar, temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır

X
3

Alanında sorunları tanımlar, analiz eder, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilir ve önerilerini başkaları ile paylaşır

X
4

Yasal sorumluluklarının farkındadır, alanında temel düzeydeki çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir

X
5

Çocuklar ve aileleri ile doğru, anlaşılır ve açık iletişim kurar; düşünce, bilgilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilir

X
6

Alanı ile ilgili uygulamalarda aktif bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır

X
7

Alanında edindiği bilgileri kullanarak, bilimsel verileri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar ve değerlendirir

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar, öğrenme gereksinimlerini belirleyerek karşılayabilir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yeniler

X
9

Sosyal, kültürel özellikler ve evrensel etik değerleri dikkate alarak davranır; mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve standartları korur ve sürdürür

X
10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarının bilir ve bunların gereklerini yerine getirir

X
11

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar

12

Özel eğitime gereksinimi olan çocukların gelişim ve öğrenmesini geliştirecek becerilere sahiptir

X
13

Çalışma ortamında sorumlu olduğu bireylerin gelişmesine yönelik çalışmalar planlayıp yürütür

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest